Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konfliktmægling Lars Kristensen EUR ING, Projektleder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konfliktmægling Lars Kristensen EUR ING, Projektleder"— Præsentationens transcript:

1 Konfliktmægling Lars Kristensen EUR ING, Projektleder
Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konfliktmægling Lars Kristensen EUR ING, Projektleder Medlem af Center for Konfliktløsning Mindfulness tree Hvis der er tid kan vi gennemgå de forskellige elementer i denne brainstorm om mindfulness Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 1 1 1

2 Konflikt Det kan være grimt Konflikthåndtering Konflikthåndtering
Konflikt Det kan være grimt Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 2 2 2

3 Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Kierkegaard At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor  han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer. Mægler skal forstå mere end den anden part, men i hvert fald forstå det han forstår. Min merforståelse hjælper ikke, og påvirker alene min egen forfængelighed og ønske om at blive beundret. Hjælpe er ikke at herske, men at finde sig i at have uret, og i ikke at forstå, det den anden fortstår. Overskriften for Andet Afsnit, Capitel I, A, §2 i Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien, C.A. Reitzels Forlag, 1859. Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 3 3

4 Indhold Definitioner Konflikthåndtering Konflikttrappe Konfliktløsning
Indhold Definitioner Konflikthåndtering Konflikttrappe Konfliktløsning Kommunikation Retfærdighed Forhåbentligt vil I få noget at reflektere over i slutningen af foredraget. Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 4 4 4

5 Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Baggrund Vibeke Vinnesløv er prof., dr. jur. og institutleder i konfliktmægling Kronik: Jurister skal give konflikten tilbage Mie Marcussen er jurist, konfliktmægler og formand for Center for konfliktløsning Nye paradigme forbedrer relationer uden taber og vinder Center for konfliktløsning Under havet mødes alle øer Ny paradigme er også kaldt de refleksive model Center for Konfliktløsning blev stiftet af Else Hammerich i 1994 som en forening, der arbejder for at fremme fredelig konfliktløsning. Begyndelsen af 90’erne var for mange mennesker præget af optimisme og håb. Muren var faldet og den kolde krig ophørt. Nu kunne samarbejde og dialog afløse militær afskrækkelse og krigsførelse. Det var en tid, hvor mange centre som vores opstod rundt omkring i verden. Alle vegne var formålet mere eller mindre det samme: Man ville udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning som alternativ til voldelig magtanvendelse. Mie Marcussen har en baggrund som hardcore erhvervsjurist med tidligere ansættelse i dansk industri og mere en 500 mæglingssager bag sig. Siden 2007 har nu arbejdet med mediation og mægling som selvstændig konsulent. Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 5 5 5

6 Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Hvad er en konflikt En konflikt er en uoverensstemmelse mellem to eller flere parter, der skaber spændinger i den enkelte Uoverensstemmelse Spændinger Handler om sagen Uenighed bliver Enighed via Forhandling Gør noget ved relationen Mistillid bliver Tillid via Dialog Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 6 6 6

7 Konflikthåndtering Parterne vælger mediation eller mægling.
Konflikthåndtering Parterne vælger mediation eller mægling. Ingen myndighed til at træffe afgørelser Senere voldgift eller civilret ikke udelukket Mediator er alene forhandlingsleder og hjælper parterne til at nå en løsning Mægler kan fremkomme med forligsforslag Mediation og mægling er reguleret i lov om voldgift Mediation er velegnet til sociale sager hvor parterne skal have ejerskab til aftalen Mægling er egnet til erhvervsfolk med ønske om en rimelig løsning for begge parter Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 7 7 7

8 Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konfliktmægling En frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske personer, hjælper parterne med at forhandle sig frem til en, for dem tilfredsstillende løsning, gennem en struktureret proces. Mægler sætter rammer og leder mæglingen, men træffer ingen afgørelse i sagen. Mægler kan fremsætte forslag til en forhandlingsløsning Reference til Center for Konfliktløsning Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 8 8 8

