Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DAKOFAs portal for behandlingsmetoder Bio- og slamnetværksmøde d. 2 februar 2011 Inge Werther DAKOFA.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DAKOFAs portal for behandlingsmetoder Bio- og slamnetværksmøde d. 2 februar 2011 Inge Werther DAKOFA."— Præsentationens transcript:

1 DAKOFAs portal for behandlingsmetoder Bio- og slamnetværksmøde d. 2 februar 2011 Inge Werther DAKOFA

2 Behandlingsportal Indgang til portalen via DAKOFAs hjemmeside : Behandlingsteknologier Organisk affaldImprægneret træRGA Organisk affald Kompost Kombineret kompostering og biogas Bioolie

3 Behandlingsportal Komposteksempel kompost Milekompostering anlægsbeskrivelser Madraskompostering anlægsbeskrivelser Containerkompostering anlægsbeskrivelser

4 Behandlingsportal Milekompostering Milekompostering er en behandlingsproces, hvorved organisk materiale, såsom udsorteret husholdningsaffald og spildevandsslam, omdannes til kompost (humus) gennem en biologisk nedbrydning, som finder sted under tilstedeværelsen af ilt (aerob proces). Navnet kommer af, at det organiske materiale bliver udlagt i lange bunker i trapezform, kaldet miler. En mile er typisk 4 ‐ 7 meter bred og 2 ‐ 4 meter høj. Inden udlægningen bliver dele af materialet knust i en såkaldt neddeler, så det bl.a. får en tilpas størrelse. Samtidig blandes der typisk have ‐ parkaffald i for at opnå den rette struktur og andre fraktioner for at få det ønskede forhold mellem kulstof og kvælstof. Milen vendes løbende af en såkaldt milevender, der trækker det yderste lag mod midten, og samtidig opbygges der hulrum for at sikre tilstrækkelig naturlig forsyning af ilt. Milen kan også beluftes mekanisk og bl.a. overdækkes med en geotex membran for at beskytte den mod nedbør og hindre lugtgener. De forskellige tiltag har til formål at vedligeholde den mikrobiologiske aktivitet, og temperaturen inde i milen kan som følge deraf nå 60 ‐ 80 grader. Herved bliver materialet varmebehandlet. Varmebehandlingen er dog ikke tilstrækkelig til, at kompostmaterialet kan anvendes uden restriktioner. Selve komposteringen tager mellem 4 ‐ 16 uger og derudover skal materialet eftermodne i 2 ‐ 15 måneder, alt efter anvendelse. Som det sidste skal komposten soldes. Det sker først i en tromlesigte og derpå i en stjernesigte, hvor soldet er større. Jern fjernes med en magnet, mens plast suges fra i en vindsigte. Det færdige kompostprodukt kan anvendes i haver og på landbrugsjord eller som jordforbedringsmiddel. Organisk affald Have- og parkaffald Nedknusning/blanding Udlægges i miler Eftermodning Soldning (sigte) KompostJern, glas, plast og sigterest Nøgleparametre Vandforbrug Energiforbrug Klimaregnskab (opstrøms, nedstrøms, anlæg) Plantetilgængelighed Kulstoflagring Reduktion af miljøfremmede stoffer


Download ppt "DAKOFAs portal for behandlingsmetoder Bio- og slamnetværksmøde d. 2 februar 2011 Inge Werther DAKOFA."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google