Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Regionale LEAN Enhed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Regionale LEAN Enhed"— Præsentationens transcript:

1 Den Regionale LEAN Enhed
Business Case Den Regionale LEAN Enhed

2 Formålet med en business case, er at udarbejder en beregning for, hvornår et projekt har tjent sig hjem, dvs. hvornår har projektets resultater har ”betalt” de omkostninger, der har været forbundet med projektet. Det kan enten være i tid, tilbagebetalingstiden, eller i %, nemlig projektets forretning. Ofte anvendes termen business case om det dokument, der danner grundlag for at valg af løsninger i projektet. Formål Indhold En business case vil typisk indeholde: Resume og anbefaling Formål og resultater for projektet Beskrivelse af løsninger / scenarier, for hvert indsatsområde beskrives Løsning – hvad afhjælper løsningen Cost benefit betragning for løsningen Risici Horisont for og krav til implementering Projektets business case Projektets anbefalinger af løsninger Implementeringsplan

3 Den regionale Lean enhed
LEAN i Ambulatorium business case <<organisatorisk område>> Den regionale Lean enhed

4 Indhold Resume og anbefaling Formål og resultater for projektet
Beskrivelse af løsninger / scenarier, for hvert indsatsområde beskrives Løsning – hvad afhjælper løsningen Cost benefit betragning for løsningen Risici Horisont for og krav til implementering Projektets business case Projektets anbefalinger af løsninger Implementeringsplan Bilag: Overblik over indsatsområder Detailoplysninger vedr. scenarier/løsninger Detailoplsyniger vedr. cost-benefit betragtninger

5 2) Formål og resultater Fra projektbeskrivelsen hentes formå og resultater – så alle er med på hvorfor projektet er igangsat og hvilke udfordringer, som skal løses.

6 1) Resume og anbefaling Opsamling af hele business casen og hvad projektet anbefaler. Her udarbejdes en kort opsamling af hele business casen – hvor det allervigtigste præsenteres. Der være nogle, som ikke ser mere end denne side. Kort præsenteres den samlede business case, samt anbefaling til styregruppen. Følgende spørgsmål kan være behjælpelige; hvad var udfordringerne i amb? hvilke løsingsspor har vi identificeret, i hvilken grad løser de problemerne? Hvad er fordelene og ulemeperne ved de nye løsninger? Hvad koster det at implementere dem? Hvor lang tid vil det tage? Er der risici, som styregruppen SKAL kende på forhånd? Hvad er projektejer + projektleders anbefaling til styregruppen? Er der nogle nøglepersoner, som har en fuldstændig modsatrettet holdning?

7 3) Løsningsbeskrivelser
På første side i dette afsnit præsenteres indsatsområderne fra Current State For detail oplysning, så anvend bilag 1. Indsatsområder kan evt. være opstillet i en figur eller lign. Herefter vil dette afsnit indeholde en præsentation af løsningerne til hvert indsatsområder, hvor nedenstående parametre gennemgås. Løsning – hvad afhjælper løsningen Cost benefit betragning for løsningen Risici Horisont for og krav til implementering Hver løsning præsenteres objektivt og med data – det er vigtigt at gøre opmærksom på hvor, der anvendes estimater og hvor en løsning evt. er testet, så der anvendes historiske data. Opstil evt. flere scenarier – eller skaler evt. et lille forsøg (og tag forbehold for dette) til hele ambulatoriet. Normalt skelnes mellem materielle (det vi kan måle og veje) og jmmaterielle (kan ikke måles) resultater, det ene er ikke bedre end det andet – men det er vigtigt, at det er meget synligt, hvad der er hvad.

8 3) Løsningsbeskrivelser/2
Beskriv hvilke krav der kan forbundet med implementeringen (det kan være træning, ændringer i organisering, ændringer i fysisk indretning eller IT) og hvor lang tid det er estimeret til at tage. Derudover præsenteres en plan for implementering af selve løsningen.

9 4) Projektets business case
Her fremstilles projektets business case, dvs. en opgørelse over investeringer og forventet udbytte + opgørelse over omkostninger til gennemførelse af projektet (beregnes som timer anvendt fra personale, konsulenter, evt. eksterne + evt. omkostninger til lokaler / forplejning/material etc – husk også at medregne de ressourcer, der anvendes i implementeringsfasen Her beregnes tilbagebetalingstid eller projektets forrentning.

10 5) Projektets anbefalinger af løsninger
Her anbefales de løsninger til styregruppen, som projektet – og hermed projekt-ejers ønsker til implementering. Der kan være grunde til at ikke alle løsninger vælges til anbefaling, eks. begrænsninger i budget, tid eller ressourcer; dette gøres der opmærksom på her. Det anbefales, at der gøres opmærksom på om der er enighed eller ej om projektets anbefalinger; dvs. om enkelte nøglepersoner har modsatrettet holdninger.

11 6) Implementeringsplan
På baggrund af anbefalingerne udarbejdes et forslag til implementeringsplan. Vær specifik i definition af leverancer (SMARTE – mål) Implementeringsplanen indeholder en leveranceplan (en projektplan) og et overblik over ressourcetræk i implementeringsfasen. Se særskilt dokument for implemeteringsplan i værktøjskassen


Download ppt "Den Regionale LEAN Enhed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google