Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra formel til funktionel undervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra formel til funktionel undervisning"— Præsentationens transcript:

1 Fra formel til funktionel undervisning
Sprogundervisning Fra formel til funktionel undervisning

2 Program Eksempler på formel/ funktionel sprogundervisning
Eksempler fra materialer til skolens danskundervisning Eksempel på funktionel sprogundervisning Skriv et postkort Den teoretiske forankring af de to sprogsyn Dialogisk oplæg ved RABO Diskussion – hvad skal vi gøre? Hvad mener de studerende? Præsenter programmet Modeller kort formel sprogundervisning med udgangspunkt i verber og r-problemer – først tavlen, skriv eksemplet fra kopierne og forklar forskellen mellem infinitiv og præsens – de studerende får kopiarkene og bliver bedt om at udfylde… Kort opsummering med slide fra dagens artikel Øvelse med postkortene – først skrive, så gruppearbejde, så fælles dekonstruktion af modeltekst med udgangspunkt i TLC Kort gennemgang af teori Diskussion

3 Eksempler på formel/ funktionel sprogundervisning

4

5

6

7 Den formelt/ strukturelt orienterede sprogundervisning (Bock, Christensen 2011)
Undervisning med sprog som genstand har et andet indhold og anvender ofte et andet materiale end undervisning i sprog i brug.” Sproget i undervisningen er materialernes idealiserede og stiliserede sprogbrug Undervisningsformerne ligner ikke undervisningsformeren i andre sider af danskfaget. Undervisningen har som mål at bibringe børnene metasproglig viden om sprogsystemet først og fremmest. Hvad betyder det? Og er der noget forkert i det?

8 Skriv et postkort til en ven
Individuel skriveopgave: Tid: ca. 12 minutter Skriv et postkort til en ven, I ikke har talt med i et stykke tid. I skal bruge postkortets forside (tekst, billeder, illustrationer m.m.) til at markere konteksten for skrivesituationen.

9 Skriv et postkort til en ven
Gruppearbejde: Læs teksterne højt for hinanden i grupperne. Efter hver tekst skal i tale om flg. (inspireret af Bock og Cristensen 2011:100): Hvilken fremstillingsform er brugt? Hvad er formålet med teksten? I hvilken sprogbrugssituation (kontekst) optræder teksten? Hvad er tekstens særlige sproglige kendetegn? Giv 1-2 forbedringsforslag til skribenten

10 Tekst i kontekst – rammer for skriveopgaver (Jørgensen 2005)
At lade eleverne skrive korte og overskuelige tekster At give faglige bindinger på skriveopgaverne At lade eleverne skrive på klassen på en sådan måde, at respons og samtale om teksterne kan finde sted umiddelbart At lade eleverne skrive i autentiske kommunikationssituationer så ofte som muligt

11

12

13

14 Den funktionelt orienterede sprogundervisning (Bock, Christensen 2011)
Undervisningen i grammatik starter ovenfra Undervisningens genstand er tekster Sprogbeskrivelsen tager sit udgangspunkt i sprogsystemets muligheder for at skabe betydning Undervisningens former er både induktive og deduktive Undervisningens mål er viden om og færdigheder i kommunikation ” Hvad betyder det?

15 Den teoretiske forankring af de to sprogsyn

16 Strukturalistisk lingvistik
Sproget består af tegn, der har en indholds- og en formside Ord er eksempelvis tegn Tegn er arbitrære: forbindelsen mellem de udtryk, vi har for fænomener og det indhold, vi forbinder med udtrykket, er vilkårlig Der er ingen logisk forklaring op, hvorfor ”hest” er den form, vi bruger for at betegne et forbenet stort dyr…

17 Tegn er arbitrære = hest

18 Tegn har en betydning på to niveauer
Hest Krikke Fuldblod Alle tre har samme grundbetydning (denotative betydning), men ret mange forskellige medbetydninger (konnotative betydninger).

19 Tegnsystemer kan analyseres og forstås isoleret fra konteksten
Sproget er tegnsystemer, der kan studeres isoleret fra den kontekst, sproget optræder i! Grammatik er i videste forstand et forsøg på at beskrive reglerne for hvordan vi kan bruge sproget (forbinde betydning med et udtryk) Når man beskriver regelmæssigheder for sproget, skelner man traditionelt mellem 3 komponenter: Semantik – ”det ord kan du ikke bruge i denne sammenhæng, det betyder noget andet!” Syntaks – regler for hvordan man kan danne sætninger og ordgrupper Morfologi – regler for orddannelse

20 Den strukturalistiske sprogpyramide
Tekster Sætninger/led Ord Morfemer Grafemer Fonemer

21 Den kulturelle kontekst diskurser, som teksten indgår i
den konkrete kommunikationssituation teksten genrer teksten deltager i kompositoriske og fortællemæssige forhold syntaktiske forhold - herunder tegnsætning sætningsledniveauet ord morfemer grafemer fonemer

22 Et funktionelt sprogsyn
Strukturalistisk lingvistik: Sproglige udtryk (tekster) har en form og et indhold - F.Saussure, A.J. Greimas Systemisk funktionel grammatik af MAK. Halliday - Ja, men sproglige udtryk er aldrig kontekstløse! Sproget skal ses i forhold til den funktion det sproglige udtryk har i den givne kontekst!

23 Et funktionelt sprogsyn
I dette perspektiv er sproglige udtryk handlinger - sproghandlinger, der har et Formål/ en funktion Disse sproghandlinger modtages altid i forhold til en kontekst: Den kulturelle kontekst Den sitationelle kontekst

24

25 Tekstlingvistikkens felt (Lis Holm)
Pointerer grammatikkens rolle i forhold til at ”give ordene og teksterne liv” Sproget ses som en ressource, ”som vi sprogbrugere vælger elementer fra, når vi skaber tekst.” Ressource = ordforråd og reglerne for sprogbrug Valgmulighederne er mangfoldige, og det er ud fra de regler om sprogbrugen (grammatikken) at vi vælger og dermed kan variere vores sprog uendeligt – altså: Hurra for grammatikken!

26 Diskussion på holdet: hvad skal vi gøre? Hvad mener I?


Download ppt "Fra formel til funktionel undervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google