Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klar til præ-registrering - en repetition DI præ-registreringsmøde Maj 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klar til præ-registrering - en repetition DI præ-registreringsmøde Maj 2008."— Præsentationens transcript:

1 Klar til præ-registrering - en repetition DI præ-registreringsmøde Maj 2008

2 Spørgsmål med svar! 1/2 • Hvad skal præ-registreres? • Hvorfor skal man præ-registrere? • Hvad er et indfase-stof? • Hovsa, glemte at præ-registrere – hvad så? • Hvad med en sen præ-registrering? • Hvad er formålet med Pre-SIEF? • Hvad er formålet med SIEF? • Hvad koster det?

3 Spørgsmål med svar! 2/2 • Fanger bordet? • Forpligter man sig økonomisk? • Hvem skal præ-registrere? • Hvad er en Ene-repræsentant (OR)? • Kan en DU’er præ-registrere? • Hvad består et kemisk stof af? • Hvor præcist skal stoffet beskrives? • Hvordan identificeres en juridisk enhed i praksis? • Hvilke IT-værktøjer kan anvendes hvornår og hvordan?

4 Hvad skal præ-registreres? • Stof Kemiske stoffer, som produceres eller importeres fra et land udenfor EU/EØS i mængder over 1 ton om året pr. virksomhed. • Kemisk produkt Kemiske stoffer, der indgår i kemiske produkter (ex. maling), som importeres fra et land udenfor EU/EØS, og hvor mængden af stoffet udgør mere end 1 ton pr. år pr. virksomhed*). • Artikel med tilsigtet frigivelse Kemiske stoffer, der tilsigtet frigives fra artikler, der produceres eller importeres fra et land udenfor EU/EØS. Mængden af stoffet skal være større end 1 ton pr. år pr. virksomhed*). (Ifald anvendelsen af stoffet i artiklen er blevet registreret allerede, så bortfalder kravet om ’egen’ registrering) Hud-lotionDuft-stof Engangs-ble Duft-viskelæder Xylene Producent Importør ABCDIII *) I den grad det samme stof indgår i flere kemiske produkter/ artikler, så skal mængderne akkumuleres.

5 PRE-SIEF REACH tidslinie SIEF REGISTRERING 1.6.081.1.09 31.05.18 31.05.13 30.10.10 Hvorfor skal man præ-registrere? Præ-registreringen giver mulighed for at udsætte registreringen af ’indfase stoffer’ indtil senere (2010; 2013; 2018). Præ-registreringsperiode 1. juni-1.december, 2008 Liste over præ-registrerede stoffer offentliggøres. Registrering efter tonnage (dog fremrykkes problematiske stoffer)

6 Hvad er et indfase stof? • Stoffer på EINECS listen • Stoffer produceret i EU efter 31. Maj 1992 uden at blive markedsført (skal dokumenteres) • No Longer Polymers (NLP) (ex. Ethoxyleret nonylphenol)  som kan findes på http://ecb/jrc/esishttp://ecb/jrc/esis EC Inventory EINECS ELINCS NLP

7 Hovsa, glemte at præ-registrere… • Indfasnings-tiden kan ikke anvendes, og man skal registrere stoffet med det samme! • Man skal stoppe sin produktion/import /markedsføring af stoffet og i stedet udarbejde en registrering.

8 Hvad med en sen præ-registrering? • Man kan lave en sen præ-registrering, hvis man er ’første gangs’ producent/importør af et indfase stof i mængder over 1 ton pr. år pr. virksomhed. PRE-SIEFSIEF REGISTRERING 1.6.081.1.09 31.05.18 31.05.13 30.10.10 Præ-registreringsperiode 1. juni-1.december, 2008 Registrering efter tonnage (dog fremrykkes problematiske stoffer) 12 mdr Første gangs Producent/importør 6 mdr ’Vindue’ for sen præ-registrering

9 PRE-SIEF REACH tidslinie SIEF REGISTRERING 1.6.081.1.09 31.05.18 31.05.13 30.10.10 Hvad er formålet med Pre-SIEF? I Pre-SIEF gruppen skal det afgøres, hvorvidt de enkelte stoffer er ”de samme” på tværs af Pre-Sief gruppen, således at tilsvarende SIEF-grupper kan oprettes efterfølgende. Præ-registreringsperiode 1. juni-1.december, 2008 Liste over præ-registrerede stoffer offentliggøres. Registrering efter tonnage (dog fremrykkes problematiske stoffer)

