Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MTV i Region Syddanmark: Uddannelse i hjertestop Er organiseringen af hjertestopundervisning afgørende for kvaliteten af genoplivning på almindelige sengeafdelinger?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MTV i Region Syddanmark: Uddannelse i hjertestop Er organiseringen af hjertestopundervisning afgørende for kvaliteten af genoplivning på almindelige sengeafdelinger?"— Præsentationens transcript:

1 MTV i Region Syddanmark: Uddannelse i hjertestop Er organiseringen af hjertestopundervisning afgørende for kvaliteten af genoplivning på almindelige sengeafdelinger? reservelæge Johnny Lauridsen anæstesiologisk afd. OUH Svendborg Sygehus

2 MTV (Medicinsk Teknologivurdering)
Foreliggende evidens (ILCOR’s 2010 Consensus) Effekten af undervisning undersøgt ved in-situ simulationer Organisation Organiseringen af regionens hjertestopundervisning Spørgeskema undersøgelse omkring modtaget undervisning, anciennitet med mere (Patient) Økonomi Analyse forestået af Regionalt Kompetencecenter for MTV/Afd. for Kvalitet og Forskning/MTV, OUH Odense Universitetshospital

3 Teknologi – forsøgsdelen
Uvarslede in-situ hjertestop simulationer Udføres på sengestue på afdelingen Afdelingens personale Afdelingens eget udstyr: seng, akutbord, AED I alt 49 simulationer 4 sygehuse i regionen 8 afdelinger (6 simulationer pr afdeling +1) 249 simulationsdeltagere heraf 169 unikke Fire kirurgiske, fire medicinske, forsøgt gjort sammenlignelige.. 35,5 % deltog i mere end en simulation

4 In situ simulationer Fantom - Resusci Anne Simulator, Laerdal Medical®
Optaget på video Deltagerne informeret på forhånd Tjekliste

5 In situ simulationer Data indsamling via pc
Standardiseret scenarie til alle simulationer

6 In situ simulation Tre AED modeller Skarpe versus trainer Sikkerhed

7 Organisation - spørgeskemadelen
Online spørgeskema Faggruppe Anciennitet Undervisning (hvilken, hvor meget, hvornår?) Erfaring med hjertestop Vurdering af simulationerne Unik simulationskode Navn sammenholdt med video

8 Datagennemgang Videoer gennemgået efter skema Data fra pc
Tider (inkl. pauser i hjertemassage) Utilsigtede hændelser Kommunikation AED brug Data fra pc Frekvens Trykdybde Håndplacering No Flow Tider

9 Resultater Sygehus A Sygehus B Sygehus C Sygehus D Erkender hjertestop (s) 0.6 3.6 3.4 4.5 Kalder hjertestop (s) 2.5 1.6 24.4 -0.9 Starter hjertemassage (s) 11.3 11.9 23.6 22.2 Frekvens hjertemassage (n/min) 110 120 Korrekt kompressions-dybde (%) 35.9 23.3 29.4 13.3 Andel korrekte kompressioner (%) 18.8 6.3 11.4 3.1

10 Resultater, Hands-off tid
Sygehus A Sygehus B Sygehus C Sygehus D NFRadjAED-strafsamlettid* % 8.5 11.8 7.5 8.9 * konstatering af hjertestop, ventilationer >5 s, AED brug, tidskorrigeret

11 Resultater – Effekt af undervisning
Ingen signifikant forskel i hands-off tid for undervisningstype eller tid fra sidste undervisning

12 Resultater, AED (5 afdelinger)
Forskel mellem afdelinger med og uden AED, positive tal angiver at afdelinger med AED har højere værdi Estimat P-værdi NFRvideo (%) 7.17 <0.01 NFRadjAEDstraf-samlettid (%) 3.32 0.2459 Øget ikke-justeret NFR for afdelinger med AED Signifikansen forsvinder når der justeres for ”acceptabel” tid til AED

13 Resultater, AED Ikke entydige resultater i undersøgelsen – forbehold for studiedesign, bl.a. indgik en del studerende Betydelig latenstid fra AED er på stue til pads påsat / første rytmetjek (>4 min for nogle afdelinger) Tager tid fra hjertemassage, om end ikke signifikant Forbedrer ikke entydigt kvaliteten af HLR Personalet ikke fortrolige med AED Nogle AED typer giver feedback om trykdybde. Kan hjælpe til korrekt placering af hænder. Metronome indbygget.

14 In-hospital AED brug Vigtigt at personalet er undervist i AED
Ikke mindst fordi.. Ikke stødbare rytmer er dominerende (Nadkarni VM, First documented rhythm and clinical outcome from in-hospital cardiac arrest among children and adults, JAMA, 2006 Jan 4) Der er ikke evidens for at outcome forbedres (Chan PS, Automated external defibrillators and survival after in-hospital cardiac arrest, JAMA, 2010 Nov 17)

15 Udfordringer Graden af realisme, vurderes til 6,6/10
Stor variation mellem afdelinger Meget teknik på en lille sengestue Teknik som ikke nødvendigvis er skabt til mobilt setup Ressourcekrævende i en travl hverdag 100% uvarslede simulationer ej muligt Accept til videooptagelse Adaptering Risikoen for fejl ved teknikken stiger ifm transport, hårdhændet håndtering etc Variationen gælder såvel antal ansatte, fordelingen af faggrupperne, antal hjertestop årligt, udstyr, placeringen af udstyret med mere

16 Hvad kunne gøres anderledes?
Studiepopulationen bør være mere homogen, f.eks. ved at Indsnævre inklusionskriterierne Selektere deltagerne på forhånd Sammenligne før og efter undervisning Men konsekvensen er at graden af realisme indsnævres Gøre set-up’et mere simpelt mhp at øge graden af realisme (undgå videokamera, computer etc) Spørgeskema spørgsmål skal være mere afgrænsede

17 Muligheder med in-situ simulation
Undervisning, især som vedligeholdelsestræning Kvalitetskontrol Forskning


Download ppt "MTV i Region Syddanmark: Uddannelse i hjertestop Er organiseringen af hjertestopundervisning afgørende for kvaliteten af genoplivning på almindelige sengeafdelinger?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google