Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beredskabet ved hjertestop

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beredskabet ved hjertestop"— Præsentationens transcript:

1 Beredskabet ved hjertestop
Byd velkommen. Oplægsholderen præsenterer sig selv. Orientering for nyansat personale

2 Formål Efter denne orientering vil du:
være orienteret om din funktion i forbindelse med hjertestop kunne iværksætte intern og ekstern alarmering ved hjertestop være orienteret om den obligatoriske uddannelse i Hjerte-Lunge-Redning (HLR) Deltagerne orienteres om formålet med denne orientering.

3 Kompetencegrupper Gruppe 1 Gruppe 1a Gruppe 2 Gruppe 3
Hjertestopholdet Gruppe 1a Øvrige læger Sygeplejersker på intermediære afsnit Gruppe 2 Øvrige plejepersonale Gruppe 3 Teknisk/administrativt/service personale Personalet på X Hospital inddeles i fire kompetencegrupper. Inddelingen sker på baggrund i den funktion medarbejderen har under et hjertestop. Kompetencegrupperne modtager en obligatorisk uddannelse, der er skræddersyet til deres funktion under et hjertestop. Den fælles uddannelsesplan er under implementering, og vil være fuldt implementeret ved udgangen af 2009.

4 Obligatorisk uddannelse
Kursus Orientering om hjertestop-beredskabet E-læring Træning af HLR Teamtræning Re-certifi-cering Ved ansættelsen Hvert år Hvert tredje år Gruppe 1 X – Cardioteam 1 Gruppe 1a – Cardioteam 1a Gruppe 2 - Cardioteam 2 Gruppe 3 Uddannelsen i hjerte-lunge-redning er i sin struktur ens for gruppe 1, 1a og 2. Uddannelsen består af følgende kurser: Orientering om hjertestoporganisationen – Fælles introduktionen for nyansatte E-læringsprogram for alle – På PC i egen afdeling Basal HLR træning for gruppe 1, 1a og 2 – Informer om lokalt træningscenter og tilmelding Cardioteam kursus for gruppe 1: 8 timer, gruppe 1a: 3 timer og gruppe 2: 1 time. - Informer om lokalt træningscenter og tilmelding

5 Hjertemassage af høj kvalitet uden unødige afbrydelser
Hurtig monitorering, rytmeanalyse og sikker defibrillering ved stødbar rytme Undgå hyperventilation Patienter på X Hospital med truende eller indtrådt hjertestop skal behandles i henhold til Guidelines Alle medarbejdere har en central rolle i denne behandling, hvor der er fokus på 3 ting: Hjertemassage af høj kvalitet uden unødige afbrydelser Hurtig monitorering, rytmeanalyse og sikker defibrillering ved stødbar rytme Forebygge hyperventilation Overlevelseskæden illustrerer den sekvens af handlinger der er nødvendig for at yde dem mest optimale behandling. Alle led i kæden er lige vigtige.

6 Alarmér hjertestopholdet
Ukontaktbar patient 2 Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn? Alarmér hjertestopholdet HLR 30:2 - Tilslut ilt hvis muligt Hjertestop beredskabet er 2 strenget. Personale i kompetencegruppe 1a og 2 udgør det første respons, hvor det centrale er genkendelse af den kritisk syge patienten og alarmering, basal HLR og eventuelt tidlig defibrillering. Personale i kompetencegruppe 1 (Hjertestopholdet) udgør andet respons. Hjertestopholdet alarmeres via omstillingen og rykker ud til den afdeling hvor der er hjertestop. Herefter støtter hjertestopholdet afdelingens personale med behandlingen. Der knytter sig derfor en række konkrete opgaver til personalet i hver kompetencegruppe. Påsæt elektroder/monitor - Defibriller hvis indiceret 1A Avanceret HLR - Når hjertestopholdet ankommer 1

7 Prioriter egen sikkerhed
Ukontaktbar patient Prioriter egen sikkerhed Handsker Mistanke om forgiftning Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn? Alarmér hjertestopholdet HLR 30:2 - Tilslut ilt hvis muligt Aktivering af hjertestop beredskabet sker når personalet – ofte fra gruppe 1a eller 2 – finder en ukontaktbar patient, eller ser en patient der pludselig bliver ukontaktbar. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at prioritere egen sikkerhed inden man går videre. Påsæt elektroder/monitor - Defibriller hvis indiceret Avanceret HLR - Når hjertestopholdet ankommer

8 Alarmér hjertestopholdet
Ukontaktbar patient Få hjælp fra personale i afdelingen Råb om hjælp Tryk på alarmknappen i panelet over sengen Kan afstilles igen Alarmerer ikke hjertestopholdet Indsæt billede af alarmknap Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn? Alarmér hjertestopholdet HLR 30:2 - Tilslut ilt hvis muligt Først iværksættes intern alarmering med de formål at få hjælp fra andre i afdelingen. Dernæst undersøges patienten for livstegn. Påsæt elektroder/monitor - Defibriller hvis indiceret Avanceret HLR - Når hjertestopholdet ankommer

9 Alarmér hjertestopholdet
Ukontaktbar patient Undersøg patienten: Bevidsthedsniveau Tal og Rusk Vejrtrækning Skab frie luftveje Se – lyt – føl efter normal vejrtrækning Puls Undersøg for halspuls hvis du er rutineret i dette Brug maksimalt 10 sekunder på at undersøge patienten Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn? Alarmér hjertestopholdet HLR 30:2 - Tilslut ilt hvis muligt Undersøgelse af patienten omfatter følgende: Vurdering af bevidsthedsniveau Vejtrækning – OBS Agonal respiration skal omtales som et tegn på hjertestop Eventuel kontrol af halspuls – OBS ikke obligatorisk for alle grupper. Kompliceret at udføre. Forsinker ofte start på hjertemassage Påsæt elektroder/monitor - Defibriller hvis indiceret Avanceret HLR - Når hjertestopholdet ankommer

10 Hjertestop Bevidstløs Ingen normal vejtrækning
Ukontaktbar patient Hjertestop Bevidstløs Ingen normal vejtrækning (ingen følbar puls i halsen) Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn? Alarmér hjertestopholdet HLR 30:2 - Tilslut ilt hvis muligt Hjertestop er en klinisk diagnose Bevidstløs Ingen normal vejrtrækning – hoste eller enkelte gisp regnes IKKE for vejrtrækning (Ingen følbar puls i halsen) Kun personale med træning og rutine i pulskontrol hos dårlige patienter forventes at udføre pulskontrol Påsæt elektroder/monitor - Defibriller hvis indiceret Avanceret HLR - Når hjertestopholdet ankommer

11 Ring No Ukontaktbar patient Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn?
Informér kollegaer der ankommer om at der er hjertestop Iværksæt ekstern alarmering Ring (Indtast alarmnummer) og oplys: Der er hjertestop (barn eller voksen) Hvor der er hjertestop Få ALTID omstillingen til at gentage oplysningerne inden forbindelsen afbrydes Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn? Alarmér hjertestopholdet HLR 30:2 - Tilslut ilt hvis muligt Når mere personale ankommer til stuen skal de informeres om at iværksætte ekstern alarmering – altså tilkalde hjertestopholdet Dette sker via hospitalets alarmcentral der er beliggende i telefonomstillingen. Oplys at der er hjertestop – oplys om patienten er voksen eller et barn Giv præcis oplysning om hvor der er hjertestop Få personen i omstillingen til at gentage dine oplysninger Påsæt elektroder/monitor - Defibriller hvis indiceret Avanceret HLR - Når hjertestopholdet ankommer Ring No

12 Beskrive hospitalets opbygning.
Husk at beskrive lokaliteter med specielle adgangsforhold m.m.

13 Alarmér hjertestopholdet
Ukontaktbar patient Informér kollegaer der ankommer om at der er hjertestop Iværksæt ekstern alarmering Alarmering direkte ved hjælp af hjertestopknappen ved indgangen til stuen Indsæt billede af alarmknap til direkte alarmering Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn? Alarmér hjertestopholdet HLR 30:2 - Tilslut ilt hvis muligt Ekstern alarmering kan på nogle afdelinger også ske via en særlig hjertestopknap. Ved tryk på denne knap afsendes automatisk en alarm med angivelse af adresse og stuenummer. Tryk kun en gang Du kan ikke afmelde et hjertestop ved at trykke igen Tag ikke fejl af intern alarmering via klokkesystemet og hjertestopknappen Påsæt elektroder/monitor - Defibriller hvis indiceret Avanceret HLR - Når hjertestopholdet ankommer

14 Alarmering - faldgrupper
Beskriv særlige lokale forhold omkring alarmeringsproceduren hvis relevant

15 Alarmér hjertestopholdet
Ukontaktbar patient Start hjertemassage Fortsæt til kollegaer ankommer med afdelingens hjertestopvogn Fortsæt herefter med basale cirkler bestående af 30 kompressioner og 2 ventilationer Skift den person ud der udfører hjertemassage hvert 2. minut (= 5 basale cirkler) Indsæt billede af lokal hjertestopvogn Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn? Alarmér hjertestopholdet HLR 30:2 - Tilslut ilt hvis muligt Mange af de procedurer der netop er gennemgået kan ske simultant når der er flere personer til stede. Den person der fandt patienten fortsætter med hjertemassage, mens andre alarmerer og henter afdelingens hjertestopvogn. På Herlev indføres der i løbet af efteråret 2008 en fælles standardiseret hjertestopvogn. Alle afdelinger i sengebygningen vil herefter råde over denne vogn. Det samme vil udvalgte afdelinger i behandlingsbygningen. Bemærk derfor, at der i overgangsperioden kan forekomme lokale ikke standardiserede hjertestopvogne/udstyr. I pavillonerne vil der kun være ventilationsudstyr. Hjertestopholdet vil ankomme til slusen til pavillonerne, hvor mobilt udstyr til avanceret genoplivning er opmagasineret. Dette på grund af de særlige forhold i pavillonerne som ikke tillader vogne på hjul. Påsæt elektroder/monitor - Defibriller hvis indiceret Avanceret HLR - Når hjertestopholdet ankommer

16 Alarmér hjertestopholdet
Ukontaktbar patient Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn? Alarmér hjertestopholdet HLR 30:2 - Tilslut ilt hvis muligt Hvis personalet på afdelingen har udstyr og kompetence til at defibrillere indgår dette også i de handlinger, der udføres mens hjertestopholdet er på vej. Personale med denne kompetence – gruppe 1a – er alle læger. Desuden vil sygeplejerskerne på blandt andet kardiologisk afdeling S, Anæstesiologisk afdeling I og i Akut Modtagelsen – afdeling A tilhøre gruppe 1a. Bemærk dog at uddannelsen etableres i løbet af efteråret 2008 hvorfor alle endnu ikke har kompetencen. Påsæt elektroder/monitor - Defibriller hvis indiceret Avanceret HLR - Når hjertestopholdet ankommer

17 Alarmér hjertestopholdet
Ukontaktbar patient Rapport til teamlederen på hjertestopholdet Bevidnet/Ej bevidnet Tid Indlæggelsesdiagnose Hent patientens journal Klargøre medicin på ordination Anvende sikker mundtlig procedure Hjertestopholdet overtager IKKE hjertestopbehandlingen, men SAMARBEJDER med afdelingens personale om den fortsatte behandling af patienten Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn? Alarmér hjertestopholdet HLR 30:2 - Tilslut ilt hvis muligt Når hjertestopholdet ankommer varetages behandlingen som et samarbejde mellem personalet i afdelingen og hjertestopholdet. Påsæt elektroder/monitor - Defibriller hvis indiceret Avanceret HLR - Når hjertestopholdet ankommer

18 Spørgsmål?

19 Alarmér hjertestopholdet
Ukontaktbar patient 2 Tilkald hjælp Undersøg patienten Livstegn? Alarmér hjertestopholdet HLR 30:2 - Tilslut ilt hvis muligt Påsæt elektroder/monitor - Defibriller hvis indiceret 1A Avanceret HLR - Når hjertestopholdet ankommer 1


Download ppt "Beredskabet ved hjertestop"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google