9 Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Refleksive model At konflikter er livsvilkår. Konflikter er hverken gode eller dårlige. Hvorvidt de er konstruktive eller destruktive afhænger af måden de bliver mødt på, en tillid til, at parterne bedst ved, hvad der er godt for dem. Dvs. at de ses som eksperter på deres eget liv, en tillid til, at det er muligt at nå frem til gensidigt tilfredsstillende løsninger, hvis parterne vil, at dialog er ønskelig i enhver konflikt, an accept af, at der er flere virkeligheder, anerkendelse af, at der er en sammenhæng mellem individualitet og relation. Den traditionelle model bygger på et juridisk grundsynspunkt baseret på at konflikter er forstyrrende og kan løses ved hjælp af en kendelse efter partshøring. Ny paradigme er baseret på den refleksive model. Andre modeller: Aftalefokuseret. Behov og interesser. Seperate møder Kognitiv. Ikke følelsesmæssigt, hypoteser Transformativ. Situationer. Anerkendelse og empowerment Narrativ. Dekonstruktion af historie, meningsskabelse Reference til Center for Konfliktløsning Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 9 9

10 Konflikter er! 7 Sameksistens ophører 6 Dehumanisering
Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikter er! 7 Sameksistens ophører 6 Dehumanisering 5 Allierede søges 4 De døves dialog 3 Problemet vokser 2 Personificering 1 Uenighed. Bold/ mand 7 Polarisering kan også føre til det der er værre end flugt 6 Parterne går efter at skade hinanden mest muligt uanset konsekvenserne 5 Problemet er sort hvidt. Er du med mig eller mod mig 4 Parterne opgiver at tale sammen 3 Historiske og andre sammenhænge (uden sammenhæng) inddrages 2 Parterne tillægger hinanden handlinger. Du anvendes i stedet for jeg 1 Uenigheden kan stadig bilægges, hvis parterne går efter bolden i stedet for manden Udviklet i Nordirland og visualiseret i samarbejde med Center for Konfliktløsning Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 10 10 10

11 Konfliktmægling i praksis
Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konfliktmægling i praksis Åbning Redegørelse og dialog Problemfelter Løsningsmuligheder Aftalen Aftalen checkes Mægler sørger for at rummet og omgivelser er behagelige. Velkomst, hygge, smalltalk, Fortrolig atmosfære, tillidsopbygning. Kortvarigt. Søg efter fælles interesser hos parterne Tidskrævende. Accepter tavshed og refleksion, Parterne fremlægger hvert sit synspunkt. Mægler er tilstede. Lytter aktivt, kosmetisk og strategisk. Mægler opsummerer, sætter ord på følelser og fastlægger forhandlingsoplæg. Vi er fremme ved problemets kerne. Oplistning og evt pause Brainstorm Lineær tænkning Sikres enighed om aftalen og noteres Mægler kontrollerer om det er muligt for parterne at overholde aftalen, praktisk og juridisk. Symbolsk underskrift eller håndslag, ceremoni fejring af ejerskabet til aftalen. Søren Juul RUC har skrevet flere publikationer om anerkendelse 11 11 Udviklet i samarbejde med Center for Konfliktløsning Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 11 11 11

12 Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Kommunikation Morten Ingemann's karakteristiske streg og indirekte reklame for ham Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 12 12 12

13 Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Kommunikation Trykstil foreslå argumentere vurdere presse Trækstil lytte og spørge åbne sig skabe visioner Når man - forslår, ideer og anbefalinger - PBH gerne ubegrundede - bedømmer den anden - tilbyder belønning eller truer Når man - hører det der bliver sagt - åbner sig og erkender fejl - beskriver muligheder, perspektiver og formulerer fælles ønsker og forhåbninger PBH: Der skal være belæg for en påstand og hjemmel i virkeligheden Lyttestile: aktiv- kosmetisk- strategisk Jeg har to øjne til synssansen to ører til høresansen to næsebor til lugtesans en smagssans følesans måske en 6. sans men kun én mund Kilde: Dansk Kommunikationsforening Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 13 13 13

14 Cirkulær eskaleringsproces
Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Cirkulær eskaleringsproces Part A Part B Øget intensitet udtrykt I konfronterende adfærd Psykologisk reaktion Øget intensitet udtrykt I konfronterende adfærd Ret indlysende men alligevel væsentlig at medtage her. Vi ved alle at det medfører en forsvarsposition hos os når vi bliver presset op i et uønsket hjørne Psykologisk reaktion Jeffrey Zachary Rubin, Dean Garner Pruitt, Sung H. Kim Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 14 14

