Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykosocialt arbejde med ”umotiverede” unge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykosocialt arbejde med ”umotiverede” unge"— Præsentationens transcript:

1 Psykosocialt arbejde med ”umotiverede” unge
Aut. Cand. psyk. Silas Charlotte Houlberg Stofrådgivningen Tlf.: /

2 Program d.12.10.07 Hvornår, eller er den unge umotiveret?
Motivationsteorierne. Screening af problematikken, hvorfor, hvordan kom/fandt man ham/ hende. Hypotese dannelse/ målsætning. Hvorfor umotiveret? Kontakt/tillid/realisme. Argumenter/bevis….at jeg er god nok. Samtale i nuet Empati og konfrontation Hvornår er en umotiveret ung blevet motiveret? Case

3 Motivation Menneskets inderste natur viser sig også i drivkraften, menneskets motivation. Drivkraften giver sig udtryk i en stræben efter at leve et meningsfuldt liv. At stræbe efter mening bliver sammenfatningen af at være konstruktiv, målrettet social og aktiv. Parathed til handling

4 Søren Kierkegaard At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han men dog vel først og fremmest forstå det han forstår. Al sand hjælpen begynder med ydmygelse; hjælperen må først ydmyge sig under den han vil hjælpe og herved forstå at det at hjælpe…er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstå, hvad den anden forstår

5 Umotiveret hvornår? Hvis det nu er meningsfuldt at ryge hash…..og socialt og aktivt? Hvem bestemmer målene prof. eller ung? Eks. Formiddags aftale ”skal alligevel lære at stå tidligt op! En ung mange/ skiftende motiver. Ambivalens! Er motivet kontakt godt nok? Ung…modig og nogle gange trodsig! Modstand!

6 Motivationsteorierne
Tilfredshedsteorierne og procesteorierne – motivation med udgangspunkt i at opfylde de menneskelige behov eller motivation med udgangspunkt i forventning, målsætning, belønning eller balance.

7 Maslows behovspyramide
Vi arbejder for at tilfredsstille visse behov, som opstår i en bestemt rækkefølge. Når den ene type af behov er opfyldt vil et andet og højere behov opstå. Behovene optræder i bestemt rækkefølge og i hiraki af nødvendighed.

8 Menneskets 5 basisbehov
Fysiologisk: Vand, føde, ly. Sikkerhedsbehov: Behovet for at føle sig tryg og opleve stabilitet i f.eks. sin arbejdssituation. Sociale behov: Behovet for at være sammen med andre mennesker og have venskaber, at have relationer baseret på følelser. Selvagtelsesbehov: Behovet for at føle sig værdifuld og kompetent, at opnå selvrespekt og opnå anerkendelse fra andre. Selvrealisering: Behovet for at bruge sig selv, udfolde sin kreativitet og i det hele taget at fokusere på sine personlig udviklingsmuligheder og realisere disse.

9 Screening af problematik
Overblik og rækkefølge af problematik Først relationen/ hold ud at blive afvist Hvem kan hjælpe med problemerne? Følelsesmæssige/ psykiske problemer. Terapi og aktivt misbrug? Baggrund og starter vi med den? Hvor er der mest energi?

10 Hypotese, hvorfor umotiveret
Ringe kontakt til følelser Kognitivt niveau. F.eks. Cirkelræssonement, skifte fokus Adfærd/ handlinger selv-/destruktive Livssituationen: Ofte kaotisk. Latentmotiveret. Forsvar mod smerte. ”kontaktrebus”. Maskeret kontaktforsøg. F.eks.: true, true med selvmord, hjælpeløs, smigre, seksualisere, blive forelsket, vise stærke følelser, være passiv o.s.v. Lav selvtillid/ selvværd(følelse)

11 Metode valg Humanistisk. Ung ekspert i sit liv , proffen på redskaber og metode valg. Fokus på den unges overbevisning end på vaner og adfærd. (C.Rogers) Problemer/ fordele ved aktuel adfærd. Reflekter over ambivalens/ adfærd. Spejle.Non-direktiv vejledning.dialog Empowering. Den unges stærke sider og ressourcer Self-management

12 Kontakt/ tillid/ realisme
Psykologisk medleven i den unges liv og historie. Gæst i anden virkelighed. Mål den unge forstår sig selv bedre og er livsduelig. Den voksne: Respekt, forståelse (også konfronterende), ærlighed, tro på den unges forandringsmuligheder, realistisk og tålmodig. Afstå fra magtkampe….bevare grænser. Eks. Tider at mødes på, komme for tæt på. Prof. Ambition og den unges

13 Argumenter/ bevis…..at jeg er god nok!
Argumenter og beviser for at være god nok. Et godt menneske med potentialer og muligheder Dårlig samvittighed er fjende ikke ven. Nedbryder selvværd Erfaringer kan bruges til at vælge vej. Vadestedet! Kognitive redskaber …god dårlig kontrol

14 Samtale i nuet! Fokus på her og nu samtale.
Flytte fokus fra fortiden når der leves der. Fremtiden kan være båret af henholdsvis håbløshed eller urealistiske forestillinger. Prof. Må kunne multitaske og bevare overblik.

15 Empati og konfrontation
Håndtere såvel forståelse som konfrontation. Forståelse: Normalisere den unge…jeg har mødt andre unge der… Konfrontation: Kræver god kontakt, basal tillid. Respektfuld og roligt. Eksempler: Spejle modsætninger mellem ønsker og konkrete handlinger. Brug faglig viden i forhold til bagatellisering af problem eks. Misbrug. Bevare fokus i samtalen

16 Hvornår er en umotiveret ung blevet motiveret?
Ressourcerne er mobiliseret! At den unge oplever at kunne vælge sit liv og dermed har mulighed for at træffe konstruktive valg. At den unge tror på forandring er mulig og ved hvad vej han/ hun vil gå. At der er sat en proces i gang hvor den unge aktivt arbejder mod realistiske mål. F.eks. Mindske, stoppe rusmiddel forbrug, kontakt til familie o.s.v.Eks. ung

17 Case Sara Mange diagnoser/ konflikter Hash misbrug
Uden arbejde/ uddannelse Bolig i belastet område Ønsker at fortsætte hashrygning Relationsarbejde/ konfrontation /kognitive strategier. Terapi Nedsat hashforbrug. Mål:Ophør


Download ppt "Psykosocialt arbejde med ”umotiverede” unge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google