Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen OK 2008 De hårde facts De bløde detaljer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen OK 2008 De hårde facts De bløde detaljer."— Præsentationens transcript:

1 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen OK 2008 De hårde facts De bløde detaljer

2 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen OK 2008 De hårde facts

3 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Løn Generelle stigninger 5,31% + 2,06% (reguleringsordningen – skøn) Organisationsfor- handlinger: Lokal løndannelse: Øvrigt (ATP, Barns 2. sygedag, feriepenge /ferieløn, SF,p-goder): 7,37 % (inkl. reg.ordningern) 3,31 % 1,69 % 0,93 % I alt: 13.30 %

4 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Løn Tillæg til trin 6,7 og 8 efter 8 års anciennitet: 11.900 kr. årligt (06-niveau) fra 1. april 2009 Tillæg ved op til 8 års anciennitet:1.850 kr. årligt (06-niveau) fra 1. april 2010 Grundlønsforbedringer til lederne Lokal løndannelse: –1. april 2009: 0,8% til basis og 1,25 til ledere –1. april 2010: 0.8% til basis og 1,25 til ledere

5 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Udmøntningsprofilen (forliget s. 123)

6 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Puljeregnskabet Se ”prisen” for de enkelte forbedringer s. 111 i forliget –NB mangler de 0,5 %

7 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Ferie Frist for 6. ferieuge fra 2009/2010: –Hvis ledelsen senest den 1. maj meddeler, at man ønsker besked Meddeles det inden 1. oktober, om man ønsker ferien udbetalt Ønskes ferien afholdt meddeles dette så tidligt som muligt –Hvis tidspunktet ikke kan imødekommes af hensyn til arbejdets udførelse og ferien ikke er afholdt ved udgangen af ferieåret: udbetaling –Hvis feriehindring: udbetaling Hvis medarbejderen undlader at afholde: Overførsel. –Evt. varsel fra AG i lighed med anden ferie Altså: Hvis arbejdsgive beder om at få besked og man intet gør overføres den 6. ferieuge. Tidligere blev ferien i den situation udbetalt.

8 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Ferie Særlig feriegodtgørelse –Fra 1. april 2010 (udbetaling maj) forhøjes SF fra 1,5 % til 1,95 % for alle –Fra 1. april 2010 forhøjes med yderligere 0,9% for alle med op til 8 års anciennitet – fra 1,5 til i alt 2,85 %

9 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Ferie Fra optjeningsåret 2009: Før optjeningsåret kan kræves feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn og SF Optjenes med 12 % af A-skattepligtige løndele (+/- ferieaftalens § 30) En fordel –hvis det kan forudses, at man har meget overarbejde i optjeningsåret –hvis man har højere beskæftigelsesgrad i optjeningsåret end i afviklingsåret

10 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Lokal løndannelse ”..medvirke til at styrke de regionale arbejdspladser som attraktive og dermed tillige understøtte rekruttering af kvalificerede medarbejdere [..] lagt særlig vægt på muligheden for at tilgodese de nyuddannedes vilkår”. Forliget s. 86

11 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Lokal løndannelse Lønstatistik. Forliget s. 86 Forhandlerstatistik: –Regionen foranlediger, at der udveksles forhandlerstatistik i god tid –På det forhandlingsniveau, hvor forhandlingen gennemføres – fx på afdelingsniveau –Elektronisk –Stillingskategorier (jordemødre samt uddannelsesansvarlige) på forhandlingsniveau og evt. institutionsniveau suppleret med alle kategorier på regionsniveau og landsniveau –Via lønsystemet samtidig oplysninger om den enkeltes lønsammensætning

12 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Lokal løndannelse Forhandlerstatistikken opdeles på: –Alle ansatte –Alle ansatte ekskl. Ektraordinært ansatte –Ansatte begge år i samme stilling Indeholder oplysninger om: –Grundløn –Tillæg (centrale og lokale): Funktionsløn, kvalifikationsløn, resultatløn, udligningstillæg, overgangstillæg –Genetillæg –Feriegodtgørelse –Pension

13 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Lokal løndannelse Aftalen om udmøntningsgaranti ændres: –Engangsvederlag og resultatløn indgår ikke i opgørelsen af udmøntningsgarantien –Opgørelsen af udmøntningen er tidspunktet, hvor midlerne er til rådighed – dvs. 1. april 2009 og 1. april 2010. Kun nye beløb, der udmøntes på dette tidspunkt, indgår i garantien

14 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Den gode forhandling Nyt bilag til aftalen om lokal løndannelse Begge parter skal i et konstruktivt samarbejde være opmærksom på visse forhold: –Anbefalinger/forventninger: forligets s. 88.

15 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Arbejdstid Særydelsesforbedringer fra 1. april 2010: Forliget s. 92 – 93 –Nattillæg fra 30,5 til 32,5 % –Weekendtillægget fra 40 til 42 % –Inddraget fridøgn fra 289,65 til 375,82 (00-niveau) –Døgnvagt lørdag 40 (42)% sats for minimum 8 timer –Patientledsagelse/udrykning105,04 til 145,89 (00-niveau) Samt forhøjet forsikringsdækning fra 1 mio. til 5 mio. Forekomsten af natarbejde skal mindskes i videst muligt omfang og der kan lokalt iværksættes initiativer til at mindske gener ved natarbejde

16 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Arbejdstid Bemærkning vedr. rådighedsvagt: –Hvis vagter af minimum 16 timers planlagt varighed: Hvis TR angiver at belastningen i tidsrummet 20 – 08 udgør et arbejdsmæssigt problem, skal der på begæring afholdes en lokal forhandling med henblik på initiativer til afdækning, forebyggelse og/eller afhjælpning af problemet. Parterne kan inddrages. Forliget s. 93 Fælles projektarbejde om forenkling og revision af arbejdstidsreglerne Plustid: Hvis tillidsrepræsentant aftaler mulighed kan den enkelte ansættes på mere end 37 timer (max 42). Bedre pension og alle timer er sædvanlig løn. Forliget s. 91

17 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Pension Generel forhøjelse fra 1. april 2009 Fra 13,00 til 13,13 % Pension af særydelser fra 1. april 2010 –Beregnes af: Aften, nat, weekend og sh tillægget Tilkald §14(i fritiden) og tilkald §19 ( i rådigheds- /døgnvagter) –Hensigt at udbygge ordningen

18 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Specielle krav Jordemoderforeningen Fleksibel arbejdstids på konsultationsdage. Forliget s.94 Ny bemærkning: –”Når arbejdstiden planlægges for konsultationsdage, skal det som ved anden arbejdsplanlægning ske ud fra den forventede arbejdsbyrde i planlægningsperioden. Hensigten er, at den planlagte arbejdstid så vidt muligt skal holde. –Baggrunden for reglerne om fleksibelt arbejdstid er, at det kan være vanskeligt konkret at vurdere, hvor mange henvendelser, der kommer på de enkelte konsultationsdage. –Tanken med bestemmelsen er derfor, at jordemoderen arbejder lidt længere de dage, hvor der er travlt i konsultationen og kan gå lidt før de dage, hvor der er mindre travlt. Tanken er, at der over tid skal være balance i plus og minis timer.”

19 17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen Specielle krav Jordemoderforeningen Instruktionsjordemoder ændres til uddannelsesansvarlig jordemoder. Forliget s. 94. En redaktionel ændring.


Download ppt "17. september 2008Jordemoderforeningen TR efteruddannelsen OK 2008 De hårde facts De bløde detaljer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google