Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden Velkomst og præsentation v. Jan Spohr, EBST

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden Velkomst og præsentation v. Jan Spohr, EBST"— Præsentationens transcript:

1 Dagsorden Velkomst og præsentation v. Jan Spohr, EBST
Dagsorden Ordstyrer: Ole Erdmann, sbs Velkomst og præsentation v. Jan Spohr, EBST Hedebygade-karreen – før og nu v. Kurt Christensen, sbs Evalueringen – metode og resultater v. Ole Michael Jensen, Claus Bech Danielsen, SBi og Karen Attwell, Roskilde Kommune Pause Resultaterne – set med kommunens øjne, v. stadsarkitekt Jan Christiansen, Københavns Kommune Resultaterne – set med rådgivernes øjne v. Karsten Pålsson, Pålssons Tegnestue A/S og Jørgen Nielsen, Erik K. Jørgensen A/S Frokost Resultaterne – set med producenternes øjne v. Dennis Aarø, Gaia Solar A/S og John Jensen, Ecovent ApS Paneldebat v. ordstyrer Ole Erdmann samt oplægsholderne Afrunding v. kontorchef Charlotte Kruse Lange, Socialministeriet Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

2 Fokuspunkter Erhvervsmæssige resultater Miljømæssige resultater
Fokuspunkter Paneldebat Erhvervsmæssige resultater Miljømæssige resultater Arkitektoniske resultater Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

3 Præsentation Kurt Christensen, Projektleder og arkitekt i sbs
Præsentation Oplægsholder – Hedebygade-karreen – før og nu Kurt Christensen, Projektleder og arkitekt i sbs Projektleder på Hedebygade-karreen fra 1995 og frem til i dag Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

4 Baggrund for økologiprojektet Formål med økologiprojektet
Præsentation Disposition – Hedebygade-karren - før og nu Fakta om karreen Fakta om byfornyelsen Baggrund for økologiprojektet Formål med økologiprojektet Organisering af projektet og sbs´s rolle og samarbejdsrelationer Planlægning af økologiprojektet, proces og formidling Kort karakteristik af projekterne sbs´s erfaringer - erhvervsmæssige perspektiver relateret til økologiprojektet Evalueringen Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

5 Fakta om karreen Karrébebyggelse som det øvrige Vesterbro
Fakta om karreen Historie frem til byfornyelsen Karrébebyggelse som det øvrige Vesterbro Opført omkring 1880érne – 1890érne Arbejderboliger Små boliger – 95% 2 vær. lejligheder u. bad Baggårdsbebyggelser med erhverv i kælder og stueetagen Antal boliger ca. 500 Privat udlejning i starten – senere blanding af ejerformer Sanering i midten af 1970érne – karréudhulning, tag og fag, reduktion i antallet af lejligheder fra ca. 500 til 350 Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

6 Fakta om karreen Historie frem til byfornyelsen
Fakta om karreen Historie frem til byfornyelsen Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

7 Fakta om byfornyelsen Planlægning: Fra sommeren 1994 – 1996
Fakta om byfornyelsen Fra Planlægning: Fra sommeren 1994 – 1996 Byfornyelsesbeslutning i foråret 1996 – Reduktion af lejligheder fra 350 – ca. 281 (lejlighedssammenlægning) Alle ejendomme bliver opgraderet. Tag og fag, installation, bad, køkken etc. Gårdanlæg Gennemførelse fra ca til 2002 – med færdiggørelse af gårdanlæg Pris: ca. 339 mio. kr. Hertil yderligere 39 mio. kr. for økologi-delen Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

8 Fakta om byfornyelsen Lige før, under og efter
Fakta om byfornyelsen Lige før, under og efter Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

9 Fakta om byfornyelsen Seminar om Hedebygadekarreen
Fakta om byfornyelsen Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

10 Baggrund for økologiprojektet
Baggrund for økologiprojektet Beboerinteresse for byøkologi/nedsættelse af en byøkologigruppe med kommunal deltagelse Byøkologigruppen´s kommisorium var at drøfte byøkologiske initiativer og finansiering sbs´ interesse i at videreføre erfaring fra Ålborg projektet Henvendelser til Miljø og Energiministeriet, den grønne fond og By- og Boligministeriet (Projekt Renovering) Hedebygade-karreen - passende stor og mange muligheder Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

11 Formål med økologiprojektet
Formål med økologiprojektet at etablere et større demonstrationsprojekt i København for økologisk renovering at bidrage til videreudvikling af de byøkologiske løsninger i forbindelse med renovering af den ældre bygningsmasse at demonstrere den danske ressourcebase at bidrage til en erhvervsøkonomisk udnyttelse m.h.t. byøkologiske renoveringsløsninger Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

12 Organisering af projektet
Organisering af projektet Organisationsdiagram Styregruppe By- og Boligministeriet, Københavns Kommune, Ejere og beboere Koordineringsgruppe Embedsmænd fra By- og Boligministeriet, Københavns Kommune, gårdlaug, beboere, ejere, Beboerrådgiver, Byfornyelsescenteret Forretningsfører sbs Projektgrupper Ejere,beboere,beboerrådgiver og tekniske rådgivere Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

