Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skyllesystemer & Overløbsriste

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skyllesystemer & Overløbsriste"— Præsentationens transcript:

1 Skyllesystemer & Overløbsriste
Stjernholmdagen 2010 Skyllesystemer & Overløbsriste v/ Christian Anker

2 DAGENS PROGRAM: Præsentation Skyllesystemer Overløbsriste

3 Skyllesystemer Stjernholmdagen 2010 Info:
Der findes i dag mange forskellige skyllesystemer til bassiner. De kan enten være via. Vakuum, klap, pumper mv. ”Det altafgørende ved anvendelse af et skyllesystem er at bassinet er rent efter hvert regnskyl, og at den anvendte teknologi er driftssikker over mange år.” og så arbejdsrigtig og hygiejnisk som muligt

4 Fordel ved at installere et Skyllesystem:
Stjernholm Vaakum Skyllesystemet Minimeret berøring med spildevand Kan uden videre erstatte eksisterende konstruktioner Velegnet til nye bygværker Designet til implementering i bassiner, udligningstanke, større ledningssystemer Effekten er uovertruffen – ift. Energiforbruget Minimerer aflejringer Optimerer koncentrationen af suspenderet stof i.f.t. anlæggets drift Minimerer behovet for manuel rengøring Service og arbejdsmiljøvenligt via tilgængelig konstruktion

5 Skyllesystemer

6 Skyllesystemer Følgende medier anvendes til skylningen: Regnvand.
Overløbsvand Spildevand

7 Hvor anvendes skyllesystemer:
Skyllesystemer er designet til implementering i bassiner, runde og rektangulære udligningstanke og ikke mindst i større ledningssystemer. Konstruktionen af systemet bevirker, at effekten er uovertruffen, også i forhold til energiforbruget. Vakuumventilen er en nøglekomponent i systemet, som på grund af den regulerbare åbne/lukketid på 0,6-0,5 sekunder, samt de muligheder der er for at bestemme hvordan ventilen åbner, kan konfigureres til optimal drift på ethvert anlæg. Vakuumventilen tilbyder uovertruffen kontrol med skyllet. Kombineres ventilen med guidesystemet* for optimal væske flow, opnås fuld kontrol over væskemasserne, og dermed skyllet.

8 Skyllesystemer Video!

9 CASE: Århus Vand- ”Harlev”
CASE: Århus Vand- ”Harlev”. Ringkøbing Skjern Forsyning ”Spjald” Svendborg Vand N

10 CASE: Århus Vand- ”Harlev RA”
CASE: Århus Vand- ”Harlev RA”. Meget ”tyndt” spildevand – selv i tørvejrs perioder Stærkt forhøjet indløbsflow ved regn og tøbrud Problemer med C/N forhold – manglende kulstof - Hidtil var der doseret kulstof i perioder Ingen mulighed for aflukning af bassin ved tømning - Forbundne kar med indløbssump Stærk forøget kvælstof belastning ved bundtømning og skylning af bassin Hyppige fejl på tidligere skyllesystem N

11 Spjald Renseanlæg

12 Overløbsriste Hvad er en Overløbsrist Hvor bruges de typisk
Hvordan virker den.? Hvilke typer, VR., RO. mf.

13 Data på Stjernholm Overløbsriste
Risteafstand - 5mm eller 10mm Opfanger ristegods > 90% Udført i rustfri SS 2333 / SS 2343 Leveres i størrelser fra 50 l/s til 5000 l/s Minimal service og vedligehold Automatisk drift Tåler fuld neddykning Minimal opstuvning

14 Overløbsriste Funktion Risten aktiveres via niveaustyring. Hydraulikstationen starter, når vandspejlet passerer et fastlagt niveau. De parallelle ristestænger, som er skiftevis fikserede og bevægelige, sikrer en effektiv fraskilning af ristegodset, ligesom der gennemføres en grundig afskrabning. I bevægelsesretningen mod opstrøms side ledes ristegodset fri af risten, og videre i den del af spildevandsstrømmen, der går til renseanlægget.

15 Hvor bruges riste typisk.?
På alle renseanlæg er der et stort - og stadig stigende behov for tekniske løsninger til reduktion af ristegods fra overløbsbygværker. Det er ikke nogle hemmelighed, at der har været en stigende regnvandsmængder som i særdeleshed belaster de danske renseanlæg. Stjernholms riste anvendes til overløbsbygværker og er der konstrueret en effektiv teknisk løsning - en selvrensende automatisk finrist. Risten er patenteret under betegnelsen VR-rist.

16 Morsø Spildevand – Foto “RO” Risten
CASE Morsø Spildevand – Foto “RO” Risten

17 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Skyllesystemer & Overløbsriste"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google