Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når de skal gøre det bedre? Kan vi gøre det bedre? Erfaringer fra fysik på Nærum Gymnasium Eva Danielsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når de skal gøre det bedre? Kan vi gøre det bedre? Erfaringer fra fysik på Nærum Gymnasium Eva Danielsen."— Præsentationens transcript:

1 Når de skal gøre det bedre? Kan vi gøre det bedre? Erfaringer fra fysik på Nærum Gymnasium Eva Danielsen

2 Hvad gør vi på Nærum ? –Arbejde med den enkeltfaglige progression –Arbejde med kompetenceplanen Hvordan kunne man evt komme videre?

3 Arbejde med progression Afklaring af mål Afklaring af forudsætninger

4 Opgave fra ledelsen til faggrupperne Beskriv den gode skriftlige opgave Beskriv fagets progression

5 Typiske kompetencer i fysik – fra fagbeskrivelsen Modellering Analyse Eksperimentel Databehandling Perspektivering Kritisk læsning af medier Formidling

6 Typiske skriftlige opgaver i fysik Rapporter hvor resultater fra eksperimentelle forsøg beskrives og fortolkes. (Fysik A, B, C) Numeriske problemstillinger (Fysik opgaver), hvor der på baggrund af nogle oplysninger typisk skal findes værdier for en eller flere fysiske størrelser. (Fysik A, B, C) Formidlingsopgaver (Fysik A, B, C) Skriftligt oplæg om et fagligt emne, som baggrund for mundtlig fremlæggelse (Fysik C) Projektrapport (Fysik A, B)

7 Andre opgaver Begrebskort Disposition til eksamen Formidlingsopgaver i andre rammer –Solgryn pakke –Pjecer til sportsudøvere Synopsis til TV-program (AT-forløb)

8 Progression i modellerings- kompetencen (fysik) v =λ∙f f = 1000 Hz v = 343 m/s Find λ Opgaver hvor formler fra forskellige fagområder skal kombineres, selv finde manglende oplysninger i opslagsværker Progression i opgavernes kompleksitet og fra lukkede til åbne opgaver

9 Progression i den eksperimentelle kompetence Udføre og beskrive simple kvantitative og kvalitative eksperimenter Planlægge, udføre og beskrive eksperimenter ud fra en åben problemstilling Progression i overblik og selvstændighed og fra lukkede til åbne opgaver

10 Progression i kravene til besvarelsen Kun lidt kendskab til fejlkilder og måleusikkerhed Stigende vægt på analysen af fejlkilder med henblik på at diskutere modellers gyldighedsområde Progression i krav til besvarelsen

11 Hvad er vi gode til og hvor kan vi blive bedre i den enkeltfaglige progression? Vi er gode til progression i de klassiske skriftlige opgaver  Vi kan især blive bedre til : –at bruge andre former for skriftlighed –At bruge skriftlighed som ikke skal rettes

12 Krise i august – udfyldelse af studieplanen Regneark Den gode opgavebesvarelse Skriftlige opgavetyper Taksonomiske niveauer Tværfaglighed og transfer Videnskabelige metoder Faglig formidling Miraklet i oktober Næsten alle kompetencerne er valgt af mindst en lærer To af de tilbageværende kompetencer passer perfekt i et AT forløb En af kompetencerne forstår vi ikke – så den ryger tilbage til ledelsen

13 Vi mangler: Tid, Ro og Rammer workshop –udveksle ideer og arbejde fagdidaktisk. – arbejde med AT forløbene. Ingen! –Det samlede lærerkollegium er meget dygtigt! Hvilke yderligere kompetencer har lærerne brug for?


Download ppt "Når de skal gøre det bedre? Kan vi gøre det bedre? Erfaringer fra fysik på Nærum Gymnasium Eva Danielsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google