Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.akf.dk OPS i internationalt, nationalt og kommunalt perspektiv /Ole Helby Petersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.akf.dk OPS i internationalt, nationalt og kommunalt perspektiv /Ole Helby Petersen."— Præsentationens transcript:

1 www.akf.dk OPS i internationalt, nationalt og kommunalt perspektiv /Ole Helby Petersen

2 OPS i internationalt, nationalt og kommunalt perspektiv www.akf.dk Ole Helby Petersen AKF/CBS

3 Værktøjskassen er fuld af….  OPP  OPS/samlet udbud/OPP-light  Udlicitering  Servicepartnerskaber  Offentlig-private selskab (L548)  Offentlige indkøbsaftaler  Frit valg  Privatisering  Fagentrepriser/totalentrepriser  Sale-and-lease-back  OPI www.akf.dk

4 International udbredelse  Den angle-saksiske tilgang: ideologi blandet med budgetpres, mange projekter (UK, Irland, Australien, USA)  Den sydeuropæiske tilgang: budgetpres, en del projekter (Portugal, Spanien, Italien)  Den centraleuropæiske tilgang: nytænkning af den offentlige sektor, spredte projekter (Holland, Tyskland, Frankrig)  Den skandinaviske tilgang: skepsis tilsat nysgerrighed, få projekter (Sverige, Norge, Danmark) www.akf.dk

5 Internationale erfaringer: ”value-for-money”?  ”Effektiv brug af offentlige midler” (Grimsey & Lewis, 2002: 109)  ”bedre kvalitet for de samme penge eller samme kvalitet for færre penge”  OPP: Offentlige myndigheder + rådgivningsfirmaer: langt overvejende positive evalueringer  OPP: Forskningen viser blandede resultater med overvægt af negative evalueringer  Udlicitering: International studier viser positive evalueringer, dog forskel på ”simple” og komplekse opgaver www.akf.dk

6 Den nationale ramme….  De fleste opgaver kan konkurrenceudsættes (undtaget er myndighedsopgaver og opgaver fastsat ved lov)  Udbudsregler (EU’s udbudsdirektiv)  Lånedeponeringsregler for kommunale anlægsprojekter  Skat/moms ved OPP-projekter  Krav om OPP-vurdering (men hvorfor?)  Spredte statslige tiltag uden større logik og tværministeriel koordinering (dog Udbudsrådet)  Fogh-regeringens fokus på frit valg www.akf.dk

7 Konkurrenceudsættelsen i kommunerne er støt stigende…. www.akf.dk

8 ….men det dækker over betydelige forskelle kommunerne imellem www.akf.dk

9 Hvis vi vil mere OPS i de danske kommuner….  Scenarie 1: ”Status quo” (spredt fægtning, spild af muligheder og offentlige penge)  Scenarie 2: ”Statslig styring” (øget statslig regulering af området, brud med kommunal selvstyretradition)  Scenarie 3: ”Tilbagerulning” (f.eks. på OPP-området)  Scenarie 4: ”Den ambitiøse model” (strategiske indsatsområder, erfaringsopsamling, stærkere institutionel forankring i statsligt og kommunalt regi) www.akf.dk

10 Tak!  Mere om udlicitering og OPP i de danske kommuner: http://openarchive.cbs.dk/handle/10398/7788 http://openarchive.cbs.dk/handle/10398/7788 www.akf.dk


Download ppt "Www.akf.dk OPS i internationalt, nationalt og kommunalt perspektiv /Ole Helby Petersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google