Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dias 1 22. juni 2014Jørgen Grønnegård Christensen Omstillingsmuligheder i sundhedsvæsenet Organisatoriske muligheder og udfordringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dias 1 22. juni 2014Jørgen Grønnegård Christensen Omstillingsmuligheder i sundhedsvæsenet Organisatoriske muligheder og udfordringer."— Præsentationens transcript:

1 Dias 1 22. juni 2014Jørgen Grønnegård Christensen Omstillingsmuligheder i sundhedsvæsenet Organisatoriske muligheder og udfordringer

2 Dias 2 22. juni 2014 Den traditionelle model •Stor vægt på strukturændringer •Byggende på tre elementer: –Koncentration af funktioner på færre sygehusenheder –Funktionsflytninger og –omlægninger –Overordnede administrative struktur i konstant spil •Ringe politisk-administrativ interesse for andre koncepter –Sygehusene det eneste ene –Stort er smukt –Blind tiltro til struktur og organisation •Stor magt over sindene, men sikker viden om begrænset effekt

3 Dias 3 22. juni 2014 Efter kommunalreformen •Reformen blander kortene på en ny måde –Regionerne amputerede amter uden egen økonomi, men med ejer- og driftsherreopgaver –Lagt op til stærkere rolle for staten/Sundhedsstyrelsen –Kommuneandel i drift og ledelse af sundhedsvæsenet •Muligheder og begrænsninger på anvendelse af organisatoriske virkemidler i nye situation?

4 Dias 4 22. juni 2014 Anvendelse af organisatoriske virkemidler •Sundhedsstyrelsens styrkede position som planlægningsinstans –Hvordan vil SST og I&SM bruge den? •Planøkonomiske ekspertløsninger? •Forhandlede løsninger i forhold til regioner? •Vil staten som nu overlade ubehagelige slagsmål til næste politiske niveau, altså regionerne? –Vil SST politisk være i stand til at gøre noget, som regionerne ikke politisk ville/kunne gøre?

5 Dias 5 22. juni 2014 Kommunernes formaliserede rolle •To væsentlige nye tiltag: –Et økonomisk medansvar/incitament –En bredere opgave i forhold til forebyggelse og primær sundhedstjeneste •Specielt Kjeld Møller Pedersen peget på beskeden incitamenteffekt •Men kommuner og andre offentlige myndigheder drives af andet end økonomiske incitamenter •Høfligt sagt, så lader politikere og embedsmænd ikke en opgave ligge, selv om andre kunne løse den lige så godt eller bedre

6 Dias 6 22. juni 2014 Organisation af kommunernes sundhedsindsats •Kommunerne bygger indsats op i eget regi –Problematisk idé – sætter over styr, hvad der er nået i amterne •Kommunerne tænker i samarbejder –Udlicitering til praksislæger/speciallæger –OPP’er i varierende former på sundhedsområdet som ramme om fx kroniker-/ældreindsats •Regioner udvikler tilbud til kommuner uden for traditionelt sygehusregi •Perspektivet er brud med model, hvor man bare har enten dyre sygehuse eller dyre privathospitaler •I stedet palet af organisatoriske løsninger som skaber flere konkurrerende og mere innovative modeller •Samtidig model med plads til decentral variation

7 Dias 7 22. juni 2014 Organisation på mikroniveau •Min første iagttagelse var traditionelle models ensidige fokus på de store spørgsmål: Struktur •Men sygehuse store og komplekse produktionsorganisationer •Kilde til undren, at man i så ringe omfang har erkendt dette og ikke fokuseret mere på drifts- og produktionsniveauet •Spredte tiltag omkring operationsgange, men hvor er de gennemgribende ’lean management’- tiltag?

8 Dias 8 22. juni 2014 To forklaringer •Interesserer hverken politikere eller topembedsmænd •Interesserer i virkeligheden heller ikke læger som tænker i klinisk revir •Hvordan ændrer man det? –Staten og kommunerne sidder på pengekassen –Sundhedsstyrelsen er oprustet –Regionspolitikerne har fået svær sisyfosopgave

9 Dias 9 22. juni 2014 Udfordringerne er blevet større •Adskillelsen af kompetence fra økonomisk ansvar farlig •Blanding af økonomiske incitamenter og budgetstyring nyttig og potentielt farlig •Kommunalt medengagement skaber risiko for oppustning •Udfordringer som ikke løses af organisatoriske tiltag


Download ppt "Dias 1 22. juni 2014Jørgen Grønnegård Christensen Omstillingsmuligheder i sundhedsvæsenet Organisatoriske muligheder og udfordringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google