10 PRE-SIEF REACH tidslinie SIEF REGISTRERING 1.6.081.1.09 31.05.18 31.05.13 30.10.10 Hvad er formålet med SIEF? Formålet med SIEF er at forberede registreringen, helst som ”joint submission” (fælles indsendelse af registrering), herunder at: - facilitere data deling - foretage fælles klassificering og mærkning Præ-registreringsperiode 1. juni-1.december, 2008 Liste over præ-registrerede stoffer offentliggøres. Registrering efter tonnage (dog fremrykkes problematiske stoffer)

11 Hvad koster det? Omkostning = Interne virksomheds-ressourcer + Deltagelse i Konsortie (koordinering, data) + Dokumentation (antallet af registranter) + Registreringsafgift (virksomhedens størrelse, joint/separat) + SIEF IT gebyr

12 Fanger bordet? • Er man forpligtet til at registrere, hvis man har præ-registreret? • Nej, det er man ikke! - men man bliver medlem af en SIEF gruppe og skal levere data om stoffet, hvis de efterspørges.

13 Forpligter man sig økonomisk? • Aftaler om deling af data-omkostningerne skal gennemføres på tværs af hele SIEF! • ’Lakmusprøven’ er hvorvidt man ender med at deltage i en ’joint submission’ (fælles aflevering af dossier). SIEF – stof xx A C G E F I JD B H (Præ)konsortie

14 Hvem skal præ-registrere? • Producenter (’Manufacturer’ ≠ ex. malingsproducent) • Importører (I) M/I kan vælge at lade sig repræsentere ved en tredje part, ”Third Party Representative” (THP) • Ene-repræsentanter, ”Only representative” (OR) Yderligere kan • Ejere af data (ex. universiteter, downstream-brugere eller NGO’ere) tilmelde sig - for at gøre deres data tilgængelige.

15 Hvad gør en OR? EU Importører Data Regístrering Data Regístrering Data Enerepræsentation - Importør -Total volumen - Kundeliste - SDS DU Regístrering En ene-repræsentant, OR, opfylder importør- forpligtelserne for et stof produceret udenfor EU. Hvis din ikke EU-leverandør vælger en OR, så er du ikke længere importør, og skal ikke længere registrere!

16 Kan en DU’er præ-registrere? Eksempelvis, hvis han er bekymret for om hans leverandør gør noget. Tja……. -Alle kan i princippet præ-registrere – men man får kun ’indfase rettigheder’, hvis man påtager sig importør/producent rollen. -Det sikrer alligevel ikke den fortsatte levering – for hvis den nuværende leverandør ikke har præ- registreret, så er den fortsatte levering ulovlig. Pr. 1.1.09 kan DU’ere kun se, om de stoffer de anvender er præ-registreret – men ikke om deres egen leverandør har gjort noget!

17 Hvad består et kemisk stof af? • Et/flere komponenter (constituents) • Stabilisatorer • Et/flere urenheder Mono-constituent EKSEMPEL 2: EINECS 202-422-2 o-xylene EINECS 203-576-3 m-xylene EINECS 203-396-5 p-xylene Reaction mass of o-xylene m-xylene and p-xylene EKSEMPEL 1: 202-422-2 o-xylene EKSEMPEL 3: EINECS 274-985-2: Formaldehyde, reaction products with m-phenylenediamine and sulphur. Multi-constituentUVCB*) *) Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials. A B C Reaktion A B ? Ikke del af præ-registreringen

18 Hvor præcist skal stoffet beskrives? • Stof-identifikationen, der kræves til præ- registrering, er meget begrænset i forhold til hvad der er nødvendigt i forbindelse med selve registreringen. – Find stoffet på ’EC-inventory’ (EINECS; ELINCS; NLP). • Der skal ikke medtages information om stof-mængder, stabilisatorer og urenheder i forbindelse med præregistreringen. – Hvis tvivl om ”samme stof”, så angiv de yderligere muligheder som ’read-across/similar substances’

19 Hvordan identificeres en juridisk enhed? • En juridisk enhed skal have en entydig kode, UUID (=Universal Unique Identifier), ex: – ECHA-60f1d45-4e14-4936-97d7-98337d148b9 – IUC5-67cac08f-b71d-4820-aaf3-5845730cc301 • Den juridiske enhed kan eksempelvis være: – (Præ)-registrant – THP = Third Party Representative – OR = Only Representative • Kan dannes via IUCLID5/ECHA hjemmesider på internettet (og også lokalt via IUCLID5) og up/downloades i en LEOx fil (=Legal Entity Object)


Download ppt "Klar til præ-registrering - en repetition DI præ-registreringsmøde Maj 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google