Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 2003 Jens Damsgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 2003 Jens Damsgaard."— Præsentationens transcript:

1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 2003 Jens Damsgaard

2 Hovedkonklusioner 100 ”rene” fornyelser per læge per uge 65 % af alle recepter gøres klar af sekretæren 21 % af fornyelsesrecepter er indledt på sygehus Billigste analog valgt ved hver tredje recept

3 Formål Hvilke faktorer har indflydelse på valg af behandling? Beskrive rutiner ved receptskrivning Brug af planer Personalets rolle Patientens rolle

4 Materiale 35 sololæger inviteret 16 tilmeldte – 14 gennemførte 8 på kursus

5 Metode 1 Fælles APO-skema sekretær/læge Læge APO-skema Patientskema i konsultationen Patientskema per post ved fornyelsen

6 Metode 2 Lægen alle recepter i 5 dage 70 % ved konsultation Patientsvar 77 % Sekretærer de 10 første efter kl 9 Patientsvar 69 %

7 Oversigtstal Antal Patienter Antal Ordinationer Læger493717 Sekretærer459693 Henvendelse sekretærer i alt 898

8 Lægeskema Fællesskema

9

10

11

12

13

14

15

16 Lægen Patienten JaNejVed ikkeI alt Ja1331925177 Nej75618 Ved ikke921122 I alt1492642217 Forventning til medicin

17 Sekretæren Patienten JaNejI alt Ja4176117 Nej40121161 Ved ikke61016 I alt87207294 Plan om varighed af behandlingen

18 Plan for/aftalt kontrol Sekretæren Patienten JaNejI alt Ja8488172 Nej1695111 Ved ikke1910 I alt101192293

19 Pluk fra kursus Økonomiaspektet kampagner, måske for et stof ad gangen, så både læge og sekretær husker at arbejde endnu mere med analog substitution. Et emne kunne være den dyre behandling af KOL- patienter. Involver lungemedicinerne Klausulering bør overvejes ved meget dyre præparater med marginal effekt. Med konkrete krav til udredning og journalføring. Nærmest som ved enkelttilskud nu. Det er et problem, at de praktiserende speciallæger uantastet ordinerer dyrt. Og der er også eksempler på at afdelingerne stadig sætter noget i gang, der er svært at ændre i praksis.

20 Kvalitetsaspektet Begrebet receptfornyelse. Finder stadig sted i meget stort omfang. Enighed om at ren fornyelse uden andet indhold langt hen ad vejen er meningsløs og bør afskaffes eller i hvert fald minimeres. Lægepraksis har en slags funktion som garant for kvaliteten uden at der reelt er grundlag for dette. Der er sjældent anvisninger i journalerne om behandlingsplaner, og sekretærerne har travlt og kigger sjældent i journalerne. Mulighederne for kvalitetsbrist og utilsigtede hændelser ligger lige for og skønnes ikke at være mindre i kompagniskaber 14 lægers sekretærer har på 5 dage lavet omkring 1300 receptfornyelser. I Roskilde Amt svarer dette cirka til 1300 x 50 uger x 150/14 læger = 700.000 rene receptfornyelser via sekretær om året.

21 Forbedringer Gennemgå sygdomsgrupper og lægemidler med enkelte udvalgte ad gangen, som en slags kampagne med indførelse af systemer i journalerne til støtte for kvaliteten i sekretærens arbejde, for eksempel remindere om kontroltidspunkter ved forskellige lægemidler. Planer Kroniske brugere af smertemedicin og migrænemidler Kalium ved diuretikumbehandling Langtidsplaner for kontrol af de store sygdomme som IHS, hypertension, diabetes, astma og KOL Indikator på journalforsiden kan vise, hvilken plan den aktuelle patient skal følge, så det er let at forny eller henvise til kontrol eller til lægen. Flere muligheder i edb-systemerne til at opfange patienter, der sejler uden kontrol af en given medicinsk behandling. Datafangst. Moduller der popper og anviser kontroltid og type

22 Afskaffelse af fornyelser uden faglig indsats Lægen kan i konsultationen øge brugen af ordinationer frem til næste kontrol ved øget opmærksomhed på pakningsstørrelser, så de passer med de mange præparater patienterne ofte får kombiner med udlevering af foldere til patienterne med oplysning om, hvordan kontrollen af netop hans behandling skal foregå Overlad det med pakninger og alt det til farmaceuterne på apoteket. Dette tænkes at forgå ved, at lægen blot ordinerer et præparat og en dosis i et givet tidsrum uden at spekulere på, hvordan apoteket pakker det. Efter det givne interval skal patienten så til lægen for at få ordination til en ny periode

23 APO-projektet: RECEPTEN Foreløbige tal 302 sekretærer i 9 amter (450 tilmeldte) 10 dage i marts 2004 23.281 ordinationer 75 per sekretær

24 Resultater 21 % vanedannende 5 % navneændring 81 % klargøres uden anmærkning 21 % øget opmærksomhed

25 Opfølgning Fælleskurser alle amter forår 2004 Lokale aktiviteter efterår i små grupper

26 Lokale aktiviteter - ideer Diagnosekodning ved fornyelser Vanedannende kun ved læge Nedsæt antallet drastisk Lav instrukser Brug planer Beskriv receptens gang/lægens indsats Studer utilsigtede hændelser Medicinrevision med hjemmeplejen

27 Konklusion Receptfornyelsen trænger til kvalitetstjek Der er masser af ideer Der er sat meget i gang


Download ppt "Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 2003 Jens Damsgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google