Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 -

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 -"— Præsentationens transcript:

1 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Koordinering af kommunernes landdistriktspolitik Landdistriktskonference, Sorø 25. oktober 2007

2 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk ”Regeringen lægger vægt på at der sker en afbalanceret udvikling i Danmark” ”Alle områder skal være attraktive for udvikling og bosætning” ”Det er vigtigt kommunerne udarbejder en særskilt politik for udvikling af landdistrikterne” ”Landdistriktspolitik er mere og andet end en kommuneplan” ”En særskilt landdistriktspolitik er naturligvis ikke det samme som en isoleret landdistriktspolitik” ”Der skal tages stilling til hvorledes erhvervsudviklingsstrategien kan komme til at omfatte landdistrikterne” Ministerielle udsagn om landdistriktsudvikling:

3 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Men spillet om landdistrikterne har mange aktører og de bruger hver deres sprog og har hver deres mål: Lad os prøve at tegne banen op: Altså: Kommunerne er tiltænkt en central og koordinerende rolle på landdistriktsområdet

4 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk

5 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk

6 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Miljøministeriets rolle: Fokus på fysisk planlægning og regulering, bla. via Landsplanredegørelsens udmeldinger til kommuneplaner Fokus på at beskytte særlige natur- og landskabstyper og på regulering af bebygningsgrad og bygningsanvendelse Ønsket om klare grænse mellem land og by har i årtier været det bærende element i den fysiske planlægning I kommunerne vil det tit være de tekniske forvaltninger og arkitekterne der har samarbejdet til Miljøministeriet og som anvender det tilhørende begrebsapperat. Blandt interesseorganisationer er det især natur- og landbrugsorganisationer der kæmper om retten til at regulere aktiviteten i landdistrikterne.

7 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Fødevareministeriets rolle: Historisk har dette ministerium fokuseret på landbrugserhvervets vilkår. Via landdistriktsforordningen (EU) er der kommet stadig stigende fokus på erhvervs- og levevilkår i landdistrikterne De fire hovedmål i landdistriktsprogrammet er: 1.Flere iværksættere og lokale arbejdspladser 2.En stærkere konkurrencekraft i jordbruget 3.Rig natur og varierede landskaber 4.Attraktive levevilkår Landbrugets organisationer, kommunernes natur- og miljøafdelinger samt de lokale LAG’er er de primære aktører på denne bane

8 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Økonomi- og Erhvervsministeriets rolle: Fokus på sikring af erhvervslivets generelle udviklingsvilkår og på samarbejde mellem erhvervslivet og det offentlige. Har ansvaret for regeringens regionalpolitik og etableringen af de regionale vækstfora er et væsentligt element i den nuværende regionalpolitik. Via de regionale vækstfora er der pt. (2007) i særlig grad fokus på uddannelse, iværksætteri, innovation og øget anvendelse af IKT De regionale vækstfora, kommunernes erhvervskontorer samt arbejdsmarkedets parter er de mest aktive på denne bane.

9 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriets rolle : Med hensyn til landdistrikter er ministeriet især aktiv i relation til borgerinddragelse samt udvikling af gode bo- og levevilkår Ministeriet betoner vigtigheden af lokaldemokrati og politikudvikling på basis af viden om lokale forhold. Ministeriet administrerer den såkaldte Landdistriktspuljer. Historisk har kommunernes landdistriktsinitiativer ofte opereret på denne bane, men indsatser overfor lokale græsrødder. Blandt interesseorganisationer er det især LAL og LDF der er aktive på denne del af banen.

10 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Kommunernes rolle: Fokus på udvikling af lokale og helhedsorienterede løsninger Før kommunalreform var der primært fokus på fysisk planlægning (lokal og kommuneplaner). Derfor mange medarbejdere med ekspertise på dette område. Kommunalreformen har givet flere kommuner styrken til (og behovet for) at udvikle en særskilt politik for landdistrikterne Essensen er, at kommunerne kommer til at arbejde mere strategisk med landdistriktsudvikling end tidligere og med flere (og nye) samarbejdspartnere end tidligere.

