Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ADHD - karakteristika Kroniske, vedvarende vanskeligheder i form af :

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ADHD - karakteristika Kroniske, vedvarende vanskeligheder i form af :"— Præsentationens transcript:

1 ADHD - karakteristika Kroniske, vedvarende vanskeligheder i form af :
Impulsivitet Hyperaktivitet såvel motorisk som verbalt uopmærksomhed © D. Damm

2 Psykinfo – Horsens 2010 ADHD Ved Dorte Damm © D. Damm

3 Børn, unge og voksne med ADHD - karakteristika
Problemer med: Styring Opmærksomhed Sansemæssig regulering Arbejdshukommelse Problemløsning Styring af tid Organisering Håndtering af stress Der er overvældende beviser for at ADHD ikke forsvinder for de fleste af de voksne som tidligt har fået diagnosen. Men der er store problemer med en sikker diagnosticering. Mange voksne oplever symptomer der svarer til barnets men konsekvenserne for den voksne med ADHD er meget anderledes. Nogle studier viser at de fleste forsat har problemer med vedholdende opmærksomhed, de har problemer med at skifte aktiviteter og bliver let distraherede. 80% beskrev at de mistede ting, og 70% beskrev at de kom til at afbryde andre, kom til at blande sig eller havde svært ved at lytte. En velbegavet far til et ADHD barn havde taget flyveren for at høre om undersøgelsen af sit barn. Men der var meget han gerne selv ville fortælle og hver gang jeg prøvede at stoppe ham for at fortælle ham om hans barn. Protesterede han og sagde at han skulle lige…Da de 1½ time var gået havde han næsten intet hørt om sit barn men jeg vidste meget om ham. Det er især de opmærksomhedsmæssige vanskeligheder der er et problem for de der forsøger at tage en uddannelse. Vanskelighederne viser sig ved at det er svært at holde sin opmærksomhed på læsningen, koncentrationen holder måske kun 10 min ad gangen. Der ses problemer med at lytte til andres samtale. TID: kritisk område. Velbegavede voksne med ADHD vil opnå at få ansvar.. Det at styre sin tid forudsætter planlægning, prioritering, hukommelse for hvad man skal, korrektioner, evne til at overholde planen selv om der er distraktioner, evne til præcist at forudsige hvor lang tid en bestemt aktivitet vil kræve, og evne til at skifte fleksibelt fra en aktivitet til en anden hvis planen kræver det. Ads stress: Mange us viser at voksne med ADHD oplever at være overfølsomme i forhold til stress. De reagerer kraftigt på almindeligt pres eller krav. Når de er stressede bliver de mere impulsige disorganiserede og mindre kompetente. Nogle velbegavede voksne med ADHD klarer sig helt uproblematisk indtil der sker ændringer i deres hverdag, Marie havde to børn med ADHD og klarede samtidg sit job som pædagog uden de store vansk. Men efter en omstrukt i vuggestuen hvor man opløste rutiner og gik over til flydende organisering og mere selvforvaltning blev hun sygemeldt. Ved samtalerne med hende fremgik det… © D. Damm

4 Betegnelser og diagnoser
MBD => Minimal Brain Dysfunction DAMP => Dysfunction in Attention, Motor Contol and Perception AD/HD => Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (DSM-IV) Hyperkinetisk Forstyrrelse (ICD-10) © D. Damm

5 Diagnostiske kriterier for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse
Opmærksomhedsvanskeligheder Hyperaktivitet Impulsivitet Begyndelsesalder før 7 år Optræder i flere forskellige situationer (skole, hjem + us.) Giver betydelige vanskeligheder socialt, skolemæssigt og erhvervsmæssigt Skyldes ikke affektiv lidelse, angsttilstand eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse eller dårlig begavelse © D. Damm

6 ADHD variabilitet Ikke alt eller intet fænomen
Primære symptomer viser store svingninger afhængig af forskelle i betingelser Deres interesse i det de foretager sig Kendthed og/ eller rutinepræg krav til selv-regulering Graden af feedback Opmærksomhed fra Voksne © D. Damm

7 Udvikling impulsivitet hyperaktivitet
Uopmærksomhed Eksekutive dysfunktioner © D. Damm

8 Hyppighed ½ af børn med ADHD har stadig problemer i 20-25 års alderen
Anslået 2-6 % af voksne Der ses 3 grupper i voksenalderen A) en gruppe med få problemer B) en gruppe der fortsætter med at have symptomer og tilhørende sociale emotionelle og arbejdsmæssige problemer C) en lille gruppe med alvorlig antisocial og/eller psykiatrisk patologi © D. Damm

9 voksne med ADHD Problemer med Gennemførelse af opgaver
Styring af penge At være forældre At organisere og styre sit hjem Afbalancering i forhold til hjem / arbejde Interpersonelle relationer Vanskeligheder i forhold til daglige forpligtelser © D. Damm

10 Intervention - ADHD Multimodal behandling
Forståelse i netværket (psykoedukation) Skal tilbydes alle forældre og større børn (referenceprogrammet 2008) Rådgivning til netværket Medicin Specialundervisning Kognitiv adfærdsterapi Familieterapi / forældregrupper © D. Damm

11 Behandling i et udviklingsperspektiv
Småbarn Forudsigelighed Fokuseret udvidelse af legerepertoire Social færdighedstræning Skolebarn medicin Struktur Successikring Specialundervisning Fokus på opnåelse af kompetence Unge Samarbejde om mål og metoder Led – og trindeling Overskuelighed Hjælp til planlægning © D. Damm

12 Generelle principper a) tilpasning af de fysiske, psykologiske og sociale omgivelser (f.eks. fysisk eller auditiv skærmning; kun få aftaler hver dag) b) udvikling af kompenserende strategier (f.eks. anvendelse af kalender; palm pilot; mobil tlf; budgetkonto) c) udvikling og forbedring af kompetencer (f.eks. organisering; træning af arbejdshukommelse) © D. Damm

13 Udvikling af kompenserende strategier
Kalender Budgetkonto Computer Farvede mapper Oversigts tavler Mobil-telefon I- pod, pille æske, Skemaer Æggeur Belønning skærmning Udvikling af kompenserende strategier Udviklingsniveau og kompetence © D. Damm

14 Udvikling af kompenserende strategier
At sætte opnåelige mål Prioritering af mål Lave lister gerne elektronisk Bruge mobil etc til påmindelse Anvendelse af kalender Omdefinering af store opgaver til flere små Arkiveringssystem for at holde orden Belønningssystem når man har nået målet Fysisk aktivitet Økonomistyringsstrategier © D. Damm

15 Kutschers råd til omgivelserne:
Hold stemningen positiv Vær rolig Sørg for at tingene er organiserede Bliv ved med det © D. Damm

16 ADHD og medicin Centralstimulantia (Ritalin, Motiron, Concerta, Medikinet) Strattera Ikke mirakelkur Medicin har bivirkninger Vil hos personer med ADHD ofte kunne forbedre Planlægning Prioritering Styring af tid Vedholdende opmærksomhed Arbejdshukommelse Opmærksomhed på detaljer © D. Damm


Download ppt "ADHD - karakteristika Kroniske, vedvarende vanskeligheder i form af :"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google