Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I gang på Nordre Fælled: Hvordan få man skabt lokale interesse (og mobiliseret ressourcer) for et lidt glemt naturområde?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I gang på Nordre Fælled: Hvordan få man skabt lokale interesse (og mobiliseret ressourcer) for et lidt glemt naturområde?"— Præsentationens transcript:

1 I gang på Nordre Fælled: Hvordan få man skabt lokale interesse (og mobiliseret ressourcer) for et lidt glemt naturområde?

2 Hvad metoder? TIMELINE – a series of fortunate events En beboer fra blokkerne i baggrunden af Nordre Fælled skriver til naturstyrelsen om ikke der kunne være forbedring af stier og bænke til dem med gangbesvær Randers Produktionshøjskole (RPRO) har samarbejdsaftale med den boligsociale indsats (BYSEK) om drift i Nordbyens Parkcafé RPRO nævne at de gerne vil have flere samarbejds- aftaler BYSEK ser muligheder for samarbejde og invitere ’stakeholders’ til diskussions møde om Nordre Fælled Sommer 2012: Vinter 2012: Hvem var med? Randers Produktionshøjskole, Randers Kommune, Naturstyrelsen Kronjylland,(NK) Plejehjemmet i Nordbyen, Bysekretariatet, Randers Naturskole, Børnehuset, Skolen, lokale beboere (inviteret men kunne ikke være med). (omkring 35 deltagere i alt) Strategisk gameplan --- hvad ressourcer har vi? Hvad kunne vi skabe sammen? Hvornår? Hvordan? vi skal samarbejde, og vi skal have beboere og brugere med Forår 2013: Der oprettes en arbejdsgruppe til at formalisere samarbejdsaftale omkring vedligeholdelse og forbedringer i Nordre Fælled … partnerskab mellem NK, Randers Kommune, RPRO, og BYSEK Hvad metoder? ”open Space” deltagerne satte dagsorden – deltagerne er med i de grupper de har interesse i … grupperne kalder for handling før de tager hjemme En gågruppe Etablering af en Venner forening Ungeinddragelse ang. forslag til NF Sommer 2013: Randers Kommune søger, og får midler til ’Overskud til livet’ projekt som inkludere etablering af et pædagogisk tilbud med RPRO i Nordre Fælled BYSEK kalder ind til borgermøde om Nordre Fælled – over 60 deltagere NF venner og Beboerrådet begynder at deltager i partnerskabs møder partnerskabet søger ressourcer til området for at kunne igangsatte de ønsker og drømme børn og voksne har givet udtryk for Efterår 2013: NF venner holde første arrangement i efterårsferie 2013 som en del af børne- kultur ugen

3 Dialog møde med mulige interessenter (stakeholders) Mødet blev holdt med at bruge et grafisk skabelon der hedder en Strategisk Gameplan* SKRIDT 2: Deltagerne fortalte om de ressourcer de selv kunne råde over (lyserød) ressourcer de måske kunne bruge med andres tilladelse (de gule), og ressourcer de kendte til, men ikke havde kontrol over (de grønne) ** 2 SKRIDT 1: Vi identificerede kernemål på forhånd (udvikling af et pædagogisk værksted), men brugte mødet til at uddybe formålet. Der kom tilføjelser som nem adgang til natur oplevelsen, lokale brugere til fælleden, og at få lokale folks ressourcer i spil, samt mere specifikke ting som et udendørs spise område, projekt for unge, natur formidling og etablering af partnerskab. 1

4 Dialogmøde med mulige interessenter (stakeholders) (fortsat) 3 Skridt 3: vi nævnte hvad der kunne vise, at vi har succes med samarbejdet – meget konkret: Mindst 20 unge i et pædagogisk værksted en ’event’ om året på tværs af alder Lokale folk og andre grupper er med Der kommer nye ting og redskaber til Nordre Fælled 150 børn har brugt området Der fortælles gode historier om området Skridt 4: Vi prøver at forudse nogle udfordringer: Kvalitet Tilgængelighed i fælleden (stier) Toiletter At finde anledninger til at komme ud 4 Skridt 5: Vi planlægger og prioriterer de forskellige tiltag: Markedsføring – Praktiske opgaver – at finde afklaring om hvordan samarbejdet mellem aktører skal fungerer. Events Borger inddragelse – bliver sat som første prioritet og Bysekretariatet få opgave om at kalde ind til møde i marts måned. 5

5 Beboerinddragelsesmøde 1 Skridt 1: vi inviterer både samarbejdspartnere, lokale foreninger og lokale beboere til mødet. Opslag i opgangene samt målrettede invitationer til diverse grupper FAKTA: mødet var dels sponsoreret af Produktionshøjskolen som har interesse i at lave nye tiltag i området Over 60 mennesker deltager, partnere, foreninger, institutioner og private personer 5

6 Beboerinddragelsesmøde - metode Initiativtagerne til mødet introducerede sig selv og herefter inviterede vi deltagerne til at komme med forslag og ideer i en åbn dialog baseret på ÅBN RUM (open space) metoden SKRIDT 1: Vi sidder omkring et bord som i en Café og kortlægger hvad vi bruger området til nu, og hvad der kunne forbedre vores brug af området 5

7 Fremtidsønsker: - Toiletbygning -Bålplads ved søen - Bålplads - Svævebane -Flere borde og bænke x 8 - Forhindringsbane ala den i Romalt - Børnelegeplads x 3 - Klatretårn - Hunde i snor, også af hensyn til vilde dyr (specielt område, hvor hunde kan være fri) x 4 - Vandpost - Gå - klubber - Mere tryghed i området - Gåture -Frivillige uddannelse til natur oplevelser - Vandringer med natur oplevelser - Grill plads x 4 - Godt stisystem x2 - Plancher med regler x 2 - Gode adgangsforhold x2 - God skiltning - Flere skraldespande - Skraldespande ved søen - Fugletårn mellem træerne - Kiggede rundt omkring - Fortsæt ønske om at bo i Randers Nordby - Et kros bane, et støjvæg, så der er et sted, hvor man kan køre på kros - Sankt Hans bålplads - Ture hvor man kan tage kaffe med - En fiskesø - Bistader -Bænke og borde ved søen - Motions træredskaber til børnene - Kælkebakke - Rollespil -Tarzanbane for børn og voksne - Frugttræer -Bunker - Samlingssted for familien - QR Skattejagt Nuværende brug: -Gåture x9 - Løbeture x6 - Orienteringsløb - Hunde luftning x4 - Foto- naturbilleder - er glad for 5 km ruten - Teltlager - Bord og bænke - Ser på rådyr - Cykler x4 - Isbod - Motion x2 - Til at se på - Kan ikke komme over på arealet, er dårligt gående - Fritidshjemmet: gåture, drageflyvning, besøger søens dyreliv - Samler ind til krydderisnaps - Skovtursforening - Ture med madpakke Nordre Fælled Rollespillere Hundeluftning Naturlegeplads Tarzan/balanc ebane Multihus Multihal

8 Beboerinddragelsesmøde - metode SKRIDT 2: Vi bruger åbn rum metoden. Deltagerne inviterer hinanden til at drøfte deres drømme for området. Der kommer 6 forslag til diskussion, deltagerne bevæger sig omkring til diskussionsbordene efter deres interesse (law of two feet) SKRIDT 4: Hver gruppe præsentere deres diskussion og invitere til videre handling – Alle forslag er blevet til noget! INVITATIONER TIL HANDLING Gå gruppe på fælleden. Begynde på mandag kl. 13! Starte en venneforening for at engagere beboerne og støtte op om udvikling Have en idé-dag med børnene Produktionsskolen tilbyder at bygge udstyr som kunne forbedre området

9 PARTNERSKAB – Det formaliserede samarbejde SKRIDT 5 Der indgås mundtlig aftale om et samarbejde Naturstyrelsen tilbyder at skrive en formel samarbejdsaftale og præsenterer den til drøftelse i arbejdsgruppen. Samarbejdsaftalen underskrives og danner rammen for arbejde i området. Samarbejdsparterne aftaler at holde 4 årlige partnerskabsmøder. Drøftelse i partnerskabet fører til, at der ønskes mere lokal repræsentation i gruppen. Nordre Fælleds Venner og Beboerrådet (beboerrepræsentanter engageret i det boligsociale indsats) begynder at deltager i partnerskabsmøderne. Randers Kommune tilføjer en ekstra medarbejdere fra miljø og teknik med specifikke faglige kompetencer. Den lokale folkeskole giver tid til at en lærer, der for nylig er uddannet som naturvejleder, kan deltage i gruppen. MILJØ OG TEKNIK BEBOERRÅDET

10 2014 – 2 år senere – hvad er opnået PARTNERSKABET har Udvidet medlemskab, skrevet 5 ansøgninger til forskellige fonde hvor de har fået 1 bevilling (Tips og Lotte til Friluftsfaciliteter) og 1 afslag (Nordeafonden til ”Overskud til livet”), 3 ansøgninger (Naturvejleder, Insektarium (by-naturrum) og naturpædagogisk udviklingsprojekt) er stadig under behandling. NF VENNER har Arrangeret Skovens dag, Samle skrald dage, Arbejdsdage sammen med Produktionshøjskolen, indgået samarbejde med projektet ”Nordbyen læser”, fået bevillinger fra ”frivillig naturpleje” til reklame, støtte til frivillige osv., har lavet en folder til området, oprettet Facebookside og er blevet udvalgt som demoprojekt i Friluftsrådet’s strategiske projekt ”Brugerdrevne natur- og Friluftsområder”. RANDERS PRODUKTIONSHØJSKOLE har Lagt nye stier, sat skraldespande op, tømmer skraldespande regelmæssigt, fået tilladelse til bålhus, skure mm., organiseret det første ”Nordre-Fælled-løb” og støttet op om arbejdsdage med NF Venner. RANDERS KOMMUNE har: Holdt arkitekt konkurrence i forbindelse med etablering af en ny atletikhal på kanten af området. Hallen skal have en flydende overgang til Nordre Fælled.

11 Nordre Fælleds Venner


Download ppt "I gang på Nordre Fælled: Hvordan få man skabt lokale interesse (og mobiliseret ressourcer) for et lidt glemt naturområde?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google