Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004"— Præsentationens transcript:

1 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004
Inspiration til arbejdet med dialogværktøjer I det følgende er beskrevet tre dialogværktøjer. Værktøjerne kan bruges til inspiration og rettes til i forhold til jeres behov. Eksemplerne er omkring arbejdsmiljø, men kan sagtens bruges på andre områder. Fx forhold om brugerservice, elevtilfredshed, medarbejdertilfredshed. De tre værktøjer har forskellige styrker. Delfi-metoden er hurtig at anvende og kræver ikke meget forberedelse – kun et tema. Deltagerantallet er 4 – 8 personer. TOD-metoden (Tal og Dialog) kræver, at I får formueret nogle spørgsmål. I kan både lave statistik på talværdierne eller drøfte spørgsmålene. Deltagerantal: Ingen begrænsning. PAK-metoden har karakter af et ”spil”, hvor I drøfter forskellige udsagn. Inden I går i gang skal i forberede nogle udsagn. I ”spillet” drøftes og prioriteres de enkelte udsagn og måles spillernes enighed i udsagnene. Deltagerantal 6 – 8 deltagere. Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004

2 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004
Dialogværktøjer Delfi-metoden TOD PAK (Psykisk Arbejdsmiljø Kort) Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004

3 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004
Delfi-metoden Alle skriver 3 positive forhold i arbejdsmiljøet og 3 forhold som kunne forbedres Skemaet sendes til næste M/K, der sætter en streg ud for det udsagn, som man mener er særlig vigtigt. (Både ved det positive og ved det, der skal forbedres) Skemaerne sendes rundt indtil man får sit eget skema igen Alle positive udsagn samles under overskriften ”Her går det godt” (Efter stemmetal) Punkterne ”Det kan forbedres” listes op efter stemmetal (vigtighed) Diskuter om alle forstår stikordene under ”Det kan forbedres” på samme måde Udarbejd HV-planen: Hvad der skal gøres? Hvem gør det? Hvornår gør vi det? Hvornår evaluerer vi? Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004

4 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004
Delfi-metoden 3 positive forhold ved vores psykiske arbejdsmiljø ………………………… 3 ting ved vores psykiske arbejdsmiljø, der kan forbedres ………………………… Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004

5 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004
Delfi-metoden (top 3 – 5) Her går det godt Det kan forbedres Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004

6 Laves for hver af forbedringspunkterne
Vores handlinger og muligheder Hvad gør vi? Hvem gør det? Hvornår gør vi det? Hvornår evaluerer vi? Laves for hver af forbedringspunkterne Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004

7 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004
TOD 5 temaer – med 6 spørgsmål Vælg en tovholder Giv hvert spørgsmål en værdi fra 0-10 (Individuelt) Sammenlign jeres tal Drøft forskelle Vælg de punkter, der skal arbejdes videre med Let at tilpasse – mulighed for talbehandling Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004

8 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004
Eksempel på TOD 1 Jeg har gode muligheder for at diskutere faglige emner med mine kollegaer Talværdi 2 Jeg har gode muligheder for at samarbejde med mine kollegaer 3 Jeg oplever gode muligheder for faglig eller anden støtte i vanskelige situationer 4 Jeg synes, at det sociale samvær i afdeling/område er præget af åbenhed og tolerance 5 Jeg oplever at stemningen i vores afdeling/område er præget af engagement og arbejdsglæde 6 Jeg mener, at vi har et godt samarbejde med den øvrige skole Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004

9 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004
TOD Her går det godt Det kan forbedres Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004

10 Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004
PAK Vælg en tovholder Placer kortene i tre bunker Prioriter 3 – 5 problemstillinger, som I arbejder videre med Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004


Download ppt "Forbedringsprojekt om målinger - SCKK 2004"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google