Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Produktudvikling Talentvejen 2013. Opgaven skal udfylde følgende karakteristika Social kompetencer ViljeEngagement Nysgerrighed InnovativOverblik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Produktudvikling Talentvejen 2013. Opgaven skal udfylde følgende karakteristika Social kompetencer ViljeEngagement Nysgerrighed InnovativOverblik."— Præsentationens transcript:

1 Produktudvikling Talentvejen 2013

2 Opgaven skal udfylde følgende karakteristika Social kompetencer ViljeEngagement Nysgerrighed InnovativOverblik

3 Samarbejdsvirksomhed Beskrivelse af opgaven ▫Forventningsafstemning, mellem skole og virksomhed (hvem, hvad, hvor, hvordan) ▫Hvem har ansvaret for opgaverne ▫Rammer ▫Tidsperspektiv

4 Sensorik Grundtilberedning Råvarerkendskab Ny viden fra skolen

5 Udviklingen Beskriv processen Dokumentation Testmodel Kvalitetskontrol Mål, vægt, arbejdsgang Præsentation Evaluering

6 Didaktiske/pædagogiske metoder Oplæg fra underviser Visuel præsentation Skolastisk undervisning Praktisk øvelse

7 Vilje Viljen viser sig ved at eleven søger udfordringerne og har mod til at turde noget nyt og anderledes, samtidig med at have overskud til sit fag og det gøres ud over pensum.

8 Engagement Engagementet vises ved at eleven har flid, lyst og drive og er vedholdende i forhold til gentagelse af processen. Har en iver for at forbedre sit produkt – kunne se fremad og se nye muligheder

9 Nysgerrighed Selv opsøge og tilegne sig ny viden til forbedringer. Videnbegærlig -

10 Social kompetent Vises ved at tage ejerskab for produktet og gerne vil dele ud af det. Kan indgå og omgås alle i arbejdsrelaterede opgaver. Respekt for andres faglighed.

11 Innovativ Fokus på at produktet kan sælges. Nytænkning og udvikligende. Se muligheder i stedet for begrænsninger

12 Overblik Kunne planlægge processen – Tage afsæt i eksisterende viden. Kan se helheden. For at kunne forstå helheden skal man kunne forstå dens enkelte dele og omvendt.

13 Kontakt Til virk. Forventnings -afstemning Ny viden UdviklingSlutprodukt Vilje Engagem Soc. Kom. Nysger Engagm Overblik Vilje Engagem Nysger Soc. Kom. Innovativ Overblik Soc. Kom. Engagem Skole Virk- Somhed Inkluder Talentet i Prod. Udv. Skolastisk Situeret L. Deduktiv Lærer af Hinanden Vejledning Refleksion Dif. Lær. Læringsstil Fælles evaluering ProcProc KaristKarist Did-pædDid-pæd


Download ppt "Produktudvikling Talentvejen 2013. Opgaven skal udfylde følgende karakteristika Social kompetencer ViljeEngagement Nysgerrighed InnovativOverblik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google