11 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Kommunernes rolle: EU Landdistriktsforordningen Indenrigs- og sundhedsministerietMiljøministerietFødevare- ministeriet Økonomi- og erhvervsministeriet Regionerne De regionale vækstfora Den enkelte kommune Landdist. Fællesråd LAL - Landsforeningnen af landsbysamfund Lokale Aktions Grupper Borgere og virksomheder i de enkelte landdistrikter:

12 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Regionernes rolle: Overordnet ansvar for de nye regionale udviklingsplaner (RUP) RUP’en skal koordineres med planer og strategier udarbejdet af det lokale vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd RUP’en må ikke indeholde specifikke udpegninger, dette skal overlades til det kommunale plansystem Er RUP’en en sammenfatning af de kommunale strategiønsker eller en regionsinitieret strategi?? Der er ret brede rammer fsv. angår både indhold og proces af RUP – kan inkludere en landdistriktsstrategi Regionerne har sekretariatsbetjeningen af vækstforaerne = indflydelse. Regioner og vækstfora har en særlig forpligtelse til at fokusere på yderområderne.

13 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Det indbyggede dilemma – Planlægning og strategi versus borgerinddragelse og lokaldemokrati Eller – er koordination altid en god ting? Er den meget snak om koordination blot et ønske om at kunne påvirke, styre og kontrollere en proces? Demokratibegrebet er dynamisk og over en årrække er der indført en række reformer af det repræsentative demokrati, med flere råd og nævn, brugerdemokrati og forskellige frit-valg-ordninger Statslige udmeldinger og retningslinier (koordination) er jo – sat på spidsen – en indskrænkning af det kommunale demokrati På samme måde vil kommunens mange planer og strategier være en indskrænkning af det lokale demokrati

14 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk. Nok snak. Nu skifter vi fokus til nogle foreløbige resultater fra en igangværende spørgeskemaundersøgelse om koordinering af den kommunale landdistriktspolitik.

15 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Lidt om denne undersøgelse: ”Litteraturstudier” – gennemgang af tilgængelige kommunale og statslige indsatser i relation til landdistrikter. Spørgeskemaanalyse – udsendt til landdistriktsansvarlige i alle 98 kommuner. Besvarelse (yder-, land og mellemkommuner): 85,5% Interviewundersøgelse blandt nøgleaktører fra kommune, regioner, stat og interesseorganisationer – under udarbejdelse.

16 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk 1.Har kommunerne en landdistriktspolitik? 2.Hvordan organiserer kommunerne landdistriktsindsatsen? 3.Hvordan inddrages lokale interessenter i beslutningsprocessen? 4.Hvordan integreres landdistriktspolitikken i de øvrige kommunale politikområder? 5.Hvordan integreres landdistriktspolitikken med Regionens og Vækstforumets indsats? Men hvad gør kommunerne egentligt?

17 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Hvad er et landdistrikt egentligt? Tja, bum bum… flertallet siger de HAR defineret det, men.. ”Landdistrikter er det åbne land og landsbyer mellem 200 og 1000 indbyggere” ”Landdistrikter er alle områder udenfor byer med over 3000 indbyggere” ”Landdistrikter er det åbne land og byer under 1000 indbyggere” ”Landdistrikter er en række specifikke lokalsamfund (landsbyer) og deres oplande” ”Hele kommunen er et landdistrikt” ”Det der er placeret i landzoner er kommunens landdistrikt”

18 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Hvad er en landdistriktspolitik så? Også her er der meget stor forskel på hvad kommunerne opfatter som en landdistriktspolitik… Meget ofte indtager den fysiske planlægning en meget dominerende rolle i landdistriktspolitikken. Typisk med en ret omfattende statusbeskrivelse og med nogle overordnede hensigtserklæringer om den ønskede udvikling i landdistrikterne

