Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler – røde borde Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler – røde borde Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler – røde borde Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hvad skal bevares? Hvad skal ud med badevandet? 1. Bekymrende, at der primært tages udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse 2. Kritisk vurdering af faglige traditioner 3. Meget præcis beskrivelse af bemandingen i akutbiler uden for Århus – det er læger, der stiller diagnoser. Praktiserende læger (vagtlægen) skal havae en mere aktiv rolle 4. ”Regne baglæns”: Akutte Århus Randers Herning/Holstebro Horsens? (Hvis Vejle bliver akutsygehus kan grundlaget bortfalde) Viborg

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hvad skal bevares? Hvad skal ud med badevandet? 1. Befolkningsgrundlag for Viborg? (Hvis der bygges nyt sygehus i Region Nord?) 2. Hvad skal de ikke akutte hospitaler bruges til? 3. Hvis vi ser på egen region, så vil det være ideelt med 6 akut-hospitaler. Men der er OK med 5, der skal bare ses på placeringen. Grunden til dette er, at grundlaget bør være 200.000 indbyggere 4. Vi skal give alle borgere en lige mulighed for behandling. Også borgerne i yderregionen 5. De 5 hospitaler nu er placeret i midt- og østlige del af Region Midt. Det er vigtiget at tænke på yderområderne. Der er ikke hjælp til vestjyderne med den nye plan.

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hvad skal bevares? Hvad skal ud med badevandet? 1. Ligeledes er det vigtigt med flere akutbiler med sygeplejersker og læger i yderområderne. Det er ikke nok med paramediciner 2. Der er i Vestjylland stor risiko for drukneulykker. Ved trafikuheld, patologiske fødsler og Ami er der langt til nærmeste akuthospital

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hvad skal bevares? Hvad skal ud med badevandet? 1.Succes kræver: - Gode arbejdsforhold – fagligt, spændende miljø - Arbejdsmiljø skal bedres i det offentlige – kig på de private hospitaler. Ex. kontor, nedslidte lokaler, servering for personale 2.Vigtigt med én indgang for patienter 3.Lukning af akuthospital i Holsetbro kræver lægebemandet bil i området 4.Begrundelsen for at akutbiler ikke kan lægebemandes hæænger tæt sammen med lukning af akutfunktion i Holstebro

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hvad skal bevares? Hvad skal ud med badevandet? 1.Hvorfor hænge fast i de gamle strukturer med eksisterende placering af hospitaler?? 1.Forslag: Byg tre store velplacerede hospitaler i Regionen og behold de eksisterende indtil de står klar UD med badevandet: 2.Overadministration og ledelsesmæssig overkapacitet

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hvad skal bevares? Hvad skal ud med badevandet? 1.Rationalisering med fælles adm. Funktion for ex. akut visitering. 2.Tekniske afdelinger kan have flere hospitaler at servicere i vagttiden 3.Der kunne være færre apoteker i regionen

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Betydning for pt/pårørende? Fordele/ulemper 1. Vigtigt med 1 indgang for patienten – Enstrenget visitation 2. Vagtlægeordningen skal være en integreret del af sygehuset 3. De patienter, der indlægges akut og ikke følger et planlagt forløb, ex. hoftefraktur, som får komplikationer i efterforløbet, skal patienten flyttes tilbage til hospital i nærmiljøet. Og eksisterer det hospital? 4. Det er fint med fælles akutmodtagelser. Vi vil alle have den bedste behandling (kvalitativt)

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Betydning for pt/pårørende? Fordele/ulemper 1. Kontakt med flere afdelinger – der er risiko for kørsel over store afstande 2. Kontaktperson-ordningen kan ikke fungere i sådanne forløb 3. Kvalitetsmodellen NIP kan man ikke leve op til med fælles modtagelser 4.De skal overveje om de tør tage til Vestkysten på ferie. TØR DU? 5.Pårørende (ældre) - Svært ved at besøge, lange afstande. Måske knap så svært for de yngre

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Betydning for pt/pårørende? Fordele/ulemper 1.Patienter - Komplicerede forløb - Fragmentering af forløb - Flyttes til et nyt sted (efter det akutte forløb)? - Mange ældre ønsker måske nærsygehus, men kan have behov for højt specialiseret behandling på akutsygehus - Kræver nært samarbejde mellem Akut- Nærsygehus-Kommune - Risiko for tab af informationer ved flytninger mellem afdelinger - Korte indlæggelser, er primær sektor klar? Hjælpemidler, hjemmepleje, Visitationsmøder

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Betydning for pt/pårørende? Fordele/ulemper 1. Ulemper for patienterne er længere transport – men måske falsk tryghed 2. Nærhed, tryghed for pårørende – måske igen falsk tryghed 3. Det kan unødig forhale behandlingen, at alle specialer skal ind over 4. Nedprioritering af de medicinske patienter, da de ikke modtages af specialister 5. Ulempe for befolkningen vestpå – alt for meget favorisering af Østjylland

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Betydning for pt/pårørende? Fordele/ulemper 1.Kan betyde længere ventetid, da alle speciallæger skal prioriteres ind på akutmodtagelser – planlagt kirurgi bliver nedprioriteret – eller skal der opnormering til.

