Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tempo, timing og relationel koordinering i praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tempo, timing og relationel koordinering i praksis"— Præsentationens transcript:

1 Tempo, timing og relationel koordinering i praksis
Kirsten Enevoldsen Myrup, Sundhedschef Ann-Christina Dahlgaard, leder af plejecenterområde Kari Stork, Leder af hjemmeplejeområde Varde Kommune I-dag 2014 Roskilde den 26.november 2014

2 Disposition Hvorfor relationel koordinering og strategisk relationel ledelse Erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojektet Erfaringer fra praksis Hvor er vi på vej hen

3 Organisering Social og Sundhedsområdet

4 Det overordnede udfordringsbillede
Brændende platform og demografisk udvikling Større andel af borgere med flere kroniske sygdomme Nye supersygehuse med stadig mere specialisering og kortere indlæggelser, det vil sige flere syge i det nære sundhedsvæsen, flere med behov for omfattende pleje

5 Hvorfor innovation* Sikre de bedste rammer for en effektiv og kvalitetsmæssig høj løsning af de kommunale ydelser - skabe værdi for borgerne Behov for at tilpasse rammer og ledelse i forhold til udviklingen og kompleksiteten i opgaveløsning *”Udvikling af en ny ide og dens realisering i praksis” (Gyldendals encyklopædi) Innovation er ikke blot en ide, men en indsats, der skaber værdi for borgerne

6 Demens som case En ikke implementeret strategi og området Er komplekst
Kræver koordinering og sammenhængskraft Styrkes af delt viden Kræver rettidighed

7 Formål med forskningsprojektet
er at undersøge, hvordan Relationel Koordination (RK) og Strategisk Relationel Ledelse (SRL) som metode kan være med til at sikre en øget effektivitet og kvalitet i de kommunale indsatser til gavn for borgerne i Varde Kommune

8 Projektet i overblik

9 Status Vi har baseline målinger Fokusgruppeinterview
Afviklet 2 kursusforløb for i alt 52 ledere, teamledere og nøglepersoner på demensområdet

10 Baseline måling* Spørgeskema undersøgelse blandt SSH, SSA, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, demenskonsulenter og visitation. *Bygger på Jody Gittels spørgsmål om kommunikation og koordinering

11 Overblik hold 1 Lav under 2,5 Middel 2,5 – 3,4 Høj 3,5 – 5 OBS: Tal på
3,51 3,45 Lav under 2,5 Middel 2,5 – 3,4 Høj 3,5 – 5 Visitator 2,83 3,11 Sygepl. 2,36 2,81 3,41 2,78 2,61 1,96 2,00 2,91 4,71 2,51 2,65 2,52 Konsulenter demens SOSU-A SOSU-A 3,54 2,29 2,73 3,61 1,98 2,91 2,85 2,86 3,50 2,05 2,00 Fys- ergo. SOSU-H 2,59 SOSU-H 3,54 2,14 3,47 2,41 2,42 2,42 2,26 2,34 2,50 1,98 1,35 1,38 1,94 OBS: Tal på DK mangler! Geronto-psyk. Egen læge

12 Resultater Alle faggrupper oplever en højere grad af relationel koordinering blandt egen faggruppe end til de andre faggrupper

13 Flere resultater Social- og sundhedshjælperne er den faggruppe der vurderer den relationelle koordinering lavest Visitationen har vurderet den relationelle koordinering højest

14 Resultater Alle faggrupper vurderer graden af:
kommunikation lavere end graden af koordinering. ”hyppig kommunikation ” lavest og den problemløsende kommunikation højest. ”deling af viden” lavest og grundlæggende respekt højest.

15 Kursusforløb Hold på tværs af faggrupper og områder
Undervisningen var en blanding af oplæg om RK og SRL dialog i grupper om hvad RK betyder for kvalitet, effektivitet og arbejdsglæde dialogen tilrettelagt som øvelser, som deltagerne kan bruge i det senere arbejde gennemgang og dialog om baseline målingerne

16 Erfaringer Tværfaglige møder var før relationel koordinering sjældne
Interessen for andre faggrupper eller andre enheder var lille Man så ikke noget behov, havde ikke erfaringer med det, fandt det ressourcekrævende Nu er det lettere at etablere tværfaglige møder Stor glæde og tilfredshed med møderne, fordi kvaliteten og dermed arbejdsglæden øges

17 Hvad er vi optaget af – og hvorfor?
Praksis eksempel Hvad er vi optaget af – og hvorfor?

18 Projektbeskrivelse for Teaminddelte grupper
Formål Sikre overskuelighed i koordineringen internt og eksternt i forhold til borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Mål At sikre kvalitet i de indsatser der dagligt leveres til borgerne / patienterne af medarbejderne i Hjemmeplejen Midt/Vest. At minimere antallet af medarbejdere hos den enkelte borger. At styrke den enkelte medarbejders ansvar og indflydelse i samspil med kollegaer, borger og samarbejdspartner

19 Procesbeskrivelse ½ temadag med Carsten Hornstrup som proceskonsulent sammen med MED–udvalget og suppleanter. ½temadag med personalet i dag og aftenvagt. Nedsættelses af projektgruppe, som skal have et særligt fokus på Demente borgere Rehabiliterende indsats/ andre indsatsområder Hvilke faglige kompetencer, bør der være i hvert team Skal hvert team være selvdækkende ift. vagter og faglige kompetencer og i så fald hvordan? Input fra temadagen

20 Hvad er vi blevet klogere på indtil nu!
De udfordringerne som medarbejder og MED ser Medarbejdernes anbefalinger omkring teamsamarbejdet Organisatorisk udfordring=> At få medarbejderne til at rette fokus mod borgeren/ pårørende og øvrige samarbejdspartner.

21 Erfaringer Vi lægger vejen imens vi går på den Vi tror på RK og SRL
Det er svært at få rigtig fat i ude i praksis Er lederne er klar? Vi skal styrke særligt teamledere RK og SRL er svært at kommunikere

22 Udfordringer Vores ledere og medarbejdere er ikke trænet i at involvere relationelt/tværfagligt Teamledere mangler coachende kompetencer At finde tiden/ressourcerne i en presset tid

23 Hvor er vi på vej hen Vi skal til at:
Gå fra teori til praksis, så vi ikke ender med blot at sætte √ ved endnu et gennemført projekt Starte trænings- og udviklingsaktiviteter op, arbejde med insisterende involvering Finde ud af hvad RK og SRL kalder på i organisationen Hvad er det helt konkret vi skal gøre anderledes og bedre med henblik på at skabe værdi og kvalitet for borgere og pårørende med demens

24 Til drøftelse Relationel koordinering som metode til innovation?
Kan relationel koordinering og relationel strategisk ledelse bidrage til en mere agil organisation? Hvad kalder det på i jeres organisation?

25 TAK for ordet Kirsten Enevoldsen Myrup kire@varde.dk
Ann-Christina Dahlgaard Kari Stork


Download ppt "Tempo, timing og relationel koordinering i praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google