19 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Landdistriktspolitikkens indhold: Fra Indenrigsministeriet: -Udvikling af lokaldemokrati -Støtte til kulturlivet -Støtte et aktivt kulturliv Fra Fødevareministeriet: - attraktive levevilkår - rig natur og ren miljø - job i landdistrikterne Fra Erhvervsministeriet: -Innovation -Iværksætteri -Kompetenceudvikling -Øget anvendelse af IKT Den lokale politik bliver altså i høj grad tilpasset de overordnede strategier ! Øvelsen er derfor at indtænke lokal viden og kompetencer i de overordnede strategier Ja, ofte er det jo bare brug af politisk korrekte temaer i den lokale politik:

20 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Har kommunerne en landdistriktspolitik? Indenrigsministeriet 2006 : ca. 30% af kommuner har en LDP. Ca. 20% overvejer det (opgjort på de gamle kommuner) Denne undersøgelse: –Yderkommuner: 43 % har en LDP –Landkommuner: 48% har en LDP –Mellemkommuner: 25 % har en LDP –Bykommuner: NA 57% af de kommuner der ikke har en LDP har en under udarbejdelse

21 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Hvordan organiseres landdistriktsindsatsen ? Ansættelse af en landdistriktskoordinator: Yderkommuner: 57% Landkommuner: 67% Mellemkommuner: 42% Pulje til udvikling af landdistrikterne: Yderkommuner: 62% Landkommuner: 86% Mellemkommuner: 42% Gennemsnitlig puljestørrelse: 1,2 mio. kr/år

22 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Hvilken dynamik indbygges i landdistriktsindsatsen? Blandt de kommuner der HAR udarbejdet en landdistriktspolitik har: Kommunerne i gennemsnit brugt knapt 10 måneder til formulering af en LDP 71 % har udarbejdet handlingsplaner til implementering af (dele af ) landdistriktspolitikken. 57% har en procedure til inddragelse af lokale interessenter i tilpasning/udvikling af indsatsen – nogle gange formelle årlige møder med lokale organisationer, andre gange i form af en mere åben invitation til borgere om at fremsende forslag 38 % har udarbejdet konkrete/målbare mål for indsatsen 22 % har udarbejdet procedurer for prioritering af ønsker fra forskellige lokalsamfund

23 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Hvordan koordineres internt i kommunen? 46% af kommunerne har landdistriktspolitikken integreret i kommuneplanen (den fysiske plan). Af de resterende forventer 68 % en integration i den nye kommuneplan. På det politiske niveau har 58% af kommunerne beslutninger vedr. landdistrikterne forankret i ét udvalg (tja, bum, bum….) 70 % af de landdistriktsansvarlige mener, at den interne kommuni- kation i kommunen i det store hele fungerer tilfredsstillende, men; Forslag til forbedringer: Initiativ til landdistriktspolitik skal tages højt i ledelseshierarki Der ER en tendens til fokus på egen forvaltning/fagområde - kan afhjælpes med en matixorganisation Vigtigt med en mødestruktur der sikre LDP inddrages i den årlige planrevision

24 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Hvordan inddrages lokale interessenter i beslutningsprocessen? Typisk en række borgermøder, temagrupper etc. forud for formulering af politik. I 67% af kommunerne er lokalområderne organiseret i en fællesforening der kan repræsentere områderne overfor kommunen 24% kræver at lokalsamfund skal være organiseret efter en bestemt model (typisk en form for lokalråd) Typisk inddrages lokale primært i forbindelse med strategi og politikformulering. Nogle gange tillægges lokalråd/fællesråd en formel høringsret. Nogle gange får lokale også en mindre pulje de kan disponere over, til tider via en form for kontraktstyring

