Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DFM Konferencen – ”OPP i virkeligheden”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DFM Konferencen – ”OPP i virkeligheden”"— Præsentationens transcript:

1 DFM Konferencen – ”OPP i virkeligheden”
det lovmæssige grundlag v/advokat Kurt Bardeleben

2 Advokat Kurt Bardeleben, født 1957, er specialiseret inden for byggeri, miljø, udbud samt udførelse af rets- og voldgiftssager. Kurt Bardeleben beskæftiger sig overvejende med rådgivning af offentlige myndigheder og virksomheder vedrørende pro-blemstillinger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i ind- og udland og i stigende omfang efter partnering konceptet samt som OPP. Kurt Bardeleben har deltaget i Erhvervs- og Boligstyrelsens sparringspaneler i forbindelse med udarbejdelse af trin for trin vejledning og basiskontrakt for OPP, han har bistået med gennemgang og kommentering af partnerskabs-konceptet HelPark, der er lanceret på udbudsportalen, og senest har han været juridisk rådgiver på Trafikministeriets konceptudvikling af en OPP-model for en forbindelse over Roskilde Fjord. Rådgiver i øvrigt om alle igangværende statslige OPP-projekter vedr. bygge- og anlægsprojekter Kurt Bardeleben er partner i Advokatfirmaet Poul Schmith, der inden for byggeriet har valgt side til fordel for byggeriet, hvorfor Kurt Bardeleben kun repræsenterer bygherrer.

3 Sondringen mellem Kontraktuelle OPP’er, hvor partnerskabet bygger på et aftaleforhold, og Institutionelle OPP’er, hvor den offentlige og den private part samarbejder indenfor en særskilt enhed, f.eks. et selskab.

4 INGEN EGENTLIG LOVGIVNING OM OPP HVERKEN I DANMARK ELLER INDENFOR EU.

5 REGLER AF BETYDNING FOR OPP:
Bekendtgørelse , nr om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP) partnering og nøgletal. Lovbekendtgørelse om kommuners amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. – mulighed for at deltage i selskaber med indtil 10 mio. kr.

6 Budgetvejledningen pkt. 2. 6
Budgetvejledningen pkt om finansiel leasing og budgetvejledningen pkt om overvejelser vedrørende ”andre former for offentligt-privat samspil”. Bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

7 PUBLIKATIONER OG VEJLEDNINGER VEDRØRENDE OPP
Kommissionens guidelines for successful public-private partnerships, marts 2003. Kommissionens grønbog om offentlig-private partnerskaber og fællesskabs-lovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner, 30. april 2004. Regeringens handlingsplan for offentlig-private partnerskaber, januar 2004.

8 Rapport om offentligt privat samspil om skolebyggerier fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, august 2003.
Trin for trin vejledning om partnerskaber udarbejdet af Erhvervs- og Boligstyrelsen, se Basiskontrakt om OPP (vedrører som udgangspunkt byggeri og drift samt serviceydelser, se

9 Vejledning til basiskontrakt, se www.udbudsportalen.dk.
Erhvervs- og Boligstyrelsens vejledning om OPP til bekendtgørelse om OPP-partnering og nøgletal, februar 2004.

10 Konkurrencepræget dialog (artikel 29)
Ny udbudsform Kan anvendes ved ”særligt komplekse kontrakter” Betragtning 31 & 41 samt artikel 1, stk. 11, litra c, giver fortolkningsvejledning Udbudsbekendtgørelse med behov og krav, evt. suppleret i beskrivende dokument Tildelingskriterier i udbudsbekendtgørelse eller beskrivende dokument

11 Konkurrencepræget dialog (fortsat)
Prækvalifikation Dialog med prækvalificerede med det formål at indkredse og fastslå, hvorledes behov bedst kan opfyldes (alle aspekter ved kontrakten kan drøftes) Mulighed for at gennemføre dialog i flere faser Tilbud afgives på grundlag af løsninger tilvejebragt under dialogen

12 Konkurrencepræget dialog (fortsat)
Tilbud evalueres på grundlag af tildelingskriterier i udbudsbekendtgørelse/beskrivende dokument Yderligere ”forhandlingsadgang” med vinder Husk ligebehandling under hele forløbet og husk, at deltagernes løsningsforslag ikke må afsløres over for andre deltagere Mulighed for vederlag til deltagerne


Download ppt "DFM Konferencen – ”OPP i virkeligheden”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google