Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Mellem 3-10 %, ny undersøgelse i Århus 6,8 % Ikke forskel på køn Ikke forskel på alder Ikke forskel på speciale.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Mellem 3-10 %, ny undersøgelse i Århus 6,8 % Ikke forskel på køn Ikke forskel på alder Ikke forskel på speciale."— Præsentationens transcript:

1 Det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Mellem 3-10 %, ny undersøgelse i Århus 6,8 % Ikke forskel på køn Ikke forskel på alder Ikke forskel på speciale Forståelse af professionel adfærd Matchet mellem lægen og afdelingen Ofte sent i uddannelsestrinet! Ofte i H-stilling Læger med forskellig behov!!!!

2 Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb: kan skyldes: Manglende kliniske kompetencer Organisatorisk årsager Personlighed/ adfærd Helbred: psykisk/ fysisk Forventningsafstemning

3 Uhensigtsmæssige forløb Kompetencer kan ikke opnås indenfor den givne tidsramme, der er angivet i uddannelsesprogrammet –Uddannelsesstedet opfylder ikke længere kravene –Uddannelsessøgende kan ikke opfylde kravene Ansvaret placeret hos både hovedvejleder og den uddannelsessøgende

4 Hvad gør jeg? – hovedpunkter Tidlig identifikation af at der er problemer – det bliver kun værre Involver andre Samle fakta – omstændigheder; så mange kilder som muligt Samtale med YL om problemer hurtigst muligt Klarlægge årsager –individuelle årsager, organisatoriske årsager eller begge ”Diagnose” fastlægges – definer problemet Hurtigst muligt lægge handlingsplan for forbedrings mål, tiltag og tidsplan Dokumentation sikres PÅ SKRIFT

5 Krav – rettidig omhu i praksis… Den UAO inddrages –Hovedvejleder og UAO forbereder videre forløb –Indhent informationer –Afgræns problemstillingen – stil diagnosen –Evt. hentes hjælp fra ledende overlæge, UKO, HR YL indkaldes til en varslet vejledersamtale mhp –At udarbejde en konkret handleplan Detaljeret beskrivelse af problemstilling Indsatsområde, mål og kompetencevurdering beskrives Tidsramme/deadline Opfølgning Krav til formalia referat senest 2 uger efter ny samtale efter senest 6 uger

6 Handlingsplan - udarbejdes hurtigst muligt ramme for, hvordan den yngre læge og / eller uddannelsesstedet får mulighed for at rette op på problemet. kan indeholde aftale om fx –øget supervision, –forslag om ændret arbejdstilrettelæggelse m fokus på udvalgte kompetencer, –ændring i ansvarsniveau rettet mod alle de påpegede problemstillinger skal indeholde en tidsramme og en konkret aftale om en fornyet samtale, bør altid skrives ned, og den uddannelsesansvarlige overlæge og YL skal underskrive, og kopi gemmes.

7 LØSNINGSMULIGHEDER – INTERN INTERVENTION (eventuel + UKO/HR på AUH) Øget supervision og feedback Aflastning Ændringer i arbejdstilrettelæggelsen Hyppigere vejledersamtaler og øget feedback Sprogtest/sprogkursus Opfølgning på aftaler og handleplaner EKSTERN INTERVENTION (Lægelig Uddannelse/VUS og PKL) Flytte uddannelsen til en anden afdeling –second opinion Forlængelse Afskedigelse

8 Det uhensigtsmæssige forløb obs pro Sæt tidligt ord på, at der er et problem Involver andre –kontakt hovedvejlederen og/eller UAO OBS som hovedvejleder har du 2 roller –Du er den uddannelsessøgendes advokat –Et ønsker at beskytte YL – Du er systemets advokat –En pligt til at gøre noget.

9 Informationer til andre… Hvad skal meldes ud i afdelingen? Hvordan skal det ses, at YL har en ændret plan? Hvem skal informeres? Hvordan informeres ved skift mellem afdelinger? Hvad er Jeres erfaringer?

10 Uhensigtsmæssigt forløb Mulige udfald –a) Uddannelsesstedet kan ikke opfylde krav –Omplacering –Fokuseret ophold –b) Uddannelsessøgende kan ikke opfylde krav –Forlængelse –Second opinion ophold –Afskedigelse

11 Take home message Reager i tide Dokumentation (af samtaler, handleplaner) i orden Søg hjælp

12 CASE 1 Joan er i tredje år af sin hoveduddannelse i kirurgi. Hun har været på afdelingen i 2 måneder. Tilfældigvis har du haft mange operationer sammen med Joan de sidste 14 dage. Du fornemmer, at der er store huller i hendes operative kunnen - der er mange ting, som hun burde kunne på dette tidspunkt, men som hun siger fra overfor. Det virker som om, hun har svært ved at beslutte sig, og derfor arbejder hun meget langsomt. Det er ikke, fordi hun ikke er omhyggelig – mere som om, hun er bange for at komme til at skade patienten. Det er sket flere gange, at hun har bedt dig overtage selv simple procedurer. Hun er meget sød og venlig og tager gerne imod dine råd. Hvad er problemet? Hvad kan det skyldes? Hvordan vil du gribe problemet an? Hvem skal involveres i løsning af problemet?

13 CASE 2 Anders er ansat som introduktionslæge i din afdeling i et tværgående speciale ( f.eks. klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, klinisk genetik, patologi o.lign.). Anders er i 6. ansættelsesmåned, og du er hovedvejleder for ham. Du selv og flere af dine overlægekolleger oplever, at han i starten var aktiv og fagligt god i de kliniske opgaveløsninger, men at han de sidste par måneder er blevet mere tilbagetrukken, usikker i opgaveløsningen, skubber gerne opgaver videre til andre yngre læger med forskellige undskyldninger og har på det sidste været sygemeldt til flere vagter. Ved sidste vejledersamtale havde han ikke fået godkendt nye kompetencer i forhold til forrige samtale. Hvad tror du problemet er? Hvor alvorligt er problemet? Hvordan vil du gribe problemet an? Hvem skal involveres i løsning af problemet?


Download ppt "Det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Mellem 3-10 %, ny undersøgelse i Århus 6,8 % Ikke forskel på køn Ikke forskel på alder Ikke forskel på speciale."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google