Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereformen på Hammerum Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereformen på Hammerum Skole"— Præsentationens transcript:

1 Skolereformen på Hammerum Skole
Informationsmøde for forældre 1. maj 2014

2 Program Velkomst Fællessang Skolereformen generelt
Skolereformen på Hammerum Skole Lærernes arbejdstid Principper for skole-hjem samarbejdet Principper for holddannelse Spørgsmål

3 Hvor du sætter din fod Hvor du sætter din fod, drysser frø af de drømme du driver imod. Ved de veje du finder, vil man snart plukke minder. Om du flyver omkring eller står og slår rod, bli´r der spor af din fod. Når du åbner din hånd, ser du synlige spor af usynlige bånd. Du har fat i et stykke af dit medmen´skes lykke. Det kan føles som fnug eller veje et ton: Det er lagt i din hånd.

4 Hvor du sætter din fod Vil du vugge dit skød, går du med i en dans som fra skabelsen lød. Vores fremtid bli’r farvet af den klang du har arvet. Det er slægternes rytme der rører dit kød, med musik i dit skød. Når du husker at le, lukker hovedet sig op og gi’r lyset entré. Vi begriber med latter hvad logik ikke fatter. Det er ligesom et kærtegn fra livets idé når du vover at le.

5 Hvor du sætter din fod Du er en del af os. Der skal mere end én til at elske og slås. Vil du yde dit bedste for dig selv og din næste, må du vælge hver dag mellem tillid og trods: Er det mig eller os? Fra din tå til din top er du skabt i et stykke der ikke går op. Hvad du gi´r til det fælles bli´r til mer´ end der tælles. Det la´r tro, håb og kærlighed vokse og nå fra din top til din tå.

6 Skolereformen generelt
Formålet med skolereformen Ændringer i skoledagen Ændringer i fagrækken

7 Formål med skolereformen
Alle elever skal blive så dygtige som de kan Alle elever skal ved udgangen af 8. årgang, være lige så dygtige som de i dag er efter 9. årgang En længere og mere varieret skoledag med bevægelse hver dag

8 Ændringer i skoledagen
Udvidelse af skoledagen 0.-3. årgang 30 timer om ugen 4.-6. årgang 33 timer om ugen 7.-9. årgang 35 timer om ugen Fremover mødetid klokken 8.00

9 Ændringer i skoledagen
Før Nu klasse 8.15 – lekt – lekt. 3. klasse 8.15 – lekt – lekt. 4. klasse 8.15 – lekt – 14.00/ lekt klasse 8.15 – lekt – 14.00/ lekt. 7. klasse 8.15 – lekt – lekt. 8. klasse 8.15 – lekt – lekt. 9. klasse 8.15 – lekt – lekt.

10 Ændringer i fagrækken En ekstra time i dansk og matematik fra klasse En ekstra musiktime i 1. klasse Engelsk fra 1. klasse Tysk fra 5. klasse Hjemkundskab erstattes af madkundskab Håndarbejde og sløjd erstattes af faget håndværk og design Natur/teknik skifter navn til Natur og teknologi

11 andre Ændringer i fagene
Idræt bliver et prøvefag og der afgives karakter i faget Valgfag i årgang bliver obligatorisk. Valgfag på 9. årgang skal indgå i projektopgaven. Undervisning i fagrækken kaldes fremover ”Fagopdelt undervisning” i modsætning til ”Understøttende undervisning”. Understøttende undervisning kan bl.a. Indeholde morgensang, bevægelse, eksterne undervisere, sociale ekskursioner, frivillig musik, faglig fordybelse og de ‘timeløse fag’ som fx færdsel og seksualundervisning.

12 Skolereformen på Hammerum Skole
Grundtanker Teamstruktur Kontaktlærere Ringetider og pauser Understøttende undervisning Bevægelse Skoledagens indhold Lektier Lejrskoler

13 Grundtanker Al læring er afhængig af relationen mellem lærer og elev
Hvis alle elever skal blive ét år dygtigere i løbet af deres skolegang, må ændringerne ske gennem hele skoletiden Årgangen er den bærende enhed

14 Teamstruktur I dag oplever elever følgende skift i forbindelse med deres skoletid: Børnehave – 0. årgang. Overgang fra børnehave til skole årgang Overgang fra børnehaveklasse til indskoling årgang Overgang fra indskoling til mellemtrin årgang Overgang fra mellemtrin til udskoling

15 Teamstruktur Det er målet at de fremover kun oplever følgende skift: Børnehave – 0. årgang. Overgang fra børnehave til skole årgang Overgang fra mellemtrin til udskoling 0. årgang sidestilles med øvrige årgange i indskolingen. Samme fag som 1. årgang. Lærer og børnehaveklasseleder samarbejder om årgangen. Bh.kl.leder følger med op i 1. klasse. Mindst én lærer på årgangen følger med eleverne fra indskoling til mellemtrin

16 Teamstruktur Ny teamstruktur årgang Indskolingen årgang Mellemtrinet årgang Udskolingen

17 Kontaktlærer Klasselærerfunktionen erstattes af en kontaktlærerfunktion Der vil være 3-4 kontaktlærere på hver årgang. Hver enkelt kontaktlærer har ansvaret for en elevgruppe. Står for trivselssamtaler med elever. Kontakt til hjemmet.

18 Årgangen som bærende enhed
Stor grad af fleksibilitet når lærerne kun har undervisning på en eller to årgange. Skemaet følger undervisningen, ikke omvendt. Mulighed for holddannelse, der matcher elevernes behov Mere fokus på trivsel. Stamhold som udgangspunkt i indskolingen Mere og mere fokus på årgangen op gennem skoleforløbet

19 Ringetider og pauser Alle elever begynder skoledagen kl Alle årgange har en halv times pause om formiddagen. Pausen ligger, så det passer ind i undervisningen årgang har spisepause – årgang har spisepause – 12.30

20 Understøttende undervisning
årgang: Der ansættes pædagoger til at understøtte elevernes læring. Som udgangspunkt er der tale om pædagoger, eleverne kender fra fritidsordningen årgang: Årgangsteamet får en økonomisk ressource til indkøb af eksterne undervisere, der kan supplere den fagopdelte undervisning Studietid og faglig fordybelse Vi anbefaler, at alle elever deltager i den tilbudte undervisning

21 Bevægelse Der er 3 aspekter i bevægelse Sundhed
Læring gennem bevægelse Socialt Alle elever skal bevæge sig 45 minutter hver dag. Alle aspekter skal tilgodeses, men ikke hver dag. Fx gennem morgenløb, praktisk matematik, løbediktat, sangleg og dans.

22 Skoledagen Kan variere hen over skoleåret. For nogle årgange endda fra uge til uge. Lektioner kan have varierende længde.

23 Skoledagen - Indskoling

24 Skoledagen - Udskoling

25 Lektier Lektiemængden vil falde drastisk Som udgangspunkt foregår læreprocesserne på skolen Undtagelser Læsetræning – 20 minutter om dagen Romanlæsning i udskolingen

26 Lejrskoler Vi planlægger med uændret antal lejrskoler 5. årgang Venø idrætslejrskole 7. årgang Rystesammentur 8. årgang UNO- og friluftstur 8./9. årgang Københavnertur

27 Lærernes arbejdstid Lærerne er til stede på skolen i hele deres arbejdstid 40 timer om ugen i 42 uger. Som udgangspunkt ligger arbejdstiden mellem 7.45 og Undtagelser: Forældremøde, skolefest, lejrskoler og evt. deltagelse i aften- / forældrearrangementer. Skole-hjem samtaler foregår inden for arbejdstiden.

28 Lærernes arbejdstid Telefonisk kontakt til lærerne kun i arbejdstiden – ring til skolen Uden for arbejdstid anvendes forældreintra. Der kan forventes svar inden for to arbejdsdage (som i dag). Ved akutte og uopsættelige situationer kontaktes skolens ledelse.

29 Principper for Skole-hjem samarbejde

30 Principper for holddannelse (uddrag)
Formål: Holddannelse anvendes for at styrke fagligheden, de sociale relationer og kompetencer, undervisningsdifferentiering og den enkelte elevs selvstændighed og læring.

31 Principper for holddannelse (uddrag)
Holddannelse giver mulighed for, at lærerteamet kan differentiere og tilrettelægge fleksibelt i forhold til indhold, metoder, organisation, materialer og tid. Holddannelse kan foregå både på årgangen og på tværs af årgange Holddannelse kan ske på baggrund af fagligt niveau, køn, engagement, interesser, selvstændighed, læringsstile, sociale relationer, kompetencer mv.

32 Morgenpasning og Fritidstilbud
Pr. 1. august 2014 bliver der morgenpasning samt fritidstilbud på skolen Morgenpasning 6.30 – 8.00 Fritidstilbud – (fredag 16.00) Tangsøgård og Barnets hus står for pasningstilbud.

33 Spørgsmål


Download ppt "Skolereformen på Hammerum Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google