Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Urtekram’sk VMI 13. April 2011 M3UG årsmøde 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Urtekram’sk VMI 13. April 2011 M3UG årsmøde 2011."— Præsentationens transcript:

1 Urtekram’sk VMI 13. April 2011 M3UG årsmøde 2011

2 MÅL : Ønske om at frigive ressourcer fra ’triviel’ disponering til i stedet at anvende vores ressourcer på disponering og optimering af de varer der er mere specielle / kræver mere opmærksomhed. Ved at vores leverandør får viden og indsigt i vores behov og lager-situation – vil det give leverandøren mulighed for at planlægge sin egen produktion bedre – og dermed give Urtekram en bedre forsyningssikkerhed. Reducere lead-time og sikkerhedslagre – og derved opnå en økonomisk gevinst. 13. April 2011 M3UG årsmøde 2011

3 De 4 faser defineres : Leverandøren får informationer om lager og behov. Leverandøren får adgang til informationer om lager og behov Leverandøren overtager hele logistikken og genopfylder vores lager VMI lægger op til, at leverandøren genopfylder lagre og ejer varen indtil de forbruges eller sælges. Urtekram har IKKE på nuværende tidspunkt taget stilling til dette punkt. 13. April 2011 M3UG årsmøde 2011

4 Fase 1 : Urtekram : Kunne lave et udtræk for eksempel vha. Microsoft Query af indkøbsordrer, ordreforslag og prognoser på leverandøren og opsplitte disse og over til Excel eller andet standard format. Vi skal kunne sende udtræk til leverandøren på . Aftale skal indeholde en note om hvor meget Urtekram er bundet op på prognoserne inden for de forskellige tidshorisonter. Leverandør : Modtage med udtræk og implementere data manuelt eller automatisk i deres system Denne fase er igangsat på udvalgte leverandører 13. April 2011 M3UG årsmøde 2011

5 Fase 2 : Urtekram : Hver nat laves en natkørsel og udtræk af indkøbsordrer, indkøbsordre forslag, prognoser overføres til en portal, hvor leverandøren har access vha. et password. Der kunne evt. være tale om en real-time application over mod M3/Movex. Portalen må gerne være i stand til at overføre data i en Excel fil. Leverandør : Være i stand til at overføre data fra portalen til eget ERP system via en excel fil, alternativt manuelt behandle data. 13. April 2011 M3UG årsmøde 2011

6 Fase 3 : Urtekram : Fase 2 + en funktion hvor leverandøren ud fra prognoser og indkøbsordreforslag står for opfyldning af Urtekrams lager. Urtekram skal informeres om ordrer som er på vej således at de kan efterregistreres. EDI løsning? Fragtaftale hvor leverandøren evt. booker fragt i vores navn. Leverandøren : Fase 2 + en funktion hvor leverandøren selv laver ordrer for levering til Urtekrams lager efter de viste behov. Booke fragt hos vores speditører på vores vegne (hvis ikke DDP). 13. April 2011 M3UG årsmøde 2011

7 Hvor er vi nu ? Fase 4 er endnu ikke afklaret.
Men fase 2 og 3 har vi i samarbejde med Merit Consulting A/S et ønske om at føre ud i livet – og har så småt præsenteret en løsning for en af vores leverandører – og løsningen er indtil videre modtaget positivt. Specielt fremhæver vores leverandør at løsningen er on-line og let tilgængelig. Jesper Østfeldt vil nu vise jer løsningen ……………………….. 13. April 2011 M3UG årsmøde 2011


Download ppt "Urtekram’sk VMI 13. April 2011 M3UG årsmøde 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google