Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hastrupskolen 2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hastrupskolen 2005."— Præsentationens transcript:

1 Hastrupskolen 2005

2 Den lille skole i den store skole

3 Organisation  Juni August Pavillon 1 (0.- 2. klasse) 0. - 7. klasse A
klasse B Pavillon 3 ( klasse) klasse C

4 Hvorfor? Udfordringer Økonomi i kommunerne Færre ressourcer
Hvorfor? Udfordringer Økonomi i kommunerne Færre ressourcer Nedlæggelse af specialklasser En klasse nedlægges på Heldagsskolen 25 % pædagoger i 2-lærerordninger på skolen 2 lukkeuger i SFO Flere undervisningslektioner pr. lærer Færre ressourcer til klasser med mange elever

5 Den inkluderende skole
Hastrupskolen Børneliv Den inkluderende skole

6 Det har vi gjort!  Fokus på undervisning De mange intelligenser
Rådgivningsteam Undervisningens organisering Dokumentation Fokus på trivsel Gårdvagtsjakker Fokus på takt og tone Sommerferieaktiviteter Inddragelse af forvaltning i disciplinære sager Ordensregler Traditioner Fokus på integration Integrationsråd Det gode eksempel – etniske forbilleder Udegående medarbejdere Etniske ambassadører

7 Fokus på undervisningens organisering på Hastrupskolen 2005-2008
Fremtiden! Virksomhedsplanen 2005 Mål: Fokus på undervisningens organisering på Hastrupskolen Der arbejdes med implementering af ”en anderledes skole”

8 Udvikling Tid Forsøg Evaluering Nye forsøg

9 Skaber positiv interaktion mellem store og små elever
Udvikling 2005: Fysisk placering af klasser Formål: Skaber positiv interaktion mellem store og små elever Venskabsklasser Tryghed og ro

10 Det betyder:  Øget faglighed Holddeling
Differentiering af undervisningen Fagligt perspektiv Tættere fællesskab Ansvarlighed Medindflydelse Trivsel Fokus på det gode frikvarter Legemuligheder Legepatrulje

11 Fokus på lærernes samarbejde Organisering i storteams
Fokus på lærernes samarbejde Organisering i storteams Fælles skemalagt forberedelse Aftaler om retningslinier – holdning til elever Efteruddannelse - Futurum

12 2006/2007  Lærernes timer i pavillonen Ressourcer udlægges fra
Specialcenter Sprogstøttecenter OBS-center UUV-timer Giver mulighed for Holddeling Niveaudeling Kursusvirksomhed (de mange intelligenser) Pædagogernes placering/roller Ringetider Frikvarterer

13 2007/2008  Fokus på skemalægning Fleksibel planlægning
Retningslinier for bevægelse mellem sporene og fra spor til overbygning ”Selvstyrende enheder” Vikardækning

14


Download ppt "Hastrupskolen 2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google