Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Åben standard - Interfaces  Baggrund for initiativet  Formål og drifsorganisation Bertel Industrielt Byggeri Thomsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Åben standard - Interfaces  Baggrund for initiativet  Formål og drifsorganisation Bertel Industrielt Byggeri Thomsen."— Præsentationens transcript:

1 1 Åben standard - Interfaces  Baggrund for initiativet  Formål og drifsorganisation Bertel Industrielt Byggeri Thomsen

2 2 Åben standard - Interfaces Motivation for ideudviklingen:  Industrialisering af byggeri grundet dårlige eksisterende tekniske og økonomiske resultater  Det digitale byggeri og krav om 3D Projektering og objektorienteret byggeri  Det digitale produktkatalog (generiske objekter og produktspecifikke objekter fra producenterne). Bertel Industrielt Byggeri Thomsen

3 3 Åben standard - Interfaces Bertel IT i byggeriet Thomsen

4 4 Åben standard - Interfaces Bertel Industrielt Byggeri Thomsen

5 5 Åben standard - Interfaces Bertel Industrielt Byggeri Thomsen

6 6 Åben standard - Interfaces Bertel Thomsen

7 7 Åben standard - Interfaces Bertel Thomsen

8 8 Åben standard - Interfaces Bertel Thomsen

9 9 Åben standard - Interfaces Bertel Thomsen

10 10 Åben standard - Interfaces Bertel Thomsen

11 11 Åben standard - Interfaces Bertel Thomsen Produktkataloget vil blandt andet indeholde følgende typer af produkter:  Simple produkter (Bulk) Simple produkter der kun fås i meget få variationer. Disse implementeres hovedsageligt som rene database opslag, men der kan dog være mange egenskaber på varerne.  Konfigurerbare produkter Varer som er mere komplekse og hvor der er et større løsningsrum (varerne vil blive speciel fremstillet efter de valgte parametre)  Designbare produkter F.eks. system leverancer som facader eller Rockfons Fusions lofter. Her er det ikke kun parametre der indstilles men måske sammenbygning af forskellige konfigurerbare produkter

12 12 Åben standard - Interfaces Bertel Industrielt Byggeri Grundlag for udvikling af indsats mod svigt: Thomsen

13 13 Åben standard – Interfaces – Svigt Bertel Industrielt Byggeri 2002 – 2004 Ca. 12 mai. kr pr. år Thomsen

14 14 Åben standard - Interfaces  Baggrund for initiativet  Formål og drifsorganisation Bertel Industrielt Byggeri Thomsen

15 15 Åben standard - Interfaces Idegrundlag: Vi vil skabe en transparent model af hvorledes sammenbygninger af materialer, delsystemleverancer og systemleverancer udføres i byggeriet. Vi vil udvikle en åben standart – en ”Dansk model” således at byggeindustrien kan skabe rationelle interfaces på tværs af faggrupper, rådgivere, entreprenører og leverandører – Modellen kan/skal anvendes som funktionsudbud, og kan ligeledes anvendes under projektforhandlinger. Vi vil udvikle interfaces for god projekttilblivelse efter branchens egen model. Bertel Industrielt Byggeri Thomsen

16 16 Vision for Åben standard - Interfaces Bertel Thomsen

17 17 Åben standard - Interfaces Bertel Industrielt Byggeri Model for interfaces:  Input: Projektmateriale ”As build” – Alt offentlig byggeri.  Output: Screening og høring i branchen  Klassifikation: Simple interfaces. Komplekse interfaces. Øvrige. Thomsen

18 18 Åben standard - Interfaces Bertel Industrielt Byggeri Programanalyse Kravspecifikation Skitsering/ design Detail/design Udførelse/ Programmering/ Konstruktion Verifikation/Integration/ Validitet Implementering/ Ibrugtagning Drift/analyse/Rapportering Opbygning af Database for Industrialiseret byggeri Etablering og udvikling 0 - 2 årUdvikling og og drift 2 - 4 år Thomsen

19 19 Åben standard - Interfaces Bertel Driftsorganisation  Der opbygges en driftsorganisation som opbygger og formidler god praksis for løsninger igennem hele byggeprocessen med henblik på at undgå fejl og mangler.  Kerneaktørerne (Center for Industrialiseret byggeri og Teknologisk Institut) står for driften af en fælles database med oplysninger omkring kritiske risici i byggeriet og deres løsninger.  Driftsorganisationen:  Teknologisk Institut og Center for Industrialiseret Byggeri  Byggeskadefonden inden for nybyggeri (bsf)  Byggeskadefonden inden for renoveing (bvb)  SBI og Dansk Byggeri Thomsen

20 20 Åben standard - Interfaces Bertel Driftsorganisation  Kritiske risici identificeres og klassificeres løbende af ekspert paneler dannet af byggeriets parter og grupperet i forhold til bygningsdele.  Risici identificeres i hele byggeprocessen:  1-5 års eftersyn  Før aflevering  Rådgiverevaluering  Bygherreevaluering  Risici og og deres løsninger skal kunne formidles igennem det digitale produktkatalog (http://www.digitaleprodukter.dk)http://www.digitaleprodukter.dk  Den økonomiske driftsmodel skal baseres på abonnementsvilkår på samme vis som Bygerfa bladene. Thomsen

21 21 Åben standard - Interfaces Bertel Driftsorganisationen (på sigt)  Det anbefales at der på sigt opbygges en udviklingsforening/andelsforening med en strategisk bestyrelse, et sekretariat og arbejdsgrupper/ekspertpaneler.  Foreningen kommitter sig til en fælles vision, strategi omkring evaluering af byggeprojekter, og praksisnære gode løsninger på identificedrede risici som skal sikre at projekter afleveres til aftalt tid, uden væsentlige mangler og til aftalt kvalitet og pris. Thomsen buildoffsite Evaluering Uddannelse Interfaces, geometri Top 10 ricisi Byggesektoren Mål Strategi Vision

22 22 Åben standard - Interfaces Bertel Driftsorganisationen (opbygget i faser) Driftsmodellen vil blive afprøvet i 2008 i et samarbejde med Almennet som SBI og Realdania står bag (http://www.almennet.dk/). Almennet har tilknyttet hovedpartnen af de almene bygherrer. Formålet er at få udviklet en skabelon omkring vidensproduktet som indeholder kritiske risici og deres løsninger. De kritiske risici vil blive identificeret i et antal byggerier i et samarbejde med byggeriets parter. Det er også dem som kommer med forslag til løsninger i et samarbejde med driftsorganisationen. Thomsen

23 23 Åben standard - Interfaces Forretningsmodel:  Fase 1 :1-2 år – Etablering og udvikling - Opbygning af vidensprodukt og vidensbase i et samarbejde med Almennet og Drifsorganisationen. Udvikling af værktøjer som brugerflade og database samt identificering af risici og udvikling af interfaces. Fase 2: 2-4 år – Udvikling og drift - Vidensdeling til branchen. Vidensopbygning for branchen. Etablering af samarbejdsaftaler og –relationer. Udvikling af kursusmodel overfor branchen. Bertel Industrielt Byggeri Thomsen

24 24 Åben standard - Interfaces Mål for succes af ideen:  Etablering 2 år  At etablere et paradigmaskift i branchen via branchens egne valgte løsninger.  Over åre at finde den ”danske model” for industrialiseret byggeri. Bertel Industrielt Byggeri Thomsen

25 25 Åben standard - Interfaces  De studerende kan i deres afgangsopgave beskrive en række tekniske og konstruktionsmæssige løsninger til identificeres risici i Almennet byggeprojekter. I deres beskrivelser erhverver de studerende kompetencer samtidigt med at de leverer god praksis cases til VIB i form af løsninger til identificerede risici.  De studerende kan arbejde med tiltag i 5., 6. og 7. semester – enten som sammenhængende forløb eller 2-3 byggeprojekter som korte forløb. Bertel Studerende på bygningskonstruktøruddannelsen og bygningsingeniøruddannelsen Thomsen

26 26 Åben standard - Interfaces Bertel Studerende på bygningskonstruktøruddannelsen og bygningsingeniøruddannelsen Thomsen


Download ppt "1 Åben standard - Interfaces  Baggrund for initiativet  Formål og drifsorganisation Bertel Industrielt Byggeri Thomsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google