Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Talentvejen Selandia CEU, Mercantec, Aalborg Tech i samarbejde med

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Talentvejen Selandia CEU, Mercantec, Aalborg Tech i samarbejde med"— Præsentationens transcript:

1 Talentvejen Selandia CEU, Mercantec, Aalborg Tech i samarbejde med
Aalborg Handelsskole, EUC Vest, EUC Syd, IBC, Tietgenskolen, EUC Sjælland, ZBC, Køge Handelsskole, Hotel & Restaurantskolen, Campus Bornholm & Håndværksrådet

2 Hvem deltager i Talentvejen?

3 Status på milepæle Alle partnere besøgt to gange. Indgange defineret og lærere udvalgt til at deltage i vores interne planlægningsforløb. Tilbud indhentet på eksterne ydelser og leverandører valgt. Startseminar gennemført. Indhentning af viden og definition på talent næsten færdigt, præsenteres 3. maj. Hjemmeside næsten færdig. Screeningsmateriale under udarbejdelse. Første modul af planlægningen gennemføres i maj.

4 Tekniske indgange Strøm, styring og IT: Tech College Aalborg, Mercantec, EUC Syd, Selandia. Produktion og udvikling: EUC Syd, EUC Vest, Campus BH Bygge-anlæg: Tech College Aalborg, EUC Vest, EUC Sjælland, Campus BH Mad til mennesker: EUC Vest, Selandia, EUC Syd, H&R Valby Bil, fly og andre transportmidler: Campus BH, Mercantec Medieproduktion: Tech College Aalborg Mekanik, transport og logistik: Selandia Krop og stil: EUC Sjælland Dyr, planter og natur: Selandia

5 Talentvejen, hvad? Før start på ungdomsuddannelsen – prioritere brobygning og introforløb endnu højere. Styrket samarbejde med UU og folkeskole. Undervejs i ungdomsuddannelsen – særlige talentindsatser, styrket samarbejde med virksomheder. Efter ungdomsuddannelse – synliggøre videreuddannelsesmuligheder gennem brug af kompetencer fra videregående uddannelser.

6 Talentvejen, hvad? Synliggøre et talentspor fra Folkeskolen gennem EUD til videregående uddannelse. Målgruppe før start på ungdomsuddannelsen – mødre/fædre, lærere, UU vejledere, de unge. Målgruppe i ungdomsuddannelsen – ungdomsuddannelserne, virksomheder og elever Efter ungdomsuddannelse – de unge og de videregående uddannelser, virksomheder.

7 Udfordringen: Endnu mere differentieret og inkluderende undervisning.
Sikring af daglige udfordringer for talentet – et konstant stimulerende miljø. Aftaler med virksomheder, der ønsker at gøre en særlig indsats for talenter. Yhvip0å0åkå’ Piytvv Klklunylee

8 Eksterne konsulenter UC Syddanmark og TI: Indhentning af viden + definition Teknologisk Institut: Evaluering vinkel+co: Udvikling af screeningsredskab, sparring til projektledelse UC Lillebælt: Lærerkvalificering Kapabel grafisk: Hjemmeside FFP/film: Film Anette Jorsal: Kommunikation Tech College Aalborg: Logo og layout

9 Talentmarkører En person med talent er karakteriseret ved Vilje
Engagement Nysgerrighed Social kompetent Innovativ Overblik

10 Markørerne omsættes til roller, der identificeres gennem spørgsmål, således at der kan tegnes en profil: Profilen kan ikke stå alene, skal kombineres med iagttagelse i værksteder m.m. Måske talentet skal udfoldes i et andet værksted?

11 Uddannelsesforløb Partnernes tanker/behov:
Håndtering af talentbegrebet – hvordan i forhold til alle elever? Struktur/organisation. Talentspor? Valgfag? Ekstra undervisning? Mentorindsats? Hvordan får vi skabt en daglig udfordring for den enkelte elev med talent? Didaktik – (meget mere) differentieret undervisning? Håndtering af modstand, fx blandt kolleger? Output af talentarbejdet Samarbejde med virksomhederne Styrkelse af brobygning/introforløb/samarbejde med UU og folkeskole, påvirkning af ”mor”.

12 Tanker om talentarbejdet
Partnernes tanker: Differentieret undervisning Læreren får (også) konsulentrolle Fremstilling af produkter/portfolio Eventuelt tværfaglighed, evnen til at kombinere/ anvende viden Talentspor/ ekstra undervisning/ temadage/ camps/ ekstra udfordringer/ projektopgaver/ Samarbejde med virksomheder allerede i GF/ En særlig kompetence som fx avanceret opsnøring eller kunstsmed/ træning i fritiden/ coaching-mentoring/ Praktik med særlige udfordringer

13 Fordeling på poster

14 Særlige udfordringer Hovedforløb hos ”ikke-partnere” Folkeskolen
Formelt/ikke-formelt kompetencegivende forløb Hvad kan vi kræve retur af udviklet materiale? Hvad kan vi kræve i forhold til synlighed – fx logo på hjemmeside? Hvem udtaler sig på projektets vegne/presse?


Download ppt "Talentvejen Selandia CEU, Mercantec, Aalborg Tech i samarbejde med"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google