Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dahlbom & Mathiassen Computers In Context 9. Power

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dahlbom & Mathiassen Computers In Context 9. Power"— Præsentationens transcript:

1 Dahlbom & Mathiassen Computers In Context 9. Power
Kvalitet Dahlbom & Mathiassen Computers In Context 9. Power

2 Computere i samfundet Enhver etableret arbejdsdeling på en arbejdsplads er uløseligt knyttet til anvendelsen af teknologi Man kan som regel ikke ændre det ene, uden at det påvirker det andet Forholdet mellem brug af computere og beskæftigelse er komplekst

3 Politiske og moralske spørgsmål
Skal systemudviklere tage stilling til spørgsmål? Måske / måske ikke Hvem er brugeren? Begrebet interessenter er bredere Spørgsmålet kan kun besvares entydigt, hvis der er konsensus mellem brugerne

4 Ekspert eller politisk individ
Eksperter udvikler deres systemer for en abstrakt og idealiseret bruger Politiske individer træffer bevidste valg mellem forskellige interesser, som de ønsker at fremme i forbindelse med deres arbejde

5 Computer eksperter Tilbyder teknisk ekspertise
Forventer at brugerne er klar over, hvad de vil have Denne forudsætning er tvivlsom

6 Socioteknisk ekspert Gode systemer og tilfredse brugere forudsætter, at der tages hensyn til sociale forhold Forudsætter aktiv medvirken fra brugerne Situationen anses for at være harmonisk Kompromis eller konsensus anses for at være realistisk muligt

7 Politisk individ Spørger: Hvem er brugeren egentlig?
Kender vi svaret på dette spørgsmål, kan vi lave et godt system for den pågældende gruppe Man kan ikke lave et system, som flere grupper af brugere alle vil anse for at være af god kvalitet

8 Politisk bevidst systemudvikler
Udspringer af en skandinavisk akademisk tradition med rødder i 1970’ernes ungdomsoprør Den traditionelle ekspert anses for at være naiv Den sociotekniske ekspert anses for at være en hykler

9 Hvordan bliver man, som man bliver
Som regel et produkt af mange faktorer Man kan forlade sig på sin professionelle erfaring som systemudvikler Man kan også inddrage teoretisk viden fra forskellige filosoffer Dette kan være særdeles givtigt selvom filosofferne sjældent skriver direkte om systemudvikling

10 Videnskabelig tænkning
Naturvidenskab er præget af induktion – udvikling af lovmæssigheder på basis af eksempler Humaniora derimod er præget af fortolkning af data Socialvidenskab er præget af kritik, som fører til den enkeltes frigørelse

11 Magten I vores samfund er viden stort set synonymt med magt
Deling af viden er en forudsætning for demokrati Hvilken rolle spiller det i systemudvikling?

12 Forskellige opfattelser af kvalitet
Et samfund er baseret på tre forskellige organisationsformer: arbejde, sprog og magt Hvilken, man anser for vigtigst, har afgørende betydning for ens opfattelse af begrebet kvalitet

13 Systemudviklerens roller
Svarende til de tre organisationsformer er der tre roller for systemudvikleren Engineer Facilitator Emancipator

14 Engineer Opgaven for en engineer er at hjælpe brugerne med at kontrollere teknologien

15 Facilitator Opgaven er at medvirke til at forøge brugernes kompetencer
Rollen er mere lærerens og problemløserens end ekspertens

16 Emancipator Udviklingen af computer systemer ses som en mulighed for samtidig at udvikle samfundet og dets sociale organisationer i retning af mere lighed, retfærdighed og demokrati

17 PC’en De første mikro computere var simple maskiner, som inviterede deres ejere og brugere til at forsøge sig med programmering i Basic Senere udviklede den sig til en mere brugervenlig PC med masser af standard programpakker til alskens formål Et fremskridt eller et tilbageskridt?

18 Artefakter har magt Teknologisk determinisme er teorien om, at en udviklingsteknologi vil have sociale konsekvenser, som vi skal forudse og lære at leve med. En anden teori ser teknologien som et socialt fænomen, som dannes af det samfund, der skaber den. Teknologien siges at være socialt konstrueret

19 Ansvar En teknologisk determinist påtager sig som teknologi ekspert et ansvar for de ændringer i folks liv, som systemet medfører En social konstruktør deler ansvaret med alle, der er involveret i design og brug af teknologien. Paradoks

20 Teknologisk søvngængeri
Folk har generelt kun lille indflydelse på udviklingen af computer teknologi, og de er ofte afvisende overfor teknologiens muligheder Computer eksperter tænker ikke meget på de sociale konsekvenser af deres teknologi Burde ikke være acceptabelt for professionelle systemudviklere

21 Morale Professionelle systemudviklere bør være bevidste og kritiske i forhold til de grundlæggende betingelser for udførelsen af arbejdet Det er altid vigtigt at spørge: Hvem er brugeren af systemet? Hvordan og med hvilke midler kan man skabe kvalitet i projektet?

22 Andre kilder Forfatteren Robert M. Pirsig har begået et par romaner, som med god ret kan siges at indeholde gode anvisninger på, hvordan den filosofiske side af systemudviklingen kan forstås Zen og kunsten at vedligeholde en motorcykel. En undersøgelse af værdier. Lila. En undersøgelse af moral.


Download ppt "Dahlbom & Mathiassen Computers In Context 9. Power"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google