Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ole Helby Petersen, Leif Olsen, Lena Brogaard og Stella Mia Sieling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ole Helby Petersen, Leif Olsen, Lena Brogaard og Stella Mia Sieling"— Præsentationens transcript:

1 Ole Helby Petersen, Leif Olsen, Lena Brogaard og Stella Mia Sieling
Udvikling af offentlig-privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde En analyse af modeller, erfaringer og muligheder Ole Helby Petersen, Leif Olsen, Lena Brogaard og Stella Mia Sieling

2

3 Inddragelse af private leverandører (PLI)
Kilde: Note: PLI står for Privat Leverandør Indikator, som måler kommunernes køb af fremmede tjenesteydelser som andel af de samlede nettodriftsudgifter til opgaver, som efter gældende lovgivning må løses af eksterne leverandører. Opgjort i procent.

4 Regional fordeling Kilde: www.noegletal.dk.
Note: PLI står for Privat Leverandør Indikator, som måler kommunernes køb af fremmede tjenesteydelser som andel af de samlede nettodriftsudgifter til opgaver, som efter gældende lovgivning må løses af eksterne leverandører. Opgjort i procent.

5 Undersøgelsens interviewpersoner og interviewtemaer
Andre vidensaktører CBS, KREVI og Socialstyrelsen Viden og erfaringer med OPS erfaringer muligheder faldgrupper barrierer konkrete ideer andre nøglepersoner Bruger-organisationer LEV Interesseorganisationer Dansk Erhverv, LOS, MDI og KL Kommuner Gribskov, Ishøj, København og Rødovre Private for-profit: FEC og Kammer­advokaten Private non-profit: Kilden, Mødrehjælpen, Stutgård­en, TV-Glad, Diakonissestiftelsen, Godhavn, Stranden, CfH, HKI og Grennessminde Trin 2 og 3 Interview Sneboldprincippet Individuelle og/eller seminar

6 Aktører på det specialiserede område
Offentlig Privat Frivillige organisationer Offentlige Kommune Region Stat For-profit organisationer Enkeltmands-virksomhed Anpartsselskab Aktieselskab Non-profit organisationer Socialøkonomisk virksomhed Selvejende institution Erhvervsdrivende fond

7 Modeller og erfaringer med OPS på det specialiserede socialområde
Driftsoverenskomster Partnerskaber Markedsbaserede modeller Samarbejdsform Købsaftale om drift af opgave mellem kommune og selvejende institution Kontraktbaseret og tillidsbaseret Køb og salg af enkeltydelser, udbud, BUM*, frit valg Erfaringer De selvejende er udbredte og godt match til området Delvis kommunalisering af de selvejende institutioner Er baseret på gode relationer og tillid Nogle gange lettere at komme igennem til mindre kommuner omkring partnerskaber Indebærer frihed til selvbestemmelse for de private aktører Vanskeligt marked med megen offentlig regulering og konkurrence mellem private og offentlige Barrierer/ faldgrupper Kommunernes styring af de selvejende institutioner Ressource- og investeringskrævende – svært for kommuner og de mindre private aktører Uigennemsigtige priser (hos det offentlige) For mange små private udbydere Udviklings- muligheder Kommunerne skal fralægge sig bestemmende indflydelse eller beholde opgaverne i kommunalt regi Efterspørgsel på mere tillidsbaseret og fleksibelt samarbejde Afsæt midler til social investering og partner­ skaber Øget markedsgørelse giver mulighed for udvikling af både organisation, nye tilbud og samarbejde

8 Udvikling af OPS – hvordan realiseres potentialerne?
Driftsoverenskomster Servicelevering: Forhandling af driftsoverenskomster modereres af en tredjepart og baseres på dialog, fleksibilitet og tillid samt klar ansvarsfordeling Ejerskab: Forsøgsprojekter med større autonomi og ejerskab fx i form af mindre offentlig indblanding i produktion, bygningsdrift og anvendelse af opsparede midler Markedsbaserede modeller Servicelevering: Kontraktbaserede aftaler om servicelevering suppleres af dialogbaserede forløb for at skabe mere fleksible rammer for opgaveløsningen Finansiering: Udviklingsmuligheder blandt private og socialøkonomiske virksomheder understøttes via oprettelse af låneadgang, fx optagelse af lån (fx i egne bygninger) på samme vilkår som offentlige og selvejende aktører. Tilsyn/regulering: Tilsynsreformens samling af de kommunale tilsyn udbygges med oprettelse af en funktion, som har kompetencer og ressourcer til at understøtte dialogbaserede forløb mellem offentlige og private aktører Partnerskaber Servicelevering: Gode erfaringer med partnerskaber bruges som rollemodel for mere tillidsbaseret samarbejde mellem kommuner og private aktører (fx OPP eller OPI aftaler) Finansiering: Mulighed for afsætte iværksætter- og CSR-midler i kommunerne eller oprette en socialinvesteringsfond til etableringen af partnerskaber, fx via såkaldte Social Impact Bonds (SIB).


Download ppt "Ole Helby Petersen, Leif Olsen, Lena Brogaard og Stella Mia Sieling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google