Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En konflikthåndterende kultur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En konflikthåndterende kultur"— Præsentationens transcript:

1 En konflikthåndterende kultur
Konflikt-forståelse Værdier Ledelse og kollega-adfærd Konflikt-håndteren-de kultur Dialog og kommuni-kation Fyld selv ud Fyld selv ud Refleksion Personlige og sociale kompeten-cer

2 Værdiafklaring Afklaring af: Dialog om: Dialog om:
Hvilke værdier Hvorfor…. Hvordan…. Fordi Derfor vil vi ex. respektere fordi vi kan respektere forskellighed supplere regler, tale hinanden med og ikke osv. om, osv.

3 Definition konflikt En konflikt er en uoverensstemmelse, der giver
spændinger og kommunikationsproblemer i og mellem mennesker

4 Konflikttyper VÆRDIKONFLIKT METODEKONFLIKT PERSONLIGE KONFLIKTER
Kultur, holdning, værdier, personlige, kulturelle Løsning: dialog/interesse for modparten, respekt for forskellighed, lydhørhed Resultat: tolerance og gensidig forståelse METODEKONFLIKT Mål, midler, struktur, procedurer Løsning: problemløsning Resultat: Fælles dialog, udarbejde nye/andre måder, enighed, en aftale PERSONLIGE KONFLIKTER Identitet, selvværd, tillid, afvisning Løsning: åben kommuni-kation, forventninger/ønsker/håb, lytte, spørge Resultat: større forståelse for hinanden, empati, selvindsigt RESSOURCEKON-FLIKT Penge, tid, plads, materialer, personale Løsning: forhandle ”køb/salg” , kompromis Resultat: En aftale

5 Sprog - op og ned Sprog som optrapper Sprog som nedtrapper
(angreb, kritik, vurdering, fortolkning, skyld) Du-sprog Afbryder Ligeglad Ledende spørgsmål Bebrejder Abstrakt Fokus på fortid Går efter personen Sprog som nedtrapper (respekt, giver plads, tolerance, tager ansvar) Jeg-sprog Lytter Interesseret Åbne spørgsmål Udtrykker eget ønske Konkret Fokus nutid / fremtid Går efter problemet

6 Reaktionsmønstre SLÅ (Bliver vred , aggressiv)
GÅ (Bliver ked af det, såret) STÅ (Lytter, spørger til, - jeg sætninger)

7 Konflikttrappen 7. Polarisering 6. Åben fjendtlighed 5. Fjendebilleder
Måske ”fredelig sameksistens” et stykke tid. 1. Uoverensstemmelser 2. Personificering 7. Polarisering 6. Åben fjendtlighed 5. Fjendebilleder 3. Problemet vokser 4. Samtale opgives Mægling - anden tredjeparts intervention. På dette og næste trin kommer mægling eller tredjeparts-medvirken ind. Medicinen er genoptagelse af kontakten. Man kan søge råd eller læsse af hos en kollega, ven eller kammerat. Gå tilbage til sagen - forsøg at holde dig og den anden til sagen!

8 At arbejde professionelt (de 3 P´er)
Professionelle niveau Faglige uddannelse, viden, teorier, etik, holdninger Personlige niveau Personlighed, temperament, personlig baggrund, erfaringer, cigarføring Private niveau Opvækst, traumer, succes

9 Refleksionscirklen erfaring handling refleksion beslutning analyse

10 Nedtrapning af konflikter
Bevar roen og hold dialogen i gang. Stil åbne spørgsmål ”Kontroller” egne følelser og vis villighed til at tale problemet igennem Fremfør egne synspunkter neutralt tonefald og brug jeg - sætninger Forsøg at løse uoverensstemmelsen ved at finde løsninger, begge parter kan acceptere


Download ppt "En konflikthåndterende kultur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google