Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præ-registrering Vibeke Plambeck 28.maj 08 Hvad skal man være opmærksom på - som ansvarlig for et stof - som downstream-bruger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præ-registrering Vibeke Plambeck 28.maj 08 Hvad skal man være opmærksom på - som ansvarlig for et stof - som downstream-bruger."— Præsentationens transcript:

1 Præ-registrering Vibeke Plambeck 28.maj 08 Hvad skal man være opmærksom på - som ansvarlig for et stof - som downstream-bruger

2 Præ-registrering 28.maj 08 Vibeke Plambeck 2 Hvem bør præ-registrere? Stof De, der producerer eller importerer et kemisk stof i mængder over 1 ton om året Kemisk produkt De, der importerer et kemisk produkt fra et land udenfor EU/EØS, der indeholder et eller flere stoffer, der i mængder hver for sig udgør mere end 1 tons pr. år. Artikel med tilsigtet frigivelse De, der importerer en artikel, fra et land udenfor EU/EØS, hvor artiklen har en tilsigtet frigivelse af et eller flere kemiske stoffer. Hvert stof skal overstige en mængde over 1 ton pr. år.

3 Præ-registrering 28.maj 08 Vibeke Plambeck 3 Hvem kan præ-registrere Producenter af et stof Importører Enerepræsentanter Data holdere (eks. universiteter, downstream-brugere eller NGO'ere) dog først efter 1. januar 2009

4 Præ-registrering 28.maj 08 Vibeke Plambeck 4 Vær opmærksom på De, der har foretaget præ-registreringen, er "ejere" af præ- registreringen. Præ-registreringen kan ikke efterfølgende deles med andre eller sælges / videregives til andre. Du kan forblive anonym ved præ-registreringen. Det er muligt at vælge en tredje part til at repræsentere ens virksomhed i forbindelse med SIEF-dannelse mm.

5 Præ-registrering 28.maj 08 Vibeke Plambeck 5 Hvorfor skal der præ-registreres Mulighed for først at registrere stoffet i 2010, 2013 eller 2018 Deling af data i fora til datadeling SIEF (Substance Information Exchange Forum ) Deling af omkostninger til dataindsamling Opnå enighed om klassificering og mærkning

6 Præ-registrering 28.maj 08 Vibeke Plambeck 6 Er man forpligtiget til, at registrere, hvis man har præ-registreret? Nej, det er man ikke ! - men man bliver medlem af en SIEF-gruppe og skal levere data om stoffet, hvis de efterspørges

7 Præ-registrering 28.maj 08 Vibeke Plambeck 7 Hvad sker der hvis man "glemmer" at præ-registrere? Indfasningstiden kan ikke anvendes og man skal registrere stoffet med det samme! Man skal stoppe sin produktion/import/markedsføring af stoffet/artiklen og i stedet udarbejde og indsende en registrering. Efter registreringen er indsendt til Kemikalieagenturet, skal man: afvente 4 uger på Kemikalieagenturets eventuelle indsigelser afvente, hvorvidt en konkurrent stopper ens markedsføring i op til 4 måneder.

8 Præ-registrering 28.maj 08 Vibeke Plambeck 8 Hvor omfattende er en præ-registrering? Stoffets navn Herunder EINECS-nummer og CAS-nummer eller anden identitetskode. Virksomhedens navn og kontaktoplysninger Stadig muligt at være anonym for de andre præ-registranter af samme stof. Frist for registrering og mængdeinterval Evt. navn på andre relevante stoffer, som kan lette arbejdet med vurderinga af stoffets egenskaber.

9 Præ-registrering 28.maj 08 Vibeke Plambeck 9 Hvilke præ-registreringsoplysninger får andre adgang til? Listen over præ-registrerede stoffer offentligøres 1. januar 2009. På den offentligt tilgængelige liste kan man se: Hvilke stoffer der er præ-registreret Den første mulige registreringsdeadline Eventuelle stoffer til read across, QSAR eller grouping

10 Præ-registrering 28.maj 08 Vibeke Plambeck 10 Præ-registrering for downstream- brugere Kan downstream-brugere præ-registrere for en sikkerhedsskyld? Det sikrer ikke den fortsatte levering Ja, som importør - men så er det ikke som downstream-bruger Downstream-brugere kan kun se, om de stoffer de anvender er præ- registreret - ikke om deres leverandør har præ-registreret. Alligevel er man som downstream-bruger forpligtiget til, efter 1. december 2008, kun at sætte stoffer på markedet der er præ-registreret!

11 Præ-registrering 28.maj 08 Vibeke Plambeck 11 Downstream-brugerens muligheder Hvis ens stoffer ikke er præ-registreret: - Kontakt anden leverandør - Kontakt Kemikalieagenturet

12 Præ-registrering 28.maj 08 Vibeke Plambeck 12 Tak for opmærksomheden! Spørgsmål ?


Download ppt "Præ-registrering Vibeke Plambeck 28.maj 08 Hvad skal man være opmærksom på - som ansvarlig for et stof - som downstream-bruger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google