Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

V) Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Indlæg på Finansrådets direktørkonference, Hotel Munkebjerg 10. september 2002.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "V) Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Indlæg på Finansrådets direktørkonference, Hotel Munkebjerg 10. september 2002."— Præsentationens transcript:

1 v) Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Indlæg på Finansrådets direktørkonference, Hotel Munkebjerg 10. september 2002

2 Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2001-2002

3 Egenkapitalforrentning, 1. halvår 1998-2002

4 Tab og hensættelser, bruttobevægelser 1995-2001

5 Indtjening pr. omkostningskrone, 1. halvår 1998-2002

6 Resultat før skat korrigeret for kursregulering af værdipapirer og kapitalinteresser (“almindelig bankdrift”)

7 %-andel institutter med underskud og institutter med EK-forrentning < risikofri rente, 1991-2001

8 Kernekapital- og solvensprocent, koncernniveau 1. halvår 1998-2002

9 Kernekapital- og solvensprocent i institutter med den mindste procent (1.fraktil), 1. halvår 1996-2002

10 Udlån fordelt på indland og udland, ultimo 2001

11 Vækst i udlån og garantier i institutter med den højeste vækst, 3. kvartil å/å, 1. halvår 1997-2002

12

13

14

15

16

17 Tidsplan Basel:  4. kvt. 2002 Pr ø veberegning  Medio 2003 H ø ringsrunde  Ultimo 2003 Forslag vedtaget  Ultimo 2006 Ikrafttr æ den EU:  4. kvt. 2002 Kommissionspapir  Medio 2003 H ø ringsrunde  Primo 2004 Kommissionens direktivforslag

18 Forslag til Lov om finansiel virksomhed

19 Tilladelse KoncessionssystemKoncessionssystem –Særskilt tilladelse til enkelte aktiviteter Kapitalkrav til nye pengeinstitutter og realkreditinstitutterKapitalkrav til nye pengeinstitutter og realkreditinstitutter –8 mio. euro i startkapital –5 mio. euro i minimumkapital

20 Ledelsesreglerne Liberalisering af adgangen til at have andre hvervLiberalisering af adgangen til at have andre hverv Fit and proper krav tydeliggøresFit and proper krav tydeliggøres Tilsynet får mulighed for at afsætte bestyrelsesmedlemmer og direktørerTilsynet får mulighed for at afsætte bestyrelsesmedlemmer og direktører

21 Solvens Gældsinstrumenter (hybrid kernekapital)Gældsinstrumenter (hybrid kernekapital) -Ny form for kapital. Indføres i BSL, FML og RKL pr. 1. januar 2003. -Indgår i den ansvarlige kapital som kernekapital eller supplerende kapital. -Må maksimalt udgøre 15 % af kernekapitalen efter fradrag. Lovforslag til ændring af FiLLovforslag til ændring af FiL -Indførelse af selvstændigt kapitel om solvens. -Nye og ens betegnelser for kapitalbegreber for samtlige sektorer. -Ny bestemmelse om størrelsen af den supplerende kapital der kan medregnes til den ansvarlige kapital. -Mulighed for Finanstilsynet til at fastsætte højere solvenskrav, hvis virksomhedens risici tilsiger det. l

22 Leasing Finanstilsynet ønsker at få præciseret i BSL hvilke leasingaktiviteter, der kan udøves af pengeinstitutterFinanstilsynet ønsker at få præciseret i BSL hvilke leasingaktiviteter, der kan udøves af pengeinstitutter Indførelse af rammeregulering pr. 1. januar 2003Indførelse af rammeregulering pr. 1. januar 2003 -Maksimalt 25 % af den ansvarlige kapital Fremtidig lovgivning for leasingFremtidig lovgivning for leasing -Finanstilsynet arbejder videre med fastsættelsen af regler.


Download ppt "V) Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Indlæg på Finansrådets direktørkonference, Hotel Munkebjerg 10. september 2002."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google