Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Præsentation til DTK Dias 1 Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Projektgruppen: Marianne Vejen Hansen, BYG Annette Nylev, BYG Anette Tørning, AMOS Rikke Fatum, arbejdsmiljøleder LIFE Janne Funder Jensen, arbejdsmiljøleder SUND

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Dias 2 Hvad har vi lavet - og hvorfor? Formålet med projektet! Projektets dokumenter: 1.Ansvar og opgaver 2.Procesdiagram 3.Ibrugtagnings-APV 4.Tjekliste for BYGs projektledere 5.Kommunikationsplan 6.Kursus, seminar og workshop for rådgivere og brugere Materialet er sendt til: DTK, FAMU, AMKU, BYG, NEFA Høringsfrist d.29.oktober 2010

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Dias 3 Hvad sætter vi fokus på i dag? 1.Procesdiagram 2.Ansvar og opgaver 3.Processen ved AM-granskning 4.Tjekliste til BYG’s projektledere 5.Værktøjer til rådighed ved AM-granskning 6.Kursus, seminar og workshop for rådgivere og brugere 7.Ibrugtagnings-APV 8.Vedligeholdelsesopgaver

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Dias 4

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Dias 5 Ansvar og opgaver Vigtige nøglepersoner til sikring af AM-granskning: •Projektleder i BYG •Driftschef •FAK projektleder •Institutleder •Lokal AMO •AM-konsulenter Sikrer processen Kommer med input

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Dias 6 Processen ved AM-granskning Igangsættes af projektleder i BYG Fakultetet sikrer involvering af de relevante arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljøgrupper kan bede om sparring hos fakultetets/Nørregades arbejdsmiljøkonsulenter Der findes redskaber til støtte ved granskningen på KUnet Det er en stor fordel hvis der deltager en bygningskyndig! Resultatet samles og afleveres skriftligt til projektleder i BYG, som bringer det videre på stjernemøde

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Dias 7 Tjekliste til BYG’s Projektledere BYG’s projektledere har mange opgaver !! - Arbejdsmiljø kan nemt falde ud. •Tjeklisten giver overblik: •Den er en overskuelig huskeseddel •Beskriver kort deres opgaver i de enkelte faser •Hvem der skal involveres •Og hvordan

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Dias 8 Værktøjer til rådighed ved AM-granskning Der findes blandt andet: •Tjekliste til arbejdsmiljøgranskning ved ny- og ombygning på ”tørre” områder i dispositionsforslagsfasen •Tjekliste til arbejdsmiljøgranskning ved ny- og ombygning på ”tørre” områder i projektforslagsfasen •Miljø - og arbejdsmiljøhensyn ved ny- og ombygninger på Københavns Universitet •Vejledninger om indretning, indeklima etc. På KUnet! Der mangler desværre: •Tjeklister til de våde områder •Webside hvor det hele ligger Det er under udarbejdelse…..

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Dias 9 Kursus, seminar og workshop for rådgivere og brugere Hvordan klæder vi nøglepersonerne på til at spille deres rolle? Projektopstartsworkshop (kan integreres i det normale forløb i byggesager) -Projektledere -Institutledere -Arbejdsmiljøkonsulenter -Interne tekniske rådgivere Kursus i arbejdsmiljøgranskning -AMO-medlemmer -Brugergruppemedlemmer Seminar for rådgivere -Interne og eksterne rådgivere -Projektledere

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Dias 10 Ibrugtagnings-APV Vigtigt nyt redskab! Skal sikre erfaringsopsamling Skal sikre opsamling på arbejdsmiljø ved 1-årsgennemgang Findes på både dansk og engelsk (som alm. APV) Foretages 6-9 mdr. efter indflytning Er afprøvet på Proteincentret SUND Skal AM-konsulenter deltage? Ja, det vil være en fordel, hvis det er ressourcemæssigt muligt

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Dias 11 Vedligeholdelsesopgaver Hvad gør vi ved dem ?? Nødvendighed vurderes fra sag til sag •Har sagen betydning for brugernes arbejdsmiljø •Lokal AM-konsulent kan spørges •Omfang af granskning afhænger af opgaven Statusmøder med AM-konsulent •4 gange om året •Vurdering af verserende sager

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Enhedens navn Arbejdsmiljøgranskning af byggesager Dias 12 Afrunding og spørgsmål Materialet : •Er stadig meget nyt •Er ved at blive implementeret for alle relevante parter •Skal finpudses efter høringsfristen Men : •Vi får mange positive tilbagemeldinger Spørgsmål ??

13 For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Byt billede: Ny slide og klik på ikon, indsæt billede Enhedens navn Dias 13 Sted og dato


Download ppt "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google