Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til vejledning i projektarbejde Anette Kolmos og Søren Hansen 30/8 og 20/9 - 2001.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til vejledning i projektarbejde Anette Kolmos og Søren Hansen 30/8 og 20/9 - 2001."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til vejledning i projektarbejde Anette Kolmos og Søren Hansen 30/8 og 20/9 - 2001

2 Program for 30/8 9:00 Velkommen samt præsentationsrunde 9:15 Hvad er særligt for projektarbejde på basisuddannelsen ? 9:30 Vejlederens funktion i det problemorienterede projektarbejde på basisudddannelsen 12:00Frokost 13:00Videoklip fra vejlednings situationer 14:30Opgave: Planlægning af egen vejledning 15:30Slut

3 Hvad er særligt for vejledning på basisuddannelsen ? Nye, uerfarne og uhomogene studerende Studiemålene er opdelt i 3 delmål Der er to vejledere der skal samarbejde Projekterne er tværfaglige - og tværvidenskabelige Der skal vejledes eksplicit i projektarbejdets faglighed (delmål 3) De studerende skal vejledes i udarbejdelse af en procesanalyse der skal evalueres

4 Delmål for projektenhederne 1.Teknisk-naturvidenskabelig faglighed: Efter bestået basisuddannelse skal den studerende være i stand til, på basis af en real problemstilling, at forstå og anvende tekniske og naturvidenskabelige modeller, teorier og metoder. 2.Kontekstuel faglighed: Efter bestået basisuddannelse skal den studerende være i stand til at forstå og anvende metoder til analyse og vurdering af tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger med inddragelse af relevante sammenhænge og/eller perspektiver. 3.Projektarbejdets faglighed: Efter bestået basisuddannelse skal den studerende være i stand til at gennemføre en læreproces baseret på et problemorienteret og projektorganiseret gruppearbejde, samt kunne formidle resultaterne af såvel projektet som læreprocessen.

5 Vejlederens funktion i det problemorienterede projektarbejde Den problemorienterede erkendelsesproces. (oplæg) Hvordan fordeles “arbejdet” mellem vejledere og studerende ? (diskussion) Vejledningens indhold og form - En vejledertypologi. (oplæg) Hvilken type vejledning “passer” til de enkelte faser i erkendelsesprocessen ? (diskussion)

6 Historien om manden der ikke ville komme for sent på arbejde

7 Hvad har døde katte og punkterede cykler at gøre med problemorienteret projektarbejde ?

8 Projektarbejde som erkendelsesproces 1. Finder ud af der er noget man ikke ved. 2. Formulering af et praktisk problem. 3. Formulering af teoretisk(e) problem(er) 4. Metode valg 5. Teori valg 6. Evt. løsning af praktisk problem.

9 Hvem gør hvad i erkendelsesprocessen ? (Summemøde) Hvem formulerer problemstillingen ? (praktiske og teoretiske spørgsmål) Hvem strukturerer projektet ? Hvem finder og fordøjer relevante teorier og metoder ? Hvad med det tværfaglige aspekt i problemstillingen ?

10 Typisk struktur i et basisprojekt

11 Projekt om fejlalarmer på afdeling 103 (intensiv) (et eksempel fra P2) Studerende opsøger selv problemstillingen Hvorfor opstår fejlalarmer ? Problemstillingen analyseres gennem interviews og spørgeskema undersøgelser Hvordan kan antallet af fejlalarmer nedsættes ? Et teknisk aspekt identificeres og søges løst (dataoverførelse og databehandling ifm konstruktion af en “intelligent” alarm til pulsoxymeter)

12 Hvordan sikrer vejlederen at de studerende lærer “det rigtige” ? (Summemøde)

13 Hvordan sikrer vejlederen at de studerende lærer “det rigtige” ? Vejlederen er “på gyngende grund” i det problemorienterede projekt. Anvendelse af det eksemplariske princip ift studieordningens målsætning. Vejlederen skal have overblik over den generelle lærdom de studerende skal have gennem et konkret projekt

14 P0 - projektet Fra Studieordningen.. 4.1 P0-projektenheden Formål: Formålet med P0-projektenheden er at give de studerende kendskab til den problemorienterede og projektorganiserede indlæringsform gennemført i grupper. Endvidere er formålet at give de studerende kendskab til temabeskrivelsen og de muligheder, denne rummer.

15 Vejledningens indhold 1. Problemorienteret vejledning Forholdet mellem emne, problemstilling og perspektiv Det metodiske perspektiv Udvikling af refleksivitet

16 Vejledningens indhold 2. Fagorienteret vejledning Forbinde problemstilling med videnskabelig viden Sammenhæng mellem empiri/data og teori Kendskab til central litteratur

17 Vejledningens form 1. Produktvejledning Procesvejledning Laissez-faire vejledning Kontrolvejledning

18 Vejledningens form 2. Produktvejledning Fokuserer på faglig viden Sammenhængende projektrapport Løsningsorienteret Produktorienteret (Færdig konstruktion - Færdig rapport)

19 Vejledningens form 3. Procesvejledning Ser projektarbejde som erkendelsesproces Vejledning i gruppesamarbejde Igangsættelse af refleksive processer Stille spørgsmål i stedet for at angive løsninger

20 Vejledningens form 4. Laissez-faire vejledning Gruppen får lov at passe sig selv Manglende engagement Overordnede og tilfældige kommentarer Minimalt tidsforbrug

21 Vejledningens form 5. Kontrolvejledning Gruppen sættes på prøve Tænker på bedømmelsen Én lang eksamen Interesse for hvad den enkelte studerende kan

22 Hvilken type vejledning “passer” bedst til de enkelte faser i erkendelsesprocessen ? (Summemøde)

23

24 Spørgsmål til P0 procesanalysen

25 Planlægning af et eksperiment Fokuser på et aspekt af din kommende vejledning. F.eks. et af følgende områder: –Det første møde med de studerende –Samarbejdsaftalen –Motivering af de studerende –Vejledning i procesanalysen –Evalueringen –Projektstyring og planlægning –De studerendes samarbejde –Projektets eksemplaritet –Rapportens struktur og opbygning

26 Program for 20/9 Fremlæggelse og diskussion af eksperimenter Konstruktiv anvendelse af delmålsformuleringerne Refleksiv og eksemplarisk vejledning Vejlederens rolle ved evalueringen Jeres ønsker ?


Download ppt "Introduktion til vejledning i projektarbejde Anette Kolmos og Søren Hansen 30/8 og 20/9 - 2001."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google