Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virker vi sammen? - Regionalsamlinger, februar 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virker vi sammen? - Regionalsamlinger, februar 2011."— Præsentationens transcript:

1 Virker vi sammen? - Regionalsamlinger, februar 2011

2 Vi virker sammen… Hvad betyder det? altså at virke sammen?

3 Vi virker sammen… Kan man virke sammen uden at være sammen? Kan man virke sammen uden at have samme mål?

4 TJENESTE- RELATIONER OG TRIVSEL (USA) 90% arbejder mere end 46 timer om ugen. 80% mener at præstegerningen har påvirket deres familier negativt. (bekræftet i anden undersøgelse i 1998)

5 TJENESTE- RELATIONER OG TRIVSEL (USA) 33% mener at præstegerningen er en direkte trussel mod deres familie. 75% angiver at have været udsat for en stress-relateret krise mindst een gang i deres tjeneste.

6 TJENESTE- RELATIONER OG TRIVSEL (USA) 50% følte at de var ude af stand til at leve op til behovene i jobbet. 90% følte sig utilstrækkeligt trænet til at håndtere kravene i tjenesten.

7 TJENESTE- RELATIONER OG TRIVSEL (USA) 70% mente at have et lavere selvværd end da de startede i tjenesten. 40% angav at stå i alvorlige konflikter med kirkemedlemmer mindst en gang om måneden.

8 TJENESTE- RELATIONER OG TRIVSEL (USA) 70% har ingen de anser for at være en nær ven. På et hvilketsomhelst givent tidspunkt vil 75% af alle præster i USA stå med overvejelser om at stoppe i tjenesten (Church Resource Ministries - 1998)

9 Største enkeltstående grund til at stoppe i tjenesten er “konflikter”.

10 45% af alle der stopper før tid angiver denne grund: 25% af afbrudte pastorater skyldes konflikt med lokalt lederskab (lederråd og andre pastorer) 20% angav problemer med overordnet lederskab i kirkesamfundet

11 Når I er misundelige på hinanden og strides om magten, viser det så ikke, at I endnu er åndeligt umodne og handler ud fra denne verdens tankegang? 4 Er det ikke et udtryk for menneskelig tankegang at sige: »Jeg hører til Paulus' parti«, eller: »Jeg hører til Apollos' parti«? 5 Hverken Apollos eller jeg ønsker blokdannelser i menigheden.45

12 Vi er kun Guds tjenere, og vi er medarbejdere på jeres tro. Hver af os gjorde kun det, Gud havde givet os at gøre: 6 Det var mig, der plantede, og Apollos, der vandede, men det var Gud, der gav væksten. 7 Altså afhænger det mere af Gud, som får det til at gro, end af hvem, der planter og vander. 8 Den, der planter, og den, der vander, arbejder sammen og ikke imod hinanden. De vil hver især få deres løn for det arbejde, de har udført.678

13 Personligheder HVAD SKAL VI MED DEM?

14 PAULUS VS. BARNABAS

15 Nogen tid efter sagde Paulus til Barnabas: »Lad os nu vende tilbage for at se, hvordan det går med menighederne i de byer, hvor vi har forkyndt Herrens ord.« Men da Barnabas ønskede at tage Johannes Markus med, gjorde Paulus indsigelser. Han mente ikke, at Markus skulle med dem nu, eftersom han var rejst tilbage, da de kom til Pamfylien, i stedet for at fortsætte i arbejdet sammen med dem.

16 De to mænds uenighed på det punkt blev så skarp, at de besluttede at tage hver sit sted hen. Barnabas tog Markus med sig og sejlede til Cypern. Men Paulus valgte at tage Silas med, og efter at menighedens ledere havde bedt om, at Gud i sin nåde ville være med dem, tog de af sted

17 Kirken som familie? … hvordan går det med det?

18 ”Kunsten at marchere i utakt …i samme retning”


Download ppt "Virker vi sammen? - Regionalsamlinger, februar 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google