Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skelgårdskirken, den 12. marts 2012"— Præsentationens transcript:

1 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012
Åbenbaringen kapitel 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

2 Menigheden Den synlige kirke – sådan som den fremtræder for os
Den usynlige kirke – de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens himmelske skikkelse Kapitel 2-3: Menigheden i dens jordiske skikkelse Beskrivelse af Guds kirke på jord En beskrivelse der passer til enhver tid Derfor også en beskrivelse, der passer ind i vor tid Menighedsbrevene giver os advarsel, trøst og opmuntring Kamp mellem denne verdens fristelser og vor åndelige virkelighed

3 Fokus At vi må holdes fast ved Ordet
Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte; hold fast ved det, og omvend dig! (3,3) dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. (3,8) At vi må høre Åndens tale Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. (Vers 6, 13, 22)

4 Menigheden i sardes Og skriv til englen for menigheden i Sardes Dette siger han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte; hold fast ved det, og omvend dig! Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Men nogle få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.

5 Menigheden i sardes Menigheden ser i det ydre levende ud
Ånden ser i det indre, at den er død Advarsel til os Jesus kommer som en tyv om natten Vore gerninger ikke nok Opmuntring og formaning Holde fast ved ordet

6 Menigheden i sardes Belønning Iklædes hvide klæder
Symbol på renhed og uskyld Navn skrevet i livets bog Den frelste flok

7 menigheden i Filadelfia
Og skriv til englen for menigheden i Filadelfia: Dette siger den Hellige, den sanddru, han som har Davidsnøglen, og som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op: Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver; jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.

8 menigheden i Filadelfia
Kun Smyrna og Filadelfia kaldes ikke til omvendelse Har holdt fast i Ordet Davidsnøglen På den dag vil jeg tilkalde min tjener Eljakim, Hilkijas søn. Jeg vil give ham din kjortel på, binde dit skærf om ham og overdrage ham din myndighed. Han skal blive en far for Jerusalems indbyggere og for Judas hus. Jeg vil lægge nøglen til Davids hus på hans skulder; og når han lukker op, skal ingen lukke i, og når han lukker i, skal ingen lukke op. Es 22, 20-22

9 menigheden i Filadelfia
Døren Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen; og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde: »Kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske.« (4,1) Mission

10 menigheden i Filadelfia
Faren: Lukket dør mellem dem og verden Flytte fokus fra Ordet til metode Opgive mission Spændingsfelt Fastholde skriften Sprede evangeliet Opmuntring Gud vil bevare i prøvelsen Han kommer snart

11 menigheden i Laodikea Og skriv til englen for menigheden i Laodikea: Dette siger Amen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skabnings ophav: Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig! Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.«

12 menigheden i Laodikea Menigheden havde fået jordisk velstand
Modsat menigheden i Smyrna (2,9) Giver en ny åndelig tilstand En ligegyldighed! overfor det åndelige Det timelige hindrede dem i glæden ved det evige Derfor vil Gud udspy dem Opfordring: Søge rigdommen i det evige – hos Gud

13 menigheden i Laodikea Trøsten: Gud ønsker fællesskab
Derfor står han ved døren og banker Gud giver ikke op

14 Sejren For menighederne gælder det om at sejre
Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog (vers 5) Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel (vers 12) Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone (vers 21) Sejren er på troens plan – ved Åndens kraft For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. (1. Joh 5,4)

15 Vores udfordring Holde fast Ordet Lytte til Åndens tale
Bruge de åbne døre Have vores skat i himlen Stole på, at Gud vil bevare os Vente på den dag, han kommer igen Holde fast i sejrskransen


Download ppt "Skelgårdskirken, den 12. marts 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google