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Betydning for medarbejdere, afdeling, hospital og region? Fordele/ulemper 1. Nogle får længere til arbejdspladsen 2. Nogle får mere belastende vagter 3. Positivt, at man ikke står alene længere 4. Mulighed for at få faglig sparring 5. Bedre kvalitet med hurtig udredning 6. Betydningen for hele regionen: Bedre behandling 7. Nemmere at bemande akutklinikkerne vestpå, hvis der ligger et stort sygehus

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Betydning for medarbejdere, afdeling, hospital og region? Fordele/ulemper 1. Store logistiske udfordringer for hospitalerne, hvis alle speciallæger skal ud på akutmodtagelserne 2. Behov for at dobbelt-dække speciallægevagter 3. Kan skabe personaleflugt fra hospitaler, der er lukningstruede 4. Det betyder specialisering indenfor alle faggrupper 5. Det vil kræve en stor udgift til efter- videre uddannelse – hvor kan man få den uddannelse?

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Betydning for medarbejdere, afdeling, hospital og region? Fordele/ulemper 1.Der er behov for stor personalekapacitet, det vil kræve mere personale på den enkelte afdeling til at varetage patienten, de pårørende, uddannelse og udvikling/kvalitetssikring 2. Der er kontinuitet, der forsvinder. Det er ikke muligt at fastholde denne 3. Det er meget bekymrende, hvem der skal have visitator-rollen. Det skal være en med høj faglig kompetence (ex. erfaren sygeplejerske)

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Betydning for medarbejdere, afdeling, hospital og region? Fordele/ulemper I dag mangler vi læger og sygeplejersker, der er specialuddannede til akut kirurgi og medicin. Medarbejdere: - Flugt fra ”nærsygehuse”? - Mobilitet, hvor langt vil man køre til arbejde - Medarbejderudvikling (positiv) - I forvejen hårdt pressede afdelinger på akutte sygehuse - Arbejdende ægtefælle skal måske også flytte?

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Betydning for medarbejdere, afdeling, hospital og region? Fordele/ulemper 1.Afdeling / Hospital: - Lukning af afdelinger - Men bedre besætning på andre afdelinger? - Akutte sygehuse: Hvor skal de ekstra patienter være – gangene er allerede optaget 2.Region Midtjylland: - Flere Falck-transporter? - Økonomi? - P-pladser? - Motorveje? - Infrastruktur i øvrigt

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Alternative forslag/modeller 1. Gode ideer: - Forbedre …?modtagelse – AMK - Hvilke ressourcer skal sendes ud til hvilke patienter? - Fornuftig brug af lægeressourcer og plejeressourcer 2. Sørg for at tage beslutningen inden Region Syd har taget beslutningen – hold fast i datoen 24. oktober 2007

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Alternative forslag/modeller 1.* 5 akutte sygehuse hvor et er placeret i Holstebro for at tilgodese borgerne i Vestjylland (se spsml.1) Man tilgodeser Vestjylland og tænker på yderområderne og de får lige mulighed 2. * Man kunne bygge 2 nye sygehuse, så det kun bliver 3 i Region Midt - Horsens – Silkeborg – Herning - Viborg – Holstebro

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Alternative forslag/modeller 1. Man skal tænke på, hvad der skal ske i mellemperioden, indtil de nye hospitaler står klar. Der skal være en velovervejet løsning, så man tager højde for, at en del af specialerne er afhængige af hinanden. Ex. nefrologien og neurologien er afhængig af intensiv, kirurgisk afd. PHE 2. Hvis der ikke bliver et akutsygehus i Vestjylland, så kan man evt. ansætte praktiserende læger, der akut kan gå til PHE funktion. Så kan de rykke ud med kort varsel.

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Alternative forslag/modeller 1. 2 store, nybyggede sygehuse uden for Århus 2. Samarbejde med Region Nord og Region Syd 3. Er 5 akuthospitaler det rigtige antal? Sammentænk planen med de andre regioner! – Vigtigt 4. Der bør etableres et stort akutsygehus længere vestpå end Herning. Både for patienterne og for rekrutteringen 5. Hvis manglen på speciallæger bruges som argument for planen, skal der ligge en omfattende model for, hvordan vi får flere speciallæger

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Alternative forslag/modeller 1.Er der tænkt over ”sommervagtlag” i Vestjylland, hvor der er mange flere mennesker? 2. Nye sygehuse? Mellem Silkeborg og Horsens – Mellem Herning og Holstebro. I forvejen nedslidte enheder, behov for nybyggeri? 3. Uhensigtsmæssigt at placere sygehuse midt i byer 4. Geografisk lang afstand fra Vestkysten til akutsygehus 5. Infrastruktur har stor betydning ved både nuværende og fremtidige sygehuse (skal tænkes med i forslaget)

23 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hjælpespørgsmål 1.Undren/følelser 1.Valg evt. mellem Herning/Holstebro – Lang afstand for nogle patienter 2.Indtænke hele Jylland/Fyn i planlægningen 3.Ulighed vest/øst 4.Vi mangler forudsætninger for, hvad oplægget er lavet ud fra 5.Meget lidt konkret på væsentlige områder. Eks. undervisning, specialefordeling, samarbejde med ikke akutte afdelinger 6.Har alle ens mulighed for lige behandling? – Det er ikke muligt ud fra forslaget at give alle lige behandling

24 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hjælpespørgsmål 2. Hvilke kompetencer skal personalet have 1.Personalet har ikke kompetencerne fuldt ud 2.Skal vi have en ny speciallæge uddannelse? 3.Udnytte ressourcer? 4.Fokus på visitation Evt specialuddannelse / oplæring af sygeplejersker 5.Fleksibilitet, personlige kompetencer 6.Lægerne har de faglige kompetencer, men skal have et ”ejerskab” til akutmodtagelsen 7.Kulturforskelle – lære at samarbejde - ledelsesansvar

25 25 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hjælpespørgsmål 3. Betydning for uddannelse af sundhedsprofessionelle 1.Kan der kun uddannes på de 5 sygehuse? 2.Hvad med rekruttering 3.Yngre læger vil miste noget, hvis de ikke er de første der ser patienten 4.Politikerne skal tage højde for, at opkvalificering og uddannelse til akutmodtagelse – sygeplejersker koster penge 5.Man skal kunne uddanne personalet andre steder end på de akutte afdelinger. Ellers bliver det en uoverkommelig opgave for de akutte afdelinger 6.Der vil ikke blive tilstrækkelig uddannelseskapacitet, da der er for få steder

26 26 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hjælpespørgsmål 4. Samarbejde med den fælles akutmodtagelse? 1.Hospitalets øvrige afdelinger Røntgen, Klinisk Biokemisk 2.Øvrige matrikler i regionen – eks. med. Afd. På ikke-akuthospitaler? – Ja, hvad er planen? 3.Er personalet ansat i akutmodtagelsen eller ”lånt” ud? – Rotation? 4.Sygeplejepersonalet skal ansættes i akutmodtagelsen. Lægerne skal ”lånes” ud, således de kan gå aftenstuegang eller lign. Hvis der ingen patienter er i akutmodtagelsen 5.Ledes af en oversygeplejerske og en speciallæge 6.Der skal være en fælles ledelse for hele den akutte funktion på hvert sygehus 7.Der skal være veldefinerede mål fra ledelsen om funktionen og veldefinerede samarbejdsaftaler til afdelinger på sygehuset og samarbejdsafdelinger på andre af regionens sygehuse

27 27 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hjælpespørgsmål 5. God eller dårlig idé En rigtig god idé: Transport, Bevidstløse ”Ondt i maven”: Kirurg, gynækolog, mediciner? God idé for de multitraumatiserede God idé for den fejl-visiterede patient En rigtig dårlig idé: Hvem har ansvaret? Ansvarshavende specialer. Alles ansvar = Ingens ansvar Hvem har den ”røde tråd” Dårlig idé for den patient, der har et specifikt, monofagligt problem – længere transport Dårlig idé for de patienter, der får længere, men som er i tidsnød

28 28 ▪ www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler - røde borde Hjælpespørgsmål Akutmodtagelse: 1.Vi går tilbage til den gamle tanke om overlægen, der skal kunne alle specialer 2.Det skal være uddannelsessted Politikere bør tage højde for: 1.Uddannelsesbehovet øges, der skal nye uddannelser til 2.Det store behov for fagligt, dygtige personaler 3.Patienterne skal flyttes fra akutsygehus efter den nødvendige behandling, da 40 pct. af alle patienter er akutte. Der er ike plads. De skal ud på de nærmeste sygehuse. 4.Patienterne har behov for at komme videre til den konkrete rehabilitering 5.Der skal ses på speciallægernes arbejdsopgaver. De skal have vagt, have ambulatorier, være på afdelinger til det daglige arbejde. Byrden bliver større. 6.Det er vigtigt at tænke på ventelisterne. Det får stor betydning for dem, hvis der ikke er læger nok.


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Akuthospitaler – røde borde Opsamling fra Caféseminar om akutplan 290807."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google