Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I NFORMATIONSMØDE FOR FORÆLDRE PÅ B RØRUPSKOLEN. Onsdag den 14. maj 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I NFORMATIONSMØDE FOR FORÆLDRE PÅ B RØRUPSKOLEN. Onsdag den 14. maj 2014."— Præsentationens transcript:

1 I NFORMATIONSMØDE FOR FORÆLDRE PÅ B RØRUPSKOLEN. Onsdag den 14. maj 2014.

2 ”H VOR DU SÆTTER DIN FOD ”. Hvor du sætter din fod, drysser frø af de drømme du driver imod. Ved de veje du finder, vil man snart plukke minder. Om du flyver omkring eller står og slår rod, bli´r der spor af din fod.

3 Når du åbner din hånd, ser du synlige spor af usynlige bånd. Du har fat i et stykke af dit medmen´skes lykke. Det kan føles som fnug eller veje et ton: Det er lagt i din hånd.

4 Vil du vugge dit skød, går du med i en dans som fra skabelsen lød. Vores fremtid bli´r farvet af den klang du har arvet. Det er slægternes rytme der rører dit kød, med musik i dit skød.

5 Når du husker at le, lukker hovedet sig op og gi´r lyset entré. Vi begriber med latter hvad logik ikke fatter. Det er ligesom et kærtegn fra livets idé når du vover at le.

6 Du er en del af os. Der skal mere end én til at elske og slås. Vil du yde dit bedste for dig selv og din næste, må du vælge hver dag mellem tillid og trods: Er det mig eller os?

7 Fra din tå til din top er du skabt i et stykke der ikke går op. Hvad du gi´r til det fælles bli´r til mer´ end der tælles. Det la´r tro, håb og kærlighed vokse og nå fra din top til din tå. Sigurd Barrett/Jens Sejer Andersen

8 PROGRAM for aftenen. Velkomst/Helle. Forældreopgave /Helle. Reformens indhold/ Helle. Forældreopgave/ Helle. Reformen i dagligdagen på Brørupskolen år 1/ Dinna. SFO’ ens nye rolle/ Susanne. Idégenerering. Afslutning.

9 F AKTA OM REFORMEN. 0.-3. klasse får 30 timer om ugen. 4.-6. klasse får 33 timer om ugen. 7.-9. klasse får 35 timer om ugen. Lektiecafe/faglig fordybelse bliver en del af hverdagen som tilbud (Indtil næste folketingsvalg) Skoledagen bliver længere og mere varieret. Udover den traditionelle fagopdelte undervisning, vil mere undervisning finde sted udenfor klasseværelset. USU Understøttende undervisning.

10 F AKTA OM REFORMEN. Eleverne får - Engelsk fra 1. klasse - Tysk eller fransk fra 5. klasse - Valgfag fra 7. klasse - I gennemsnit 45 minutters bevægelse om dagen. - Kreative fag: - Sløjd og håndarbejde glider ud i stedet hedder faget Håndværk og Design (Dette fag bliver først obligatorisk fra skoleåret 2015-2016).

11 F AKTA OM REFORMEN. Disse tiltag sættes i søen for at nå tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

12 F OLKESKOLEREFORMEN. (I NTENTIONER ) Lægger op til en folkeskole hvor skolen i højere grad skal samarbejde med det omkringliggende samfund. Den åbne skole. Længere varierende skoledag. Det betyder ikke mere af det samme, men mere af noget nyt. Samarbejde mellem lærere og pædagoger skal styrkes. De forskellige fagligheder skal i spil. Lærerne kan noget med deres faglighed pædagogerne kan noget i forhold til trivsel og hvordan man lærer.

13 F OLKESKOLEREFORMEN (N OTATER ) Vi bruger nogle af de ting, der er snakket om i klassesammenhæng. Samarbejde, tættere oplevelser er med til at skabe sammenhold. Pæd/lærer samarbejde med et helhedssyn på barnet. Man kigger mere på ressourcer end på svagheder.. Vi leger det, der er lært i timerne og bruger begreberne. USU.

14 O PLÆG TIL NÆSTE PUNKT. Alle rejser sig. Luk øjnene.


Download ppt "I NFORMATIONSMØDE FOR FORÆLDRE PÅ B RØRUPSKOLEN. Onsdag den 14. maj 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google