Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

2009.03.18 GF & Brødeskovparken Velkommen Generalforsamling 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "2009.03.18 GF & Brødeskovparken Velkommen Generalforsamling 2009."— Præsentationens transcript:

1 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Velkommen Generalforsamling 2009

2 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Dagsorden Jf. vedtægterne

3 2009.03.18 GF & Brødeskovparken 1.Valg af dirigent 2.Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2008 3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse 4.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010 5.Fastsættelse af kontingent for 2010  Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2010 fastsættes til kr. 2.500,- (dvs. uændret fra 2009) 6.Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter 7.Indkomne forslag  Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling 8.Eventuelt  Debat vedrørende muligheder ifht. det kommende digitale sendenet

4 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Dirigent Bestyrelsen foreslår Karsten # 18

5 2009.03.18 GF & Brødeskovparken 1.Valg af dirigent 2.Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2008 3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse 4.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010 5.Fastsættelse af kontingent for 2010  Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2010 fastsættes til kr. 2.500,- (dvs. uændret fra 2009) 6.Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter 7.Indkomne forslag  Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling 8.Eventuelt  Debat vedrørende muligheder ifht. det kommende digitale sendenet

6 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Bestyrelsens årsberetning 2008

7 2009.03.18 GF & Brødeskovparken  L egepladsforbedringer:  Kolbøttestænger og bænke  Ny allé beplantning + fyretoppe  Fradrag for forbedringer for grundværdi på ejendomsskatten…  Endelig afgørelse og udbetaling (klage afvist)  Trafikforbedringer:  Opsætning af bomme ved alle stikryds og stiender  Tv-signaler (særligt punkt) og derfor intet kanalvalg  PBS  Opkrævning via. PBS – vi vil gerne have de sidste med !!

8 2009.03.18 GF & Brødeskovparken

9 2009.03.18 GF & Brødeskovparken  Havedage:  18. maj 2008 ~ Ny beplantning  30. august 2008 & SOMMERFEST  Telte  Gennemgang (et gammelt & et nyt)  Ny placering  Oplæg til fremover at bruge BIF til sommerfesten  Fortsat udlån i en weekend via. Mads Bo # 14  300,- for ét &  500,- for begge  Snerydning   Køb & salg   Afvandingsforhold:  Reparation ved # 49  Oprensning af alle vejbrønde ikke i 2008

10 2009.03.18 GF & Brødeskovparken 1.Valg af dirigent 2.Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2008 3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse 4.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010 5.Fastsættelse af kontingent for 2010  Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2010 fastsættes til kr. 2.500,- (dvs. uændret fra 2009) 6.Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter 7.Indkomne forslag  Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling 8.Eventuelt  Debat vedrørende muligheder ifht. det kommende digitale sendenet

11 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Reviderede regnskab 2008

12 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Excel !!

13 2009.03.18 GF & Brødeskovparken 1.Valg af dirigent 2.Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2008 3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse 4.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010 5.Fastsættelse af kontingent for 2010  Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2010 fastsættes til kr. 2.500,- (dvs. uændret fra 2009) 6.Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter 7.Indkomne forslag  Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling 8.Eventuelt  Debat vedrørende muligheder ifht. det kommende digitale sendenet

14 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Godkendelse af budget 2010

15 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Excel !

16 2009.03.18 GF & Brødeskovparken 1.Valg af dirigent 2.Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2008 3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse 4.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010 5.Fastsættelse af kontingent for 2010  Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2010 fastsættes til kr. 2.500,- (dvs. uændret fra 2009) 6.Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter 7.Indkomne forslag  Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling 8.Eventuelt  Debat vedrørende muligheder ifht. det kommende digitale sendenet

17 2009.03.18 GF & Brødeskovparken 1.Valg af dirigent 2.Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2008 3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse 4.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010 5.Fastsættelse af kontingent for 2010  Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2010 fastsættes til kr. 2.500,- (dvs. uændret fra 2009) 6.Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter 7.Indkomne forslag  Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling 8.Eventuelt  Debat vedrørende muligheder ifht. det kommende digitale sendenet

18 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Valg  Karsten # 57,  Anders # 55 &  Kurt # 49 ønsker alle at fortsætte !  Hans # 85 & Mads Bo # 14 ønsker at stoppe   Nye er velkommen   Revisor & revisorsuppleanter  Udvalg:  Web-master: Anders # 95  Festudvalg ??  Trafikudvalg ??  Antenneudvalg / antennemand M/K ??

19 2009.03.18 GF & Brødeskovparken 1.Valg af dirigent 2.Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2008 3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse 4.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010 5.Fastsættelse af kontingent for 2010  Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2010 fastsættes til kr. 2.500,- (dvs. uændret fra 2009) 6.Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter 7.Indkomne forslag  Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling 8.Eventuelt  Debat vedrørende muligheder ifht. det kommende digitale sendenet

20 2009.03.18 GF & Brødeskovparken 1.Valg af dirigent 2.Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2008 3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse 4.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010 5.Fastsættelse af kontingent for 2010  Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2010 fastsættes til kr. 2.500,- (dvs. uændret fra 2009) 6.Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter 7.Indkomne forslag  Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling 8.Eventuelt  Debat vedrørende muligheder ifht. det kommende digitale sendenet

21 2009.03.18 GF & Brødeskovparken DDT  Nedlæggelse af foreningen?  Minimering af signal til ”ingen ting”  Besparelse: ca. 65.000,- eller  ca. 1.000,- kr. pr. hus  Løbende opfølgning på nye muligheder fiber eller lign.

22 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Debat | Stikord  Trafikforhold:  Tomgang – ikke længere end ét min.  Hastigheden skal ned – også for gæster  Yderligere dæmpning skal undersøges  Uønsket opførsel fra elever  Kontakt til Per Olsen fra Bestyrelsen igen  Kontakt eleverne hvis de laver ballade  Løse hunde ønskes ikke.  Værdigrundlaget ønske udsendt  Kontakt til nye tilflytter / velkomstpakke?

23 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Debat | Stikord 2  Hjemmeside:  Udvikling af 123hjemmesider.dk/brodeskovparken  Design af www.gfbrodeskovparken.dk  Der er oprettet en facebook.com gruppe  ??? ... ….  …..

24 2009.03.18 GF & Brødeskovparken Tak for i dag & kom godt hjem


Download ppt "2009.03.18 GF & Brødeskovparken Velkommen Generalforsamling 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google