Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GUDS RIGE The Presence of the Future Emerging Among Us Den bibelske og teologiske nøgle til at erfare tegn og undere i dag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GUDS RIGE The Presence of the Future Emerging Among Us Den bibelske og teologiske nøgle til at erfare tegn og undere i dag."— Præsentationens transcript:

1 GUDS RIGE The Presence of the Future Emerging Among Us Den bibelske og teologiske nøgle til at erfare tegn og undere i dag

2 Min nysgerrighed blev vakt Den karismatiske fornyelse fra 60´erne og 70´erne slog ind i Folkekirken Udfordringen – vidnesbyrd om helbredelser Vineyard International Ministries og John Wimber i 80´erne

3 Evangeliet om Riget Jesu forkyndelse i Galilæa v14 Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium v15 og sagde: »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!« (Mark. 1:14-15)

4 Det profetiske håb Håb om en genoprettelse af kong Davids storrige Nationalistisk og geografisk opfattelse af riget ”Herrens Dag” – dom over Israels fjender: de hedenske nationer En overnaturlig shalom-tilstand uden fjendskab Håb om en salvet konge – Messias – af Davids æt Disciplenes forventning i ApG 1:6!

5 Inter-testamental opfattelse Fra ca. 400 år f. Kr. – Nytestamentelig tid Guds Rigets komme: den gamle æon (tidsalder) under Satans herredømme skulle afløses af en ny æon under Guds herredømme ”Herrens Dag” - opstandelsen fra de døde og verdensdommen indleder en ny tidsalder hvor al sygdom, ondskab og åndsmagter er besejret

6 ”The Presence of the Future” Guds Rige – (gr. basileia tou theou) – Guds aktive herredømme i Åndens kraft Disciple beder om, at Himlens Rige bryder igennem på jorden – ”ske din vilje, som den sker i Himlen” Den fremtidige tidsalder – Guds Rige - har allerede invaderet den nuværende onde, tidsalder i Jesus, men er endnu ikke kommet fuldt ud Jesus både proklamerede Riget med ord og demonstrerede dets kraft – FØR den yderste dag – som en forsmag eller forudgribelse – og indledte et NÅDEÅR fra Herren (Luk. 4:18ff.) – standsede før: ”en hævndag fra vor Gud” (Es. 61:2b)

7 D-dag og V-dag D-dagen: de allieredes landgang i Normandiet juni 1944 V-dagen: de allieredes endelige sejr i maj 1945

8 Nådegaver i funktion - overnaturlige våben til vores disposition Udfrielse fra dæmonisering Helbredelse af sygdom Profetisk åbenbaring/kundskab

9 Udfrielse fra dæmonisring - magtkonfrontation Helbredelsen af manden med den urene ånd v21 Så kom de til Kapernaum. Da det blev sabbat, gik han straks ind i synagogen og underviste. v22 Og de blev slået af forundring over hans lære; for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. v23 Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd, og han skreg: v24 »Hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret! Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er: Guds hellige!« v25 Men Jesus truede ad ånden og sagde: »Ti stille, og far ud af ham!« v26 Den urene ånd rev og sled i ham, gav et højt skrig fra sig og fór ud af ham. v27 De blev alle sammen så forfærdede, at de sagde i munden på hinanden: »Hvad er dette? En ny lære med myndighed! Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham!«

10 Helbredelse Udsendelsen af de tolv v1 Jesus kaldte de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. v2 Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge, v3 og han sagde til dem: »Tag ikke noget med jer på rejsen, hverken stav eller taske eller brød eller penge, heller ikke to kjortler hver. v4 Når I kommer ind i et hus, så bliv boende dér, og rejs videre derfra. v5 Men vil de ikke tage imod jer, så forlad den by og ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem.« v6 Så begav de sig af sted og gik fra landsby til landsby, og de forkyndte evangeliet og helbredte overalt. (Luk. 10)

11 Profetisk åbenbaring - kundskabsgaven v24 Men hvis alle taler profetisk, og der kommer en ikke-troende eller en udenforstående ind, så ser han sig afsløret af alle, bedømt af alle; v25 det åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte, og så vil han falde på sit ansigt, tilbede Gud og udbryde: Gud er virkelig hos jer. (1. Kor. 14:24f.)

12 Engel Skalaen - vores rolle?

13 Forstandsevangelisering og/eller kraftevangelisering? Forstandsevangelisering: jeg går i lydighed – og beder Gud om at velsigne mig! Kraft-evangelisering: når Gud siger jeg skal gå, går jeg! (”fredens person” – åbenbaring – salvelse tilstede)

14 Fordelen ved kraft-evangelisering ”Evangelisering i ånds og krafts bevis, er en katalysator som kan påskynde overgangen fra den ene fase til den næste. I kraftevangeliseringen bliver centrale hindringer for evangeliet, som utroskab, bitterhed, fysiske lidelser, besættelse – konfronteret med Guds kraft og overvundet (…) Dermed befries de nyomvendte fra forhold som kunne have betydet store hindringer for deres fremtidige åndelige vækst” Wimber, John: Power Evangelism 1985, Norsk Udgave 1985, side 79)

15 Vores rolle: at iklæde os den fulde rustning Forstands-evangelisering: en på forhånd planlagt presentation af evangeliet som om alle er på samme trin i Engel-skalaen. Kristne misforstår ofte eller fejltolker ikke- kristnes holdninger og tankegang. Vi skal lære at lytte og bygge bro! Kraft-evangelisering: skærer igennem meget af den modstand som kommer af uvidenhed eller negative holdninger. Fordi den trænger igennem hjerte og bevidsthed, kan Gud på en overnaturlig måde besejre modstand som det ellers i bedste fald ville tage et helt liv at arbejde sig igennem (jf. Wimber, John: Power Evangelism 1985, Norsk udgave, side 89/90)

16 Litteratur/ressourcer Wimber, John: Power Evangelism Johnson, Bill: When Heaven Invades Earth


Download ppt "GUDS RIGE The Presence of the Future Emerging Among Us Den bibelske og teologiske nøgle til at erfare tegn og undere i dag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google