Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Effekt og dokumentation i et værestedsperspektiv Mads Uffe Pedersen LVS landsmøde 28-04-2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Effekt og dokumentation i et værestedsperspektiv Mads Uffe Pedersen LVS landsmøde 28-04-2010."— Præsentationens transcript:

1 Effekt og dokumentation i et værestedsperspektiv Mads Uffe Pedersen LVS landsmøde 28-04-2010

2 Indhold 1. Socialt arbejde. En definition. 2. Hvem kommer på værestederne? 3. EFFEKT 4. KVALITET 5. Hvad er konsekvensen af dette?

3 1. Socialt arbejde. En definition.

4 Definition socialt arbejde Det sociale arbejde virker til fremme for social forandring og problemløsning i menneskelige forhold. Det støtter det enkelte menneske i at frigøre sig og blive i stand til at øge dets trivsel. Ved hjælp af teorier om menneskelig adfærd og sociale systemer griber socialt arbejde ind på de områder, hvor mennesker og miljø påvirker hinanden. Principperne for menneskerettigheder og social retfærdighed er fundamentale for socialt arbejde se Meeuwisse, Swärd & Sunesson 2007:33 eller http://www.ifsw.org/p38000407.html. International Federation of Social Workers

5 2. Hvem kommer på værestederne?

6 3. Målgrupper Multi- dimen- siona- liteten i det sociale arbejde Behov for hjælp fra forskellige instanser med forskellige metoder Behov for specifik og fokuseret hjælp Specifikke enkelstående problemer Multiple sameksisterende problemer Kommer ikke på væresteder

7 Særlige målgrupper som kommer på værestederne Dobbeltdiagnose –svære psykiatriske lidelser Dobbeltbelastede –Depression, angst, ADHD m.m. Personlighedsforstyrrelser –Opdelingen i DSM-IV/ICD-10 Kvinder Gravide Etniske minoriteter/sprog Helt unge Særlige forbrugsgrupper (ex. heroin-afhængighed)

8 3. EFFEKT

9 Gennemgående eksempel på et væresteds-projekt Forbedring af brugernes sundhedstilstand Sund kost projekt tre dage om ugen. Købe ind og lave mad sammen Vejning MÅL MÅLEMETODE Socialt arbejde 75 % af målgrup- pen deltager, 75 % tage på i vægt og BMI<20 tage på til BMI 20-25 Succes-mål/performance-indikator    

10 To spørgsmål: Hvornår har en indsats effekt Niveauer og kategorier af effekt

11 Definition på effekt “Effekten af enhver indsats er alle de forandringer I brugerens/klientens symptomer, adfærd, og funktion som med rimelig sandsynlighed kan tilskrives den givne behandling (jfr. McLellan 2007:332). Hvad siger evidens-hierarkiet om dette?

12 Evidens hierarkiet

13 Niveauer og kategorier af effekt Indsats-effekter Populations-effekter I-Indsats-effekter Efter-Indsats-effekter

14 Efter-Indsats-Effekter som den gyldne standard Den effekt/forandring der finder sted efter indsatsen er afsluttet

15 Fig. 1. Survival the first year after discharge from drug- free treatment of opioid-users

16 Udviklingen i behandlernes kompetencer siden 1997 Dertil kommer implementering af en række evidensbaserede metoder som har bevist deres effektivitet i RCT

17 Fig.2. Survival the first 6-12 month after discharge from alcohol treatment.

18 Survival for unge i projecy MATCH

19 Survival for klienter med dobbeltdiagnose

20 Survival and month-by-month outcome after abstinence- orientated inpatient treatment of opioid-users.

21 I-Indsats-Effekter som dokumentationens domæne Den effekt/forandring der finder sted mens indsatsen pågår

22 I-Indsats-Effekt 1 Forbedring af brugernes sundhedstilstand Sund kost projekt tre dage om ugen. Købe ind og lave mad sammen Vejning MÅL MÅLEMETODE Socialt arbejde 75 % af målgrup- pen deltager, 75 % tage på i vægt og BMI<20 tage på til BMI 20-25 Succes-mål/performance-indikator    

23 I-Indsats-Effekt 2 Så så mange til at bruge værestedet som muligt Skabe et miljø og tilbyde aktiviteter så målgruppen har lyst til at komme Tælle hvor mange der kommer MÅL MÅLEMETODE Socialt arbejde 75 % af målgrup- pen kommer på værestedet Succes-mål/performance-indikator    

24 I-Indsats-Effekt 3 Motivere til behandling Indføre forskellige motiverende strategier, herunder evt. MI Tælle hvor mange af de der ikke er indskrevet i behandling som det lykkes at motivere MÅL MÅLEMETODE Socialt arbejde 75 % af de der ikke er indskrevet i behandling får etableret kontakt til det kommunale behandlingssystem Succes-mål/performance-indikator    

25 I-Indsats-Effekt 4 Reducere truende/acting out episoder på værestedet Indføre særlige strategier, til minimering af truende adfærd/acting out (herunder struktur, tæt opdækning af visse personer…) Tælle episoder med truende adfærd/acting out MÅL MÅLEMETODE Socialt arbejde Halvere antallet af episoder med truende adfærd/acting out ift sidste semester Succes-mål/performance-indikator    

26 I-Indsats-Effekt 5 Reducere klienternes psykiske belastning under behandlings- forløbet Indføre forskellige støttende foranstaltninger til de mest belastede, herunder individuelle støttende samtaler 1 gang om ugen Måle psykiske belastning med EuropASI ved start og efter én måned. Identificere dem der scorer over en belastning på 0,5 MÅL MÅLEMETODE Socialt arbejde Belastningsscoren for de mest belastede skal 1 måned efter start i tiltagende grad nærme sig belastningsscoren for den øvrige gruppe Succesmål     Mest psykisk belastede

27 I-Indsats-Effekt 6 Overgangs- eller koordinerings-effekter er en meget væsentlig del af I-Indsats- Effekter. Eksempler: –Afslutter indsatsen… til adækvat bolig og forsørgelsesforhold til fortsat kontakt med støttende foranstaltninger (evt. næste fase i behandlingen) til tålelige/rimelige familieforhold til adækvate beskæftigelses-forhold Osv.

28 Populations-effekter som politikernes arbejdsredskab Effekten målt i forhold til den samlede målgruppe-population To eksempler Stoffri behandling af opioid-misbrugere i Danmark Andel af målgruppen der anvender væresteder

29 4. KVALITET Kvalitet er mere end effekt. Kvalitet er effekt kombineret med brugertilfredshed og overholdelse af principperne for social retfærdighed og menneskerettigheder. Kvaliteten af den enkelte Indsats-episode kan ikke måles med Efter-Indsats-Effekter eller populations- Effekter (men det kan kvaliteten af Indsats- systemer delvis) Kvaliteten af den enkelte indsats-episode kan til dels måles ved hjælp af I-Indsats-Effekter.

30 Kvalitets- og effekt-styring

31 5. Hvad er konsekvensen af dette? Den enkelte socialarbejder skal have meget mere fokus på I-Indsats-Effekter (herunder Overgangs- Effekter) Politikere skal skal ikke mindst koncentrere sig om Populations-Effekter (evt. på et regionalt/kommunalt plan). Ledere og embedsmænd tæt på værestderne skal også fokusere på Efter-Indsats-Effekter målt som måned-for-måned outcome.


Download ppt "Effekt og dokumentation i et værestedsperspektiv Mads Uffe Pedersen LVS landsmøde 28-04-2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google