Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NORDVAND Klimatilpasnings projekt ved Gentofterenden Ved Carsten Nystrup, Direktør Nordvand a/s.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NORDVAND Klimatilpasnings projekt ved Gentofterenden Ved Carsten Nystrup, Direktør Nordvand a/s."— Præsentationens transcript:

1 NORDVAND Klimatilpasnings projekt ved Gentofterenden Ved Carsten Nystrup, Direktør Nordvand a/s

2 Gentofterenden Baggrund Vandløb begrænsende Problemer med opstuvninger allerede ved 2 års regnhændelse Bebyggelse helt ned til vandløbet Stor befæstigelsesgrad Ingen recipienter med kapacitet i nærheden

3 Gentofterenden Lige før det går galt

4 Gentofterenden Vandet løber ud på vejen

5 Gentofterenden Problemstillinger Ingen ”lette” løsninger Ingen umiddelbare muligheder for bortledninger af regnvandet Ingen oplagte steder at placere bassiner for opmagasinering af regnvandet

6 Gentofterenden Problemstillinger Vandløb begrænsende i sig selv Dels pga.vegetation

7 Gentofterenden Problemstillinger Dels grundet begrænsninger ved broer

8 Gentofterenden utilstrækkelige løsninger Gøre renden mere ”strømlignet” Øge passagen ved broerne

9 Gentofterenden mulig men dyr løsning Løsning med gravet eller tunneleret ledning til Øresund. Ca. 5 km. Dyr løsning

10 Gentofterenden Løsninger der virker og som kan give rekreative muligheder! Eksproprier områder stødende op til renden Kunne være enten kolonihaver eller traditionelle ejendomme

11 Gentofterenden Løsninger der virker og som kan give rekreative muligheder Sænke stien langs renden og udnyt dette volumen som dobelprofil for Gentofterenden ved kraftigt regn

12 Gentofterenden Løsninger der virker og som kan give rekreative muligheder Sænke stien langs renden og udnyt dette volumen som dobelprofil for Gentofterenden ved kraftigt regn Resultat: de blå markerede oversvømmelser langs Gentofterenden forsvinder

13 Gentofterenden Løsninger der virker og som kan give rekreative muligheder Benyt fredet park til bassin

14 Gentofterenden Skybrudsløsninger- når det regner en 2. juli 2011 regn Regnvand skal ledes væk fra området ved hjælp af en stor tunnelledning Samarbejde med nabokommuner og forsyninger

15 Gentofterenden Hvordan realiseres projekterne? Løsninger der inkluderer Forsyningsselskab og kommuner


Download ppt "NORDVAND Klimatilpasnings projekt ved Gentofterenden Ved Carsten Nystrup, Direktør Nordvand a/s."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google