Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægemiddelenheden i Region Nord - andre initiativer  Nyhedsbreve  Regional lægemidel-komitè  Opioid arbejdsgruppe  PPI arbejdsgruppe  Staff meetings.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægemiddelenheden i Region Nord - andre initiativer  Nyhedsbreve  Regional lægemidel-komitè  Opioid arbejdsgruppe  PPI arbejdsgruppe  Staff meetings."— Præsentationens transcript:

1 Lægemiddelenheden i Region Nord - andre initiativer  Nyhedsbreve  Regional lægemidel-komitè  Opioid arbejdsgruppe  PPI arbejdsgruppe  Staff meetings  Praksis i udvikling (PIU) – ledelses- og organisationsudviklingsprojekt

2 Medicinhåndtering •I vores praksis har vi et retvisende overblik over patientens aktuelle medicin. •Vi har en entydig aftale om, hvorledes telefonisk og elektronisk receptfornyelse foregår. •Vi fornyer kun recepter på vanedannende medicin ved konsultation, medmindre der er tale om helt specielle patientgrupper. •Vi er bekendt med mulighederne i Medicinprofilen og kan anvende den (patientens personlige medicinprofil). •I vores praksis tilstræber vi enighed om, hvilke præparater vi anvender indenfor de enkelte terapeutiske grupper. •Alt i alt er jeg meget tilfreds med vores medicinhåndtering PIU

3 PIU spindeldiagram

4 Nytter det?  Hvornår - om nogensinde - kan det ses i statistikkerne?????  Vi mener, at vi har fået en god kontakt med vores praktiserende kolleger  Praksispersonalet er i højere grad involveret  Faglig opdatering skal der til  Holdningsbearbejdning skal der til  Bedre kommunikationen vil alt andet lige være en forbedring  Bedre patientbehandling, færre unødige bivirkninger, sammenhængende patientforløb og større patientsikkerhed

5 Udfordringer  At det stadig er overskueligt og muligt for den praktiserende læge at tage ansvaret for patientens samlede medicinering –  At være opmærksomme på og have respekt for kompleksiteten i lægemiddelordinationen, så ordinationspraksis ikke blot vurderes på udgifter, men også på gældende viden og evidens for behandlingerne. ( Udvikle valide kvalitetsindikatorer )  Reducere medicinproblemer i sektorskiftet ved at medvirke til så stor overensstemmelse som muligt mellem rekommandationslisterne i primær – og sekundær sektor.  IT- beslutningsstøtte  At holde benene på jorden så kontakten til vore kolleger ikke går tabt

6 Visioner  At udvikle praksisbesøget til en målrettet og anvendelig indsats for den enkelte praksis og med opfølgende ”feedback”.  At udvikle større kompetence og synlighed i samarbejdet med sek. sektor og kommuner med det formål at den enkelte patient får optimeret sin lægemiddelbehandling.  At kunne bidrage med gode ideer til udviklingen af ”Det fælles medicinkort”, så det bliver et nyttigt redskab  Der er vist arbejde og udviklingspotentiale nok til at lægemiddelenheden eksisterer om 5 år


Download ppt "Lægemiddelenheden i Region Nord - andre initiativer  Nyhedsbreve  Regional lægemidel-komitè  Opioid arbejdsgruppe  PPI arbejdsgruppe  Staff meetings."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google