Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen

2 Analyse og vurdering i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse
Mette Neerup, ICS underviser og socialrådgiver, Hillerød Kommune Lisbeth Rask, cand.psyk. lektor, Metropol, Socialfaglig Efter-Videreuddannelse

3 Analyse og vurdering i felt med høj kompleksitet
Den rationelle proces: (Sundell og Egelund (2001) ”Til barnets bedste. Undersøgelser af børn og familier. En forskningsoversigt” p. 36 Reitzels Forlag) 1. Formulering af en eller flere problemstillinger 2. Indsamling af information 3. Vurdering og analyse af den samlede information 4. En logisk beslutning, der træffes på grundlag af informationen Virkeligheden er til tider en anden

4 Høj kompleksitet (”vilde problemer”)og enkle forklaringer og løsninger
Mange interessenter med divergerende problemforståelser og deraf følgende logiske løsninger I det tværprofessionelle samarbejde indgår aktører med forskellige foci Forståelser kan baseres på common sense, aktørernes egne erfaringer og deraf udviklede forforståelser

5 En socialfaglig analyse og vurdering
Baseres på de(n) professionelles Faglige og personlige erfaringsbaserede viden Empirisk viden Teoretiske viden/praktisk teori Videnskabelig teori kan hjælpe til at beskrive virkeligheden, gøre det muligt at forstå og forklare menneskers handling Teorier udsiger noget alment på et højt abstraktionsniveau og kan derfor ikke umiddelbart anvendes til at konkludere på det konkrete, dvs. det enkelte barn.

6 Valg af perspektiver Rådgiveren får brikker til puslespil – 1000 brikker ”Himmel og hav” eller 10 brikker ”Bamse og kylling”? Bidragsyderne leverer kontekstbestemte bidrag Rådgiveren skal samle brikkerne. Helhedssyn tilstræbes. Der søges sammenhænge, spørges til og med ”noget” Årsagsanalyser der retter sig mod et enkelt niveau viser sig at være utilstrækkelige (eksempelvis ”kultur”)

7 Generative mekanismer
Identificere de mest betydningsfulde generative mekanismer på ét niveau Derefter: Findes der forstærkende, modificerende eller modvirkende mekanismer på andre niveauer? Risikoanalyse: identificere de risikofaktorer, der medfører størst sandsynlighed for at mennesket senere pådrager sig et problem

8 Valg af perspektiver. Et bio-psyko-socialt perspektiv
”I” individet: neurologiske, biologiske forhold ”I” interaktionen (dyaden). I familien, gruppen (klassen, børnehavegruppen) Mellem arenaerne/systemerne Strukturelt niveau Interaktion mellem de valgte perspektiver

9 Skriftlighed Beskrive overvejelser:
Hvad bekymrer/virker udviklingsfremmende? Hvorfor bekymrer det? Hvad bestyrker/mindsker bekymringen?

10 Vurdering De valgte perspektiver holdes op overfor de konkrete udtryk
Implicerer hypoteser om fremtiden, inviterer til kausal tænkning Bør indsats foretages?

11 Spørgsmål til summegrupper
Udvælg nogle dækkede/udækkede behov fra den omdelte case. Påbegynd analyse p.b.a. jeres samlede viden, herunder risiko- og beskyttelsesfaktorer Reflekter sammen om, hvilket vidensgrundlag I har i spil. Formuler et par sætninger som eksempler på analyse.

12 Tak for nu!


Download ppt "Velkommen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google