Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v/ Jakob Harder, vicedirektør Undervisningsministeriet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v/ Jakob Harder, vicedirektør Undervisningsministeriet"— Præsentationens transcript:

1 Centrale digitaliseringsinitiativer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne
v/ Jakob Harder, vicedirektør Undervisningsministeriet Styrelsen for it og læring

2 Hvad er udfordringerne fremadrettet?
Fortsat behov for… Mere viden om hvad der virker Udvikling af nye læringsformer Bedre digitale værktøjer Styrkede it-kompetencer og videndeling lokalt og nationalt Ledelsesfokus på øget anvendelse af it Derfor… Demonstrationsskoleforsøg Strategi for digitale erhvervsuddannelser Tilskud til indkøb og udvikling af digitale læremidler Lærernetværk og demonstrationsskoleforsøg (praksisnær kompetenceudvikling) Netværk for digital forandringsledelse

3 Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen
”Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan” ”Mere og bedre anvendelse af it og digitale læremidler” (Aftale om et fagligt løft af folkeskolen) Forventninger til it i undervisningen: Øget motivation Understøtte inklusion og undervisningsdifferentiering Nye læringsformer Frigøre tid til mere undervisning © Colourbox Side 3

4 Regeringen og KLs indsats for øget anvendelse af it i folkeskolen
Markedet for digitale læremidler Forskning og viden om it-baseret læring Netværk, samarbejde og videndeling Velfungerende it-infrastruktur

5 Markedet for digitale læremidler
Medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler I alt 130 mio. kr. udmøntet (ca. 90 mio. kr. forbrugt) 2014 80 mio. kr. udmøntet 2015 Fortsat udmøntning af puljen. 2016 2017 4. september 2014

6 Forskning og viden om it-baseret læring
Forskningsprojekter med demonstrationsskoler Fem forskningsprojekter Elevernes egenproduktion og elevinddragelse. Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer. It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv. It i den innovative skole - nye kompetencer, nye organisationsformer. Digital understøttelse af læringsmål Samarbejde mellem forskningsinstitutioner, professionshøjskoler og folkeskoler i hele landet Forskningsbaseret viden Indspil til læreruddannelsen Udgangspunkt i praksis Fokus på lokal og national videndeling

7 Forskning og viden om it-baseret læring
Effekten af digitale læremidler Kilde: Effektmåling af anvendelsen af digitale læremidler. → Indspil til at fokusere og prioritere fremadrettet udmøntning af indsats

8 Understøtte implementering i praksis: Netværk, samarbejde, videndeling
Netværk, samarbejde og videndeling Understøtte implementering i praksis: Netværk, samarbejde, videndeling Skoleledernetværk for digital forandringsledelse 130 skoleledere fra 92 kommuner Redskaber og værktøjer til lokal implementering af it og digitale læremidler, pilotprojekter på egne skoler Lærernetværk for it i folkeskolens fag Lokale og regionale netværk i hele landet Kompetenceudvikling og videndeling om it og digitale læremidler i undervisningen Samarbejdsforum om fremtidens digitale læremidler Forlag/producenter, spiludviklere, it-branchen, forskere, kommuner, lærere, UC/CFU Gensidig inspiration og læring, nye samarbejder Generelt fokus på formidling og videndeling Ny Vidensportal/EMU, Danmarks Læringsportal National udbredelse af resultater og erfaringer 4. september 2014

9 Øget anvendelse af it på gymnasierne
Forskningsprojekt om brugen af it til at udvikle gymnasieres undervisning? Tager afsæt i tidligere forskning og erfaringer fra praksis Fokus på nytænkning, mulige nye veje, når digitale medier inddrages: Organisering af undervisningen og undervisningsformer Muligheden for variation i afleveringsformer og evalueringsformer Elev- og lærerroller Nye krav til kompetencer og udvikling af kompetencer hos elever og lærere Undervisningsmedier og materialer til at aktivere eleverne med Resultaterne? Effekt på undervisningens tilrettelæggelse - fra klasseundervisning til gruppearbejde Øget fagligt udbytte – særligt blandt visse elevgrupper Kommunikationsværktøjer og delingsværktøjer spiller en stor rolle i elevernes skolearbejde © Colourbox Side 9

10 Kobling mellem skole og praktik
Digital erhvervsuddannelse It-pædagogik og didaktik Ledelsesfokus Videndeling og samarbejde Kobling mellem skole og praktik © Colourbox Side 10

11


Download ppt "v/ Jakob Harder, vicedirektør Undervisningsministeriet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google