Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ekspert i undervisning Efteruddannelse af læreruddannelsens lærere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ekspert i undervisning Efteruddannelse af læreruddannelsens lærere."— Præsentationens transcript:

1 Ekspert i undervisning Efteruddannelse af læreruddannelsens lærere

2 Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse Den faglige, den pædagogiske og den praktiske del af læreruddannelsen skal indgå i et nyt og forpligtende samspil, som skal styrke helheden og sammenhængen i udannelsen for de studerende. Samtlige fagbeskrivelser skal strammes op. – Den stærke sammenhæng mellem læreruddannelsens pædagogiske fag, linjefag og praktikken skal fremgå af mål og CKF for alle uddannelsens fag og kurser.

3 Integrativ faglighed gør en forskel Helmke et al.undersøgte, om det var muligt at identificere en klar sammenhæng mellem niveauet på lærernes faglige uddannelse og deres elevers præstationer. ”Im Projekt MARKUS gingen wir der Frage nach, ob sich fachfremde Lehrkräfte (die Mathematik unterrichten, ohne dieses Fach als Hauptfach studiert zu haben) im Hinblick auf das Leistungsniveau ihrer Klasse im Fach Mathematik… von einander unterscheiden. … Im keinen Bildungsgang zeigten sich statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen fachfremden und nicht fachfremden Lehrkräften.” En meget bred vifte af forskningsresultater understøtter dette: en simpel styrkelse af fagene har ikke nogen positiv betydning for folkeskoleelevernes udbytte af undervisningen, snarere tværtimod. Konklusionen er uantastet den, at faglige og pædagogiske kundskaber først kan folde sig rigtigt ud, når de kombineres, (og i professionsuddannelser yderligere kombineres med praktikken)

4 Ekspert i undervisning Lærerfaglighed

5 Mål Det er kursets mål at udvikle seminarielærerens kompetence til at – analysere og vurdere egen og andres undervisningspraksis på grundlag af pædagogisk- didaktisk teori og forskningsbaseret viden – indgå i konkrete samarbejdsrelationer på tværs af læreruddannelsens fag – vejlede lærerstuderende sammen med kolleger og praktiklærere

6 Indhold Modul 1

7 Treklangene fag-pædagogik-praktik og forskning-udvikling-profession Introduktion af treklangene med fokus på praktikken som begreb Samspillet mellem linjefagene, de pædagogiske fag, KLM og praktikken Almen- og fagdidaktiske synsvinkler på praktikfaget Vejledning som metode Introduktionen til trepartsamtalen – teorier, begreber og ræsonnementer

8 Lærerprofessionalitet Iagttagelse, fortolkning og vurdering af undervisning og læreprocesser i klasserummet Empiri og erfaringsbasering som grundlag for lærerprofessionalitet Kvalitet i undervisning og læring

9 Vejledning som metode Praktikgruppen som team og læringsmiljø Kommunikations- og samspilsprocesser i og omkring faget praktik Vejledning som metode

10 Vejledning og rådgivning Vejledning som rådgivning Bedømmelse

11 Praktik Beskrivelse, analyse og vurdering af egen og andres undervisningspraksis Vejledning med lærerstuderende i praktik Trepartsamtaler

12 Organisering Kurset organiseres og koordineres regionalt, men undervisningen gennemføres lokalt Der etableres en regional database og lokale konferencerum til kommunikation Der etableres (evt.) fælles undervisning for deltagerne i kurset og praktiklæreruddannelsen Deltagerne gennemfører under supervision trepartsamtaler

13 Omfang og deltagere Kurset har et omfang af 40 lektioner Deltagere: involverede i projektet ”ekspert i undervisning”

14 Implementering Kurset knyttes tæt til de enkelte ”udviklingsarbejder” Da deltagerne i ”udviklingsarbejderne” er identiske med deltagerne i kurset, må udviklingsarbejderne bemandes først Kurset har fælles tematikker, men disse tematikker kan udfoldes forskelligt på de enkelte læreruddannelsessteder


Download ppt "Ekspert i undervisning Efteruddannelse af læreruddannelsens lærere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google