25 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Koordinering i relation til de nye Lokale Aktionsgrupper (LAG) 56 af af landets 63 yder-, land- og mellemkommuner har fået en Lokal aktionsgruppe (DFFE-tal) Hele LAG-strukturen er imidlertid så ny, at de fleste kommuner ikke har fundet en struktur/proces til koordination. Typiske koordination via kommunale repræsentanter i LAG’en. Kommune kan udpege 2 og Vækstforum 1 medlem af LAG’en Nogle gange personsammenfald mellem landdistriktskoordinator og LAG-sekretær. Både Region, Vækstfora og kommune skal godkende at LAG’ens strategi er i overensstemmelse med deres strategier. Kommer LAG’erne nu ind som en hund i et spil kegler? Nej, men der er tale om en ny delvis autonom enhed med deraf afledt behov for koordination.

26 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Sammenligning mellem regioner: Andel af kommuner med en landdistriktspolitik: –Nord: 50% –Midt: 26% –Syd: 57% –Sjælland: 22% Andel af kommuner med en landdistriktskoordi.: Nord: 63% Midt: 47% Syd: 59% Sjælland: 44%

27 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Andel af kommuner der kendskab til en regional landdistriktsindsats: NordMidtSydSjælland Ja50%63%12%37% Nej17%6%38%13% Ved ikke 33%31%50%

28 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Landdistrikter og erhvervsfremme. 55% af kommunerne har en erhvervsfremmepolitik. I 40% af disse erhvervsfremmepolitikker her der formuleret en særskilt indsats for landdistrikter Et område med rigtig mange aktører: stat, regioner, vækstråd, kommuner, erhvervsorganisationer, virksomheder, borgere. Ca. 10% af de landdistriktsansvarlige ved ikke om der findes en erhvervsfremmepolitik i kommunen 58% af kommunerne har udpeget erhvervsområder i kommunens mindre lokalsamfund. Der er en klar tendens til at yder- og landkommuner oftest udpeget erhvervsområder i lokalsamfund

29 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Antal af kommuner der ved om den regionale erhvervsfremmestrategi indeholder en specifik indsats for landdistrikter NordMidtSydSjælland Ja2632 Nej2435 Ved ikke 26107 Ganske få besvarelser – derfor antal i stedet for andel

30 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Overordnede koordinationsinitiativer Flere regioner er ved at etablere netværksgrupper for de landdistriktsansvarlige i kommuner og regioner, men strukturen er først under etablering. DFFE har etableret et netværkscenter der skal støtte de lokale aktionsgrupper med erfaringsopbygning og udveksling Mange kommunale landdistriktskoordinatorer er ”ensomme comboys”. Ofte med ansvar for landdistriktsindsatsen i flere sammenlagte kommuner. Måske behov for et nationalt netværkscenter til at støtte op? Måske kan de regionale erfagrupper løse dette behov? Ministerielle nyhedsbreve om politik og puljer på landdistriktsområdet er meget benyttet og generelt med stor tilfredshed.

31 CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 - E-mail crt@crt.dk Konkluderende bemærkninger: Vi taler ikke om det samme, når vi taler om landdistrikter og vi taler ikke om det samme, når vi taler om landdistriktspolitik Hvilket indhold der kommer i politikken og hvilke proces der anvendes i politikformuleringen afhænger helt af hvorledes ansvaret er forankret i kommunen KL har været overraskende passiv når det gælder opbygning af støttefunktioner til de kommunale landdistriktsansvarlige Regionerne/vækstforaerne kommer sandsynligvis til at varetage en koordinerende rolle for den kommunale landdistriktsindsats En form for fælles database med politik-eksempler, handlingsplaner og projekt-eksempler, vil kunne være med til at støtte de landdistriktsansvarlige i deres arbejde


Download ppt "CENTER FOR REGIONAL - OG TURISMEFORSKNING Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø - Bornholm - Danmark - Tel +45 56 44 11 44 - Fax +45 56 49 46 24 -"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google