Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategisk investering & finansiering 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategisk investering & finansiering 2011"— Præsentationens transcript:

1 Strategisk investering & finansiering 2011
Usikkerhed Kapitel 10 Strategisk investering & finansiering 2011 Investering, Usikkerhed © Copyright 2006 Ove Hedegaard

2 Strategisk investering & finansiering 2011
Usikkerhed Et investeringsprojekts følsomhed over for data-usikkerhed kan bedømmes ud fra forskellige metoder: Kritiske værdier / Break-even Optimistiske – pessimistiske scenarier Scenarieanalyser – beslutningstræer Stokastisk simulering Strategisk investering & finansiering 2011

3 Strategisk investering & finansiering 2011
1. Kritiske værdier Ved beregning af kritiske værdier udvælges de parametre (data), der ønskes undersøgt Investeringskalkulens balanceligning opstilles med den valgte parameter som ubekendt Den opstillede ligning med en ubekendt løses Strategisk investering & finansiering 2011

4 Strategisk investering & finansiering 2011
Kritiske værdier Et eksempel En virksomhed forventer ved en investering på kr. de følgende 3 år at kunne sælge 5.000, og enheder af et nyt produkt. DB pr. enhed forventes at blive 8 kr. Virksomhedens kalkulationsrente er 10% p.a. Hvor meget kan DB og salget hver for sig ændres før projektet ikke længere er lønsomt? Strategisk investering & finansiering 2011

5 Strategisk investering & finansiering 2011
Kritiske værdier Kritisk værdi for DB = 5.000·DB·1,1– ·DB·1,1– ·DB·1,1–3 DB = 6,9 kr. pr. enhed DB må højest falde med 1,10 kr. eller 13,8% Kritisk værdi for investering X = 5.000·8·1,1– ·8·1,1– ·8·1,1–3 x = Investeringsbeløbet må maksimalt stige med 16% Strategisk investering & finansiering 2011

6 2. Optimistisk - pessimistisk
Med eksemplet fra før Salg DB K0 RInt Pessimistisk –10% –5% –817 9,5% Forventet 16.003 18,8% Optimistisk +10% +7% 37.660 29,6% Kapitalværdien må forventes at blive mellem –817 og Den interne rente mellem 9,5% og 29,6%. Dvs. tabet, hvis det går galt, er ret begrænset, mens gevinsten kan blive ganske betragtelig Strategisk investering & finansiering 2011

7 3. Beslutningstræer - realoptioner
Optimistisk 10% Uden studie Basis 50% K0 = 10%·90,821+50%·54, %·-9, =32,199 Pessimistisk 40% Afvis K0 = 0 Optimistisk 60% K0 = 60%·90,821 +30%·54, %·-9,999 =69,763 Gode 50% Acceptér Basis 30% Studie Pessimistisk 10% Dårlige 50% Afvis K0 = 0 Optimistisk 5% Acceptér Basis 5% K0 = 5%·90,821 +5%·54,233 +90%·-9,999 =-1,747 Pessimistisk 90% Strategisk investering & finansiering 2011

8 Beslutningstræer - realoptioner
Den forventede kapitalværdi ved at igangsætte investeringen uden studie: K0 = 10%·90,821+50%·54,233+40%·-9,999 = 32,199 Den forventede kapitalværdi ved at udføre studie og ud fra studiet vælge de mest dominerende strategier er: K0 = 50%·69,763+50%·0-1,000 = 33,882 Den marginalt bedste strategi er at udføre studiet og agere strategisk mest rationelt herpå. Studiet og realoptionstilgangen medvirker til at afdække og mindske usikkerheden Strategisk investering & finansiering 2011

9 4. Stokastisk simulering
Simulering er en videreudvikling af scenarie analyse: Vi lader en computer gennemregne mange tusind mulige kombinationer af variable i overensstemmelse med fastsatte sandsynlighedsfordelinger Hver kombination af variable svarer til 1 scenarie Der beregnes NPV for hvert scenarie Der opstilles en sandsynlighedsfordeling af NPV ud fra simuleringsresultaterne F.eks: 10% sandsynligt at NPV < -$145,000 F.eks: 20 % sandsynligt at -$145,000  NPV < $0 9


Download ppt "Strategisk investering & finansiering 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google