Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Affaldskampagne sortering og bortskaffelse af affald

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Affaldskampagne sortering og bortskaffelse af affald"— Præsentationens transcript:

1 Affaldskampagne 2014 - sortering og bortskaffelse af affald
Mette Højby Hedensted Kommune

2 Hvorfor lige affald? Fokus på landsplan – genanvendelse % En del af vores tilsyn – udvikling af tilsynet Kompetenceudvikling Ændret dagrenovationsordning Ændret erhvervsaffaldsordning

3 Problem og mål Problem: Virksomheder sorterer ikke i tilstrækkelig grad og kan ikke dokumentere korrekt bortskaffelse af affald Mål: At sikre korrekt sortering og bortskaffelse af affald

4 Målgruppe Både industrivirksomheder og landbrug Hvorfor? Fælles retning og tilgang for kommunens virksomheder Tværfagligt samarbejde Udnytte kompetencer på tværs Landbrugsteam har affaldssager i det åbne land

5 Mål Kortsigtet mål: Oplysning om affaldssortering og bortskaffelse
Gennemgå brochure/skema på 50 virksomheder Sikre korrekt sortering og bortskaffelse Evaluere på affaldsfraktioner som blev håndteret forkert Kan vi bruge oplysninger til noget?

6 Mål Lang sigt: At virksomhederne sorterer større fraktioner fra brændbart affald til genanvendelse, frasorterer affald til specialbehandling og deponi At de kender reglerne og følger disse At reducere antallet af håndhævelserne omkring affald på tilsynene.

7 Tidsplan Opstart af kampagne: uge 5 2014.
Udarbejdelse af brochure til hhv. landbrug og industrivirksomheder: uge 5 – Udarbejdelse af plan for tilsynskampagnen: Uge 5 – Opdatering af hjemmeside: Uge 12 Miljøtilsyn på landbrug: uge 12 – 52 Miljøtilsyn på industrivirksomheder: uge 12 – 52 Opgørelse af resultater: Uge Evaluering af resultater, herunder inddragelse af interessenter: Uge

8 Materiale til kampagnen
Kampagneplan Brochure til landbrug Brochure til industrivirksomheder Tekst til varslingsbrev og rapportskabelon Tekst til hjemmeside Orientering af politisk udvalg

9 Kommunikation Mål for kommunikation:
At virksomhederne er forhåndsinformeret om kampagnen At signalere vigtigheden ved korrekt sortering og bortskaffelse i forhold til miljøeffekten Målgruppe for kommunikation: Ejere og medarbejdere på landbrug og industrivirksomheder i kommunen Driftsafdelingen i kommunen, som står for genbrugspladsen og andre affaldsordninger Teknisk Udvalg – generel orientering

10 Kommunikation på tilsynet
På tilsynet skal formålet med kampagnen kommunikeres tydeligt: Vi vil sikre større viden om sortering og genanvendelse af affald. Det er væsentligt at affaldet kan genanvendes for at bevare vores miljø Mængden af genanvendt affald fra virksomheder skal øges.

11 Kommunikation om tidsplan
Orientering på Teknisk Udvalg sker på april mødet Orientering om kampagne via varslingsbrev samt tilsynsrapport sker i forbindelse med tilsynet Orientering via hjemmeside sker uge 12 Orientering om evaluering/resultat sker på Teknisk Udvalg marts møde 2015 Orientering om evaluering/resultat sker på afdelingsmøde marts 2015 Orientering om evaluering/resultat til offentligheden sker via hjemmesiden i marts 2015.

12 Evaluering Blev kampagnens mål nået?
Blev kampagnen gennemført med de planlagte ressourcer? Var tidsplanen realistisk? Hvilke læringspunkter kan videreføres til næste kampagne? Hvad er den gode historie om kampagnen?

13 Foreløbig erfaringer Rigtig god dialog
Der er interesse for at gøre det rigtigt Snakker om hvad de skal gøre anderledes Snakker om hvad de kan gøre bedre Vi får spørgsmål med hjem

14 Erfaringer fortsat At skelne mellem forbrændingsegnet og genanvendeligt Dagrenovation – hvad er det? Genbrugsstationen kontra privat indsamling Regler for afbrænding af affald Fraktioner som har medført spørgsmål: bigbags, byggeaffald, eternit, spraydåser, pap, plastdunke

15 Byt arbejdsplads med dine kollegaer på genbrugspladsen
Temadag affald Byt arbejdsplads med dine kollegaer på genbrugspladsen


Download ppt "Affaldskampagne sortering og bortskaffelse af affald"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google