13 Planlægning Proces, formidling Seminar om Hedebygadekarreen
Planlægning Proces, formidling Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

14 Karakteristik økologiprojektet
Karakteristik økologiprojektet 12 demonstrationsprojekter – oprindeligt 16 8 af dem relaterer sig til ejendomme 4 fællesprojekter: gårdanlæg, fælleshus, affaldshåndtering og forbrugsmåleudstyr. High tech og low tech High arch og low arch Fokus på ”Grøn livsstil” Projekt ”Godt begyndt” – grønne regnskaber Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

15 Karakteristik økologiprojektet Seminar om Hedebygadekarreen
Karakteristik økologiprojektet Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

16 Karakteristik økologiprojektet Seminar om Hedebygadekarreen
Karakteristik økologiprojektet Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

17 Formidling økologiprojektet Udstilling i Øksnehallen
Formidling økologiprojektet Udstilling i Øksnehallen Arbejdsmodel af karreen – 1:50 International konference Midlertidigt udstillingslokale – Nyhedsbreve Artikler – TV Video Rundvisning Midtvejskonference Projekt Renovering BSHF Evaluerings rapporter Seminar Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

18 Projektets økonomi Emne anlæg udvikling Ialt 22,9 mio. kr.
Projektets økonomi økologiprojektet Emne anlæg udvikling Ialt Delprojekter De 12 projekter 22,9 mio. kr. 8,74 mio. kr. 31,64 mio. kr Forsøgsledelse 2,73 mio. kr. Byøkologisk beboerrådgivning og konsulent 0,81 mio. kr. Information (nyhedsbreve, video, model, udstilling, beboerlokale etc) 1,28 mio. kr. Evaluering (undersøgelse, interview, layout og seminar etc. ) 1,44 mio. kr. Formidling (konference og afrapporting samt via EU) 1,10 mio. kr. 1.10 mio. kr. 16,1 mio. kr 39,0 mio. kr. Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

19 sbs´s rolle KOORDINERING økologiprojektet Ansøgning
sbs´s rolle økologiprojektet KOORDINERING Ansøgning Kontakt til rådgivere Byggeadministration Planlægning Byggepladserne Økonomistyring Formidling Genhusning Information Sekretær for grupperne Forretningsfører Fremvisning Konference Seminar Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

20 sbs´s erfaringer – Erhvervsmæssige perspektiver økologiprojektet
sbs´s erfaringer – økologiprojektet Erhvervsmæssige perspektiver Kompetence og profil Kompetence - store komplekse udviklingsprojekter af internationalt tilsnit sbs – en grøn profil – grønt firmaregnskab Projekter / produkter - afsluttet Bygherrerådgivningskoncept til miljøcheck af byggesager Vejledning i grønne regnskaber Projekt ”Bæredygtig Nord Vest” Projekt ” Godt Begyndt” SFoU´s miljøvejledning Projekter/ produkter - nuværende Sundhedscheck af byggesager (Projekt ”det sunde hus”) Økologisk bæredygtig bygningsrenovering (ØBB) Byøkologi og kvartérløft Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

21 Evaluering økologiprojektet
Evaluering økologiprojektet Aftale mellem Københavns Kommune og By- og Boligministeriet Uvildig evaluering Evalueringsteamet: SBi ( tidligere By og Byg) Dansk center for byøkologi Sbs som sekretær Følgegruppe bestående af Københavns Kommune og Boligministeriet samt de direkte aktører. Evalueringsforløb: I princippet ca. 2½ år efter projekternes aflevering Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

22 Evaluering økologiprojektet Emner:
Evaluering økologiprojektet Emner: Projekternes – ressourceforbrug, arkitektur, samlet vurdering Projekternes – erhvervsmæssige perspektiv, herunder aktørernes vurdering Beboervurdering - spørgeskemaundersøgelse og interview Metode: Evaluering skulle basere sig på projekternes individuelle afrapportering Forbrugsmålingen Skemaundersøgelse Spørge- og fokusgruppeinterviews Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005

23 sbs´s samarbejdspartnere
sbs´s samarbejdspartnere økologiprojektet Aktørerne Beboerne Ejerne, Gårdlauget Kommunen v. Plan og Arkitektur, miljøkontrollen, Bygge og Boligdirektoratet, Den Byøkologiske Fond By- og Boligministeriet – senere Erhvervsministeriet og Socialministeriet Den Grønne Fond Rådgiverne – arkitekter, ingeniører, entreprenører, producenter SBi og Dansk Center for Byøkologi, EU, Energiministeriet Byfornyelses Centeret, byfornyelsesskolen og karréstafetterne og den sociale enhed Beboerrådgivning på Ydre Vesterbro Den byøkologiske rådgiver, KMEK, Vester Gror TAK FOR SAMARBEJDET TAK FOR SAMARBEJDET Seminar om Hedebygadekarreen Evalueringsseminar om Hedebygade-karreen 2. februar 2005


Download ppt "Dagsorden Velkomst og præsentation v. Jan Spohr, EBST"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google