Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

2 Medlemmerne i Temagruppe partnering er: Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste, (formand) Bygningsingeniør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "2 Medlemmerne i Temagruppe partnering er: Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste, (formand) Bygningsingeniør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings."— Præsentationens transcript:

1

2 2 Medlemmerne i Temagruppe partnering er: Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste, (formand) Bygningsingeniør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center (sekretær) Arkitekt Louis Becker, Henning Larsens Tegnestue A/S Chefrådgiver Poul Erik Haurbæk, Carl Bro Gruppen Udviklingschef Martin Manthorpe, NCC Construction Danmark A/S Salgs- og marketingsdirektør Ole Ethelberg, J & B Entreprise A/S Arkitekt Mikael Gosham, Forsvarets Bygningstjeneste Kontorchef Ib Steen Olsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen Direktør Kristian Kongstad, MT Højgaard A/S Direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri Byggechef Erik Præstegaard, Fællesadministrationen 3B Afdelingsingeniør Per Simonsen, Vejdirektoratet Salgschef Niels Hansen, Glenco A/S Underdirektør Jan Eske Schmidt, Tekniq Arkitekt MAA Robert Hansen, Friis & Moltke A/S, Århus Afdelingschef Steffen Gøth, COWI A/S Udviklingschef Sune From, COWI A/S

3 3 Partnering Baggrunden for partnering er ønsket om at skabe et transparent forretningsmiljø og at optimere byggeprocessen og produktet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parters kompetencer. Partnerskabet etableres som minimum mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Definition: Begrebet ”partnering” anvendes om en samarbejdsform i et bygge- og anlægsprojekt når dette gennemføres under en fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser.

4 4

5 5 Brug af partnering i Danmark -En dokumentation af byggebranchens brug af partnering

6 6 Undersøgelsen omfatter: I alt122 projekter Ikke-partnering 5 projekter -------------------------------------------------------------------- Undersøgelsesomfanget117 projekter Besvarelser101 projekter Svarprocent: 86

7 7

8 8 Hvornår er byggesagen afsluttet, dvs. afholdt aflevering? Antal År 2000 eller tidligere 3 2001 - 2003 47 Første halvdel 2004 21 Endnu ikke afholdt aflevering, medio 2004 30 I alt 101

9 9 Er der anvendt tidlig eller sen partnering? Procent Tidlig partnering 60 Sen partnering 40 Baseret på 101 svar 100

10 10

11 11 Hvordan blev de fælles målsætninger formuleret? Procent Af bygherren/bygherrerådgiveren, inden rådgivere og entreprenør blev inddraget 7 I en proces med deltagelse af alle parter 74 Som en mellemløsning, på oplæg fra bygherre 19 Baseret på 85 svar 100

12 12 Hvordan er aftalerne mellem bygherren og entreprenør(er) om afregning for ydelserne? Procent Regningsarbejde uden incitamenter 9 Regningsarbejde med økonomiske incitamenter for overholdelse af tid, budget el. lign. 8 Enhedspriser med targetpris uden incitamenter 6 Enhedspriser med targetpris med økonomiske incitamenter for overholdelse af tid, budget el. lign. 6 Fast pris uden incitamenter 19 Fast pris med økonomiske incitamenter for overholdelse af tid, budget el. lign. 48 Afregning efter andre principper 2 Ved ikke 2 Baseret på 101 svar 100

13 13 Hvilke andre fælles aktiviteter blev der afholdt? Procent Ingen andre fælles aktiviteter ud over Opstart-workshop 15 Afslutningsworkshop 22 Evalueringsworkshop 39 Workshop undervejs i projektforløbet 38 Fejring af mærkedage i byggeriet 60 Andre fester 17 Sportsarrangement 7 Foredrag om partnering, skabelse af tillid el. lign. 15 Andre foredrag eller oplysende arrangementer 13 Blandede arrangementer 16 Andet 12 Baseret på 101 svar

14 14

15 15 Hvilke særlige tiltag er iværksat for at inddrage håndværkerne (bygningsarbejderne) i partneringsamarbejdet? Procent Ingen særlige tiltag 30 Trimmet byggeri med ugeplanmøder blandt sjakbajser/formænd m.m. 39 Fælles byggepladslogistik med koordinering af materialetransport, oplagring 27 Regelmæssige møder for alle bygningsarbejderne på pladsen (f.eks. "Byg-LOK") 9 Andre tiltag til at sikre, at bygningsarbejderne inddrages i partneringsamarbejdet 17 Ved ikke 14 Baseret på 101 svar


Download ppt "2 Medlemmerne i Temagruppe partnering er: Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste, (formand) Bygningsingeniør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google