15 Sproget Nedtrappende Optrappende Du-formen Afbryde den anden
Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Sproget Nedtrappende Optrappende Du-formen Afbryde den anden Ledende spørgsmål Bebrejdelser Inddrage fortid Personorienteret Kun se problemer og blokeringer negative ord som ikke Jeg-formen Lyttende Interesseret Åbne spørgsmål Udtrykke ønske Konkret Focus på nutid Sagen i focus Se muligheder Når budskabet skal igennem Kropssproget betyder 55%, Stemmeføring 38% og ordene kun 7% Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 15 15 15

16 Dialog eller debat Dialog Debat eller diskussion
Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Dialog eller debat Dialog Debat eller diskussion Jeg lytter for at forstå Nysgerrig og åben Kritisk til begge parter Vore holdninger undersøges Vi kan lære af hinanden Dele kompetencer og erfaring Vi laver en fælles undersøgelse Trygt undersøgelsesrum Vove en ny fælles løsning Sammen er vi klogere Jeg overbeviser og argumenterer Jeg behøver ikke at blive klogere Jeg har de rigtige svar Jeg viser dig at du tager fejl Jeg lytter for at finde fejl Jeg truer, hvis nødvendigt Mine holdninger er sandheden Jeg forsvarer mine synspunkter Holde kortene til kroppen Ligeglad med hvordan du har det Dialog betyder gennem ordet Meningsudveksling mellem ligeværdige parter med respekt for hinanden Care- Share- Dare Debat kommer af at battle (slås) For parterne drejer det sig om at få ret eller den anden få uret ved overbevisning og irritation Discus betyder magt Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 16 16 16

17 Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Girafsprog Iagttagelse - jeg beskriver det, der er sket - beskrivende, konkret- det, vi begge kan nikke til Følelser - jeg fortæller om den følelse, jeg får Behov - jeg fortæller, hvad jeg har brug for Anmodning - jeg beder om en konkret handling Du kom for sent til mødet i dag Jeg bliver ked af når du kommer for sent og det forstyrrer mig i mødet Jeg har brug for at du kommer til tiden Jeg vil bede dig om at komme til tiden i fremtiden Modsat giraffen er ulven, som i sit sprog angriber og anklager den anden. De fire tilsvarende punkter for ulvesprog er: Trin 1: Man iagttager ikke, men vurderer, dømmer og anklager.
 Trin 2: Man reagerer umiddelbart på sine følelser, og forholder sig ikke kritisk til dem.
 Trin 3: Man ser ikke et behov, men beskylder og bebrejder.
 Trin 4: Man beder ikke, men stiller krav og beordrer. Inden for andre grene af kommunikationspsykologien arbejdes tilsvarende med uglesprog, rævesprog, løvesprog osv. udviklet af den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 17 17 17

18 Tillid Uenighed Destruktive konflikter Konstruktive konflikter
Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Tillid Uenighed Destruktive konflikter Konstruktive konflikter (Innovation) Enighed Stagnation (Ingen udvikling) Mistillid Tillid Løgstrup blev for alvor kendt med værket Den etiske fordring fra Opgaven han sætter sig, er rent humant at bestemme den opfattelse af, hvad det kommer an på i vort liv med og mod hinanden, som er indeholdt i Jesu forkyndelse, thi tro uden forståelse er ikke tro, men tvang. Gennem en analyse af det mellemmenneskelige forhold argumenterer Løgstrup for, at tilliden er primær i forhold til mistilliden og gør sig gældende i al kommunikation. I tilliden udleverer man mere eller mindre af sig selv. Det er en kendsgerning, og af den giver sig en fordring om at tage vare på det af det andet menneskes liv, man har i sin hånd. Alternativet: at ødelægge den andens liv er ikke en ægte mulighed, så overgangen fra kendsgerning til fordring sker umiddelbart. Fordringen er tavs i den forstand, at den ikke foreskriver bestemte handlinger; hvad der er det rette at gøre, må den enkelte selv med hjælp af fantasi, indlevelse og forståelse finde frem til. Der gives ikke en kristelig etik, særlige kristeligt begrundede normer eller handlinger. Fordringen er radikal i betydningen ensidig: den udelukker gensidighed, fordi fordringens livsforståelse er, at livet med alt hvad det indebærer, er skænket den enkelte. Begrundelsen af denne skabelsesfilosofiske forudsætning finder man først i de to sidste bind af Metafysik 1 – 4, der delvis udkom posthumt. Fra og med Opgør med Kierkegaard (1968) udvider Løgstrup sit etiske synspunkt med de suveræne eller spontane livsytringer. Det er fænomener som kærlighed, barmhjertighed, tillid og talens åbenhed; de er muligheder givet med livet selv; de bærer alt samvær mellem mennesker, og i overgivelsen til dem er vi frie og os selv. Selvrealisering er ikke, som Kierkegaard mente, resultat af et valg, men sker spontant. Udebliver den suveræne livsytring, stilles vi under den etiske fordring om at handle, som vi ville have gjort, hvis livsytringen havde indfundet sig. Moral består i at levere erstatningsmotiver til erstatningshandlinger. Modstykket til de gode livsytringer er de kredsende ytringer såsom mistillid, misundelse, jalousi, forurettelse og had. I dem kredser jeget ondt om sig selv og sin selvhævdelse. Kilde: Dansk Kommunikationsforening Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 18 18 18

19 Flere sandheder Synsbedrag Konflikthåndtering Konflikthåndtering
Flere sandheder Synsbedrag Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 19 19

20 Tilfredshed Kathryn Schulz: On being wrong
Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Tilfredshed Kathryn Schulz: On being wrong Barry Schwartz: The paradox of choice Chip Conley: Measuring what makes life worthwhile Aristoteles: jeg fejler derfor er jeg Kathryn Schulz is a journalist, author, and public speaker with a credible (if not necessarily enviable) claim to being the world's leading wrongologist.  Her freelance writing has appeared in the New York Times Magazine, Rolling Stone, TIME Magazine, the Boston Globe, the "Freakonomics" blog of The New York Times, The Nation, Foreign Policy, and the New York Times Book Review, among other publications. She is the former editor of the online environmental magazine Grist, and a former reporter and editor for The Santiago Times, of Santiago, Chile, where she covered environmental, labor, and human rights issues. She was a 2004 recipient of the Pew Fellowship in International Journalism (now the International Reporting Project), and has reported from throughout Central and South America, Japan, and, most recently, the Middle East. A graduate of Brown University and a former Ohioan, Oregonian and Brooklynite, she currently lives in New York's Hudson Valley. Barry is psychologist. In his 2004 book The Paradox ofChoice , Barry Schwartz tackles one of the great mysteries of modern life: Why is it that societies of great abundance — where individuals are offered more freedom and choice (personal, professional, material) than ever before — are now witnessing a near-epidemic of depression? Conventional wisdom tells us that greater choice is for the greater good, but Schwartz argues the opposite: He makes a compelling case that the abundance of choice in today's western world is actually making us miserable. Conley is a hotelowner and has written three books, including his most recent, PEAK: How Great Companies Get Their Mojo from Maslow, and is at work on two new ones, Emotional Equations and PEAK Leadership. He consults widely on transformative enterprises, corporate social responsibility and creative business development. He traveled to Bhutan last year to study its Gross National Happiness index, the country's unique method of measuring success and its citizens' quality of life Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 20 20 20

21 Lykke Matthieu Richard, Biokemiker og Buddistisk munk
Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Konflikthåndtering Lykke Matthieu Richard, Biokemiker og Buddistisk munk Matthieu Richard, Biokemiker og Buddistisk munk Deltog i forsøg på universitetet i California og gennemgik scanner for at konstatere hjerneaktivitet. Aktivitet i højre pandelap viser utilfredshed. Venstre pandelap, glæde Gennemsnittet er på 1,0 Matthieu er på -0,45 Lykke er genetisk bestemt. Halvtomt/halvfyldt Lykken er relativ. Rige og fattige Lykken er psykologisk. Tandlægen slutter med mild smerte Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen Lars Kristensen 21 21 21


Download ppt "Konfliktmægling Lars Kristensen EUR ING